Ovlivňují myšlenky a chování matky na začátku těhotenství pozdější vlastnosti dítěte?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Hvězda čsl. paní a dívek 1926, autorka O. Poláková.
Dokáží nějakým způsobem myšlenky matky v průběhu těhotenství ovlivnit chování následně narozeného dítěte? Na tuto otázku hledá odpověď článek z roku 1926.
Následující text pochází z roku 1926

Mají matčiny myšlenky v těhotenství vliv na tvorbu vlastností rodícího se dítěte?

Ředitel IMCY, dr. Jindřich Súček, redaktor obrodného časopisu »Mazdaznan«, znamenitý znalec amerických poměrů, pracující u nás slovem i perem pro nápravu lidstva k jeho fysickému i mravnímu zušlechtění, propaguje v přednáškách Osvětového svazu (Masarykův lidovýchovný ústav) v cyklu o ženě, nové zajímavé názory a theorie o nadepsaném thematu, snaže se pro jejich důležitost šíří ti je co nejvíce.

Pro tyto svoje cíle použil i rozhlasu, nejmodernějšího propagačního prostředku, v němž v minulém týdnu radiofonie temperamentně — jak je jeho zvykem — tlumočil tisícům posluchačů svoje nové, dosud málo známé názory. Pro jejich zajímavost a veliký jejich význam alespoň stručně naše čtenářky s nimi seznamuji.

Dr. Súček tvrdí, opíraje se o poslední výsledky vědy a nesčetných amerických pokusů, že výchova dítěte a vliv na rozvoj jeho nadání, vlastností i charakteru začíná již před jeho zrozením. v době matčina těhotenství, a že je to matka, jež celým způsobem svého tělesného i duševního života v těhotenství klade základy k osudu svého příštího dítěte.

Otcův vliv na rozvoj vlastností dítěte je dle těchto názorů podřadný a spíše jen nepřímý; rozhodující je vliv matčin. Ba dokonce, hrozí-li nebezpečí, že dědičností přenesl v by se špatné vlastnosti otcovy, matčiny, nebo vůbec rodové na jejich dítě, může matka svými myšlenkami, soustředěnými v intensivní touze a přání, aby dítě bylo oné špatné vlastnosti prosto, jejímu vzniku zcela zabrániti. Dr. Súček dokazuje své tvrzení na př. příkladem, kdy dítě alkoholikovo stalo se propagátorem abstinence následkem intensivního matčina přání v době těhotenství, aby nedědilo její dítě strašlivé otcovy lásky k alkoholu.

Z jiného příkladu z amerických pokusů se dovídáme, jak žena, toužící, aby její dítě mělo hudební nadání, jehož ona i otec děcka postrádali, stala se matkou dítěte vskutku mimořádně hudebně nadaného proto, že v prvních třech měsících svého těhotenství, jež právě mají tento osudový vliv na dítě. velmi toužebně si toho nadání přála, projevujíc vůbec v této době mimořádný zájem o hudbu.

Matčiny zájmy dle těchto nových theorií nesmazatelně se vrývají do zárodečných buněk embrya, dávajíce jim určitý charakter, podmiňující všechny vlastnosti, jež rozhodují o příštím osudu dítěte, protože je nese po celý svůj příští život. V nich se úplně odráží celý fysický i duševní, zejména však citový život matčin v době počínajícího těhotenství a je proto nesmírně důležito jak matka v této době žije, jakými city, náladami i touhami je ovládána.

Špatné nálady, nedobré city, neušlechtilá přání a nedobré touhy mají právě tak špatný vliv na charakterový útvar zárodečných buněk a celého vznikajícího plodu, jako nálady dobré, plné štěstí, přání plná lásky, dobroty a ušlechtilosti jej předurčují k rozvoji bytosti zdravé, krásné, dobré, silné, mravně ušlechtilé. Nesmírně tedy hřeší na svých dětech rodiče, kteří zjistivše těhotenství, vítají tuto skutečnost s mrzutým hněvem, s nářky, s výčitkami, pokoušejíce se snad dokonce těhotenství přerušiti.

Zrozené dítě nese pak tyto nepříznivé vlivy, jež se nejvíce uplatňují — jak již výše připomenuto — v prvních třech měsících těhotenství, v nichž bohužel často dítě je právě nejhůře vítáno, pokud se rodiče s nepříjemnou skutečností nesmíří a svých citů nezmění. Pozdější měsíce těhotenství, v nichž se spíše tvoří fysické vlastnosti dítěte, tohoto osudového vlivu na jeho charakter a nadání již tolik neprojevují a jsou proto méně významny, nežli ony měsíce první.

Vyplývá z toho, jak je nesmírně důležito, jakým okolím je matka v době svého těhotenství obklopena. Je-li obklopena láskou, pozorností, něhou, přirozeně přenáší tyto příznivé vlivy i na dítě, zatím co okolí nepříznivé, které ji činí nešťastnou, stísněnou, slabou, nevrlou a podrážděnou, zaviňuje neblahý snad příští život očekávaného dítěte. Že především jeho otec je povolán, vytvořiti matce toto krásné a příznivé prostředí, že on především má ji všestranně chrániti, obklopovati něhou, láskou a zdvojenou pozorností, mělo by býti Samozřejmo, neboť ten úkol určila příroda otci a v tom, jak je prováděn, spočívá vliv otcův na příští osud jeho potomka.

Dorostlé děti zakládají rodiny, rodiny tvoří národ; šťastné, zdravé, morálně i fysicky silné děti podmiňují zdravý, silný národ a to právě příslušníkům malých národů, jakým je i náš národ, je velmi naléhavě nutno si uvědomiti, odvoditi z toho nezbytné důsledky a přičiňovati se, aby toho, čeho se našemu národu nedostává početně, kvantitativně, dostalo se mu plnou měrou kvalitativně. V ušlechtilém, krásném životě matek spočívá tedy osud celých národů.


Původní zdroj historického článku:
Hvězda čsl. paní a dívek 1926, autorka O. Poláková.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. května 2018


Diskuze k článku „Ovlivňují myšlenky a chování matky na začátku těhotenství pozdější vlastnosti dítěte?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.