Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

JUDr. Vladimír Srb, starosta Prahy
původně vyšlo: Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.

Zajímá vás, kdo se stal starostou Prahy v roce 1901 a jaké měl náměstky? Přiblíží vám to dobový článek.


Starosta měst pražských a jeho náměstkové.

Po nedávno vykonaných doplňovacích volbách do zastupitelského sboru královské naší veleobce a metropole, Prahy, rozřešena otázka obou náměstků starosty tak, že prvním náměstkem zvolen JUDr. Vojtěch Frič, advokát, druhým inženýr Eustach Neubert. Starostou zvolen již letos v lednu dosavadní první náměstek JUDr. Vladimír Srb, advokát.

Dr. Vlad. Srb narodil se roku 1856 v Hořicích. Matkou jeho jest spisovatelka česká paní Věnceslava Srbová-Lužická. Studoval gymnasium a práva v Praze, a dosáhnuv r. 1880 hodnosti doktora práv, vstoupil jako koncipient do advokátní kanceláře bývalého starosty měst pražských, Tomáše Černého.

Roku 1886 otevřel si vlastní advokátní kancelář. R. 1889 zvolen byl do sboru obecních starších, kdež náležel ku straně staročeské. R. 1890 zvolen do městské rady, r. 1895 zvolen druhým náměstkem starostovým, r. 1898 prvním.

Mimo to jest dr. Srb členem ředitelstva městské spořitelny pražské a zástupcem obce pražské v zemské školní radě.

JUDr. Vojtěch Frič narodil se 8. prosince 1844 v Praze, a vystudovav práva, stal se r. 1878 advokátem. R. 1893 zvolen do sboru obecních starších, kdež náležel ku straně mladočeské, až letos po jejím rozštěpení zvolen za předsedu větší její skupiny, tak zv. »svobodomyslného sdružení na radnici pražské«.

Druhý náměstek starostův, inženýr Eustach Neubert, narodil se r. 1856 v Tunochodech u Ledče, vystudoval techniku a působil jako inženýr delší čas v Německu. Vrátiv se do vlasti, stal se assistentem na technice české a přísežným zeměměřičem Do sboru obecních starších zvolen r. 1891, a jest členem Fričova »svobodomyslného sdružení«.původ historického článku:
Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. dubna 2018Debata k článku 'JUDr. Vladimír Srb, starosta Prahy'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.