Švédské hradby u Mladé Boleslavi, pozůstatek z doby třicetileté války

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.
Článek z roku 1904 vás seznámí se zajímavou památkou ze švédského dobývání Mladé Boleslavi za dob třicetileté války.


Švédské hradby u Mladé Boleslavi

»Švédskými hradbami« neboli šancemi nazývá se u Mladé Boleslavi strmé návrší hory Chlumu, nejzazšího to výhonu křídového útvaru, nemálo zvýšeného nad okolní nízké náplavy pozdějšího původu.

Jsou zde zbytky valů, nasypaných z hlíny a ssuti opukové, ukazující na prastarý původ slovanský. Hrad ten ovládal jistě valnou část země Pšovanů i potomního Boleslavska, a odtud vzniklo snad i jméno novější, »švédských šanců« — jakožto místa, jež dle nezaručené pověsti Švédové za války třicetileté opevnili a řídili odtud útoky své proti Mladé Boleslavi.

S hradiště naskytá se rozhled mohutného okruhu daleko do českého kraje na všecky čtyři strany — do kraje jednoho v Čechách z nej úrodnějších a bohudíky — nejčeštějších.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. dubna 2018


Diskuze k článku „Švédské hradby u Mladé Boleslavi, pozůstatek z doby třicetileté války“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.