Ramadán - kdy začíná a jak by měl správně probíhat

původně vyšlo: Ottův slovník naučný 1897, autor neuveden.
Zajímá vás, jak by měl probíhat ramadán a jak se určuje jeho začátek? Popíše vám to Ottův slovník naučný z roku 1897. V té době se ale v češtině pro tento svátek častěji používalo označení ramazán.


Ramazán

Postu vyhrazen jest devátý měsíc roku muslimského, Ramazán. Půst trvá tu po celý měsíc a sice celý den, od úsvitu do západu slunce.

Půst počíná, jakmile některý z muslimů na okamžik ten čekajících může prohlásiti, že viděl nový měsíc. Nelze-li tak pro mračné nebe, béře se za počátek postu okamžik, kdy dokoná se třicátý den měsíce předchozího. Půst jest závazným pro dospělé muslimy vyjmouc nemocné a sesláblé, dále ženy těhotné a kojící. I cestující jsou vyjmuti, mají však právě tak jako nemocní nahraditi měsíc postu, jakmile jim to možno. Náhrada tato zove se kazá.

Půst jest úplný, dotýkaje se nejen jídla ale i pití; ani když připadne Ramazán do doby největšího vedra, nepřipouští se napiti se ani kapky vody na uhašení žízně. Zásady, že pití neruší půst, i. nezná. Po dobu postu přistupují k obyčejné modlitbě i dodatečné modlitby (dvacet rak'at po večerní modlitbě, t. zv. taváríh).

Po příkladu Muhammeda, který prý pro posledních deset dnů postního měsíce uzavíral se jakémukoli styku s ostatním světem, jest i nyní zvykem zbožných muslimů uzavírati se v mešitě na nějakou dobu, zdržovati se jakýchkoli styků se světem a obírati se toliko četbou Koránu. Jest to t. zv. ittikáf.

Původ postu v měsíci Ramazánu není jasný. Dle Koránu počalo se v měsíci tom zjevení Koránu s nebe. Korán sestoupil tu dle výkladů v jednom svazku k nejnižšímu z osmi nebes, jež i. uznává, odkud pak byl dále zjevován po částech Muhammedovi archandělem Gabrielem, jak se právě hodilo.

Noc, kdy Korán zjeven, slove noc moci (lailat-ul-kadri) a připadá na 27 den Ramazánu, ač dle jiných uvádějí se i dny jiné (21, 23, 25 a 29). Jsou-li dle víry muslimů po celý Ramazán brány rajské otevřeny (brána Rajján jedině v tento měsíc) a brány pekla zavřeny a čerti k řetězům přikováni, praví Korán o této noci, že vyniká nad 1000 měsíců, že v ní sestupují andělé a duch s dovolením božím do každé věci a vše jest mír až do svítání.

Přednosti noci té jsou nesčetné a dle víry lidu říše živočichů a rostlinstva celá klaní se v pokorné úctě všemohoucnosti boží a vody mořské stávají se v okamžiku sladkými. Půst končí každého dne západem slunce, kdy může se muslim oddati a až do rána trvati v radovánkách a i hodování s přáteli, což je u bohatých muslimů i zvykem.

Tím parallelisoval Muhammed sám přísný půst dne i mohl označiti jej jako lehký a ne těžký, naproti postu křesťanských asketů, jenž snad byl Muhammedovi vzorem, trvaje stejně dnem i nocí.

Půst Ramazánu mění opravdu u části muslimů den v noc a noc v den.


Původní zdroj historického článku:
Ottův slovník naučný 1897, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. května 2018


Diskuze k článku „Ramadán - kdy začíná a jak by měl správně probíhat“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.