Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Vojenský trénink přesné střelby bez nutnosti jediného vystřeleného náboje
původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1904, autor neuveden.

Jak se může voják naučit přesně střílet, aniž by armáda musela utrácet za velké množství vystřelených nábojů? Podívejte se na zajímavý vynález z roku 1904, se kterým to bylo možné.


Střelba bez nábojů.

Jest naprosto nemožno dosáhnouti veliké zručnosti ve střelbě, necvičí-li se v ni často, což vyžaduje však velikého počtu nábojů.

Avšak náboje jsou drahé, a tak cvičení ve střelbě způsobuje veliké výlohy nejen jednotlivci, který chce se vycvičiti ze záliby, ale vyžaduje nákladu nepoměrně značnějšího při nutných cvičeních vojska. Kromě toho musí se díti takováto cvičení na místech zvláště vyhrazených, aby nezpůsobilo se neštěstí.

Aby odstranil tyto závady, sestrojil jakýsi vynálezce americký přístroj velmi důmyslný, který pojmenoval »subtarget gun machine«. Přístroj tento byl před časem vystaven při sjezdu National Rifle Association v Sea Girtu ve státě New Jersey a při mezinárodních závodech střeleckých v Bisleyi v Anglii.

Princip přístroje jest jednoduchý a praktický. Střelec vloží zbraň do dutého pouzdra na zvláštním stojanu, které jest tak upraveno, že má střelec úplnou volnost míření do terče postaveného v náležité vzdálenosti, zcela tak, jakoby střílel bez tohoto přístroje. Následkem toho přístroj neodstraňuje a neomezuje ani odchylku zbraně, která nastává v okamžiku stisknutí spouště. Duté pouzdro přenáší pohyby zbraně mechanismem na způsob pantografu na tyč, která v okamžiku stisknutí označí jehlou na zmenšeném terči pod zbraní místo, kam by kulka trefila skutečný terč, kdyby zbraň byla nabita.

Na stojanu jest umístěn pod řečenými mechanismy support, kterému lze pomocí šroubů vertikálního a horizontálního dáti takovou polohu, že ona tyč směřuje na počátku přesně k velikému terči. Tyč končící jehlou pohybuje se téměř bez tření na kuličkách. V okamžiku stisknutí spouště způsobí se elektrický kontakt, a onen malý terč skočí proti jehle a prorazí se, čímž se označí místo, které by střela zasáhla na terči skutečném. Celý přístroj musí býti přesně vyvážen, aby neposkytl zbrani nijaké opory.

Dle svědectví osob, které měly příležitost přístroj vyzkoušeti, vyhovuje prý dokonale. V americkém vojsku, kde částečně již zavedli tento přístroj, docílilo se velikých úspor na nábojích. Nováčkové byli rozděleni ve tři oddělení: jedno cvičilo se ve střelbě s tímto přístrojem, druhá dvě způsobem dosavadním. Při střelbě do terče skutečného dosáhlo oddělení vycvičené pomocí přístroje nejlepších výsledků, snad proto, že mohlo cvičiti dle libosti.

Nelze ovšem popříti, že užívání toho přístroje nemůže nahraditi střelbu skutečnou, při které se naskytuje mnoho okolností, kterými střelec musí se naučit počítat, jako jsou: směr větru, vlhkost vzduchu, déšť, refrakce. Jest však známo, že nelze na obyčejné vojáky klásti tak přesné požadavky, a že tito i bez znalosti těch jemností mohou býti výbornými střelci ve válce.původ historického článku:
Vynálezy a pokroky 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. dubna 2018Debata k článku 'Vojenský trénink přesné střelby bez nutnosti jediného vystřeleného náboje'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.