Orlík nad Vltavou - skvělý cíl pro romantický vylet

původně vyšlo: Český svět 1904, autor neuveden.
Jak na začátku minulého století vypadal Orlík a byl už tehdy vyhledávaným cílem výletů turistů? S tím vás seznámí nás historický článek z roku 1904?


Orlík na Vltavou

Vítěz Lipský, znovubudovatel Orlíku, jehož srdce uschováno je v tamní gotické kapli, rozhodl prý se pro památné zříceniny z té příčiny, že s výšin jejich spatřiti lze jedině půdu panství Švarcenberského.

Jak rozuměli tehdá rekonstrukcím gotických tvrzí, svědčí tento lovčí zámek nadvltavský, jehož cimbuří připomíná na fantastické hradby — lepenkových jeslí!

Podivné jsou tyhle zámky Švarcenberské svou tudorskou gótikou anglickou a cizáctvím čišícím ze všech koutů budov strmících nad českou řekou, v kraji ryze českém! Ten nezrcadlí se v nich jako Porýnsko v novopečených hradech vroubících posvátný Němců tok! Tu poznáváme celou naši ubohost — cenu historické šlechty pro naše kulturní snažení.

Nad Rýnem freska, skulptury a jiné výtvory německého umění zdobí sídla šlechtická. Tam vše připomíná nám pyšnou Germanii střehoucí žárlivě rázovitost požehnaných niv — u nás nechutné anglické imitace, výtvory německých umělců! „Knížata Orlická vykouzlila tu z tiché, klidné, namnoze nehostinné a skalisté krajiny opravdový ,ráj světa‘ “ čtu v jednom popise nadvltavského hrádku; měla raději vytvořiti ,ráj český‘!

Krajina plná romantiky, uprostřed Čech neznámá, vyrovná se předc t. zv. „saskému Švýcarsku“, předčí jej svou nedotknutelností, svým panenstvím. Tam velkoněmectví manifestované prapory a nápisy — tu nádherný klid přírody uprostřed velkolepých hvozdů.

Ale o tom všem Pražák neví, bezmyšlenkovitě zajíždí k saským hranicím, snese potupu, jen když může poslat pohlednici — z ciziny.


Původní zdroj historického článku:
Český svět 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. dubna 2018


Diskuze k článku „Orlík nad Vltavou - skvělý cíl pro romantický vylet“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.