Orlík nad Vltavou - skvělý cíl pro romantický vylet

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Český svět 1904, autor neuveden.
Jak na začátku minulého století vypadal Orlík a byl už tehdy vyhledávaným cílem výletů turistů? S tím vás seznámí nás historický článek z roku 1904?
Následující text pochází z roku 1904

Orlík na Vltavou

Vítěz Lipský, znovubudovatel Orlíku, jehož srdce uschováno je v tamní gotické kapli, rozhodl prý se pro památné zříceniny z té příčiny, že s výšin jejich spatřiti lze jedině půdu panství Švarcenberského.

Jak rozuměli tehdá rekonstrukcím gotických tvrzí, svědčí tento lovčí zámek nadvltavský, jehož cimbuří připomíná na fantastické hradby — lepenkových jeslí!

Podivné jsou tyhle zámky Švarcenberské svou tudorskou gótikou anglickou a cizáctvím čišícím ze všech koutů budov strmících nad českou řekou, v kraji ryze českém! Ten nezrcadlí se v nich jako Porýnsko v novopečených hradech vroubících posvátný Němců tok! Tu poznáváme celou naši ubohost — cenu historické šlechty pro naše kulturní snažení.

Nad Rýnem freska, skulptury a jiné výtvory německého umění zdobí sídla šlechtická. Tam vše připomíná nám pyšnou Germanii střehoucí žárlivě rázovitost požehnaných niv — u nás nechutné anglické imitace, výtvory německých umělců! „Knížata Orlická vykouzlila tu z tiché, klidné, namnoze nehostinné a skalisté krajiny opravdový ,ráj světa‘ “ čtu v jednom popise nadvltavského hrádku; měla raději vytvořiti ,ráj český‘!

Krajina plná romantiky, uprostřed Čech neznámá, vyrovná se předc t. zv. „saskému Švýcarsku“, předčí jej svou nedotknutelností, svým panenstvím. Tam velkoněmectví manifestované prapory a nápisy — tu nádherný klid přírody uprostřed velkolepých hvozdů.

Ale o tom všem Pražák neví, bezmyšlenkovitě zajíždí k saským hranicím, snese potupu, jen když může poslat pohlednici — z ciziny.


Původní zdroj historického článku:
Český svět 1904, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. dubna 2018


Diskuze k článku „Orlík nad Vltavou - skvělý cíl pro romantický vylet“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.