Jak vypadal a fungoval první český motocykl Slavia od Laurin & Klement

původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.
Přinášíme vám historický článek z roku 1900, popisující nejnovější 'motorový bicykl' od firmy Laurin & Klement.

listování v kapitolách článku 'Jak vypadal a fungoval první český motocykl Slavia od...'
  1. Výhody motorových bicyklů
  2. Francouzská motorová dvojkolka
  3. Česká motorová dvojkolka Slavia
  4. Ovládání Slavie a přívěsný vozík
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Motorové bicykly pošinuly otázku cyklistiky do nového stavu. Přestáváť již cyklistika býti pouhým sportem a stává se velice důležitým problémem dopravním.

Dosud kdo chtěl dvojkolky užívati, byl výlučně odkázán na svoji vlastní, osobní statečnost, a mohl užiti svého povozu jen potud ke skutečné dopravě, pokud jeho svalové síly a jeho plicní výkonnost stačily.

Zavedením strojového pohonu do cyklistiky stal se tento druh dopravy přístupným také takovým osobám, které pro svou tělesnou nedostatečnost dosud z této výhody byly vyloučeny.

A tím umožněno jest užívání bicyklu také pro kruhy nejširší. Vedle toho však nastala ještě výhoda druhá, v tom záležející, že motorový bicykl pohybován jest silou nepoměrně větší, než jakou člověk vůbec vyvoditi může. Spojí-li se totiž bicykl s motorem o 1 až 2 ks (koňských sil), dosahujeme tím nejen neobyčejné rychlosti, a to na dobu téměř neobmezenou, nýbrž můžeme na tento nový druh povozu také mnohem větší břemeno naložiti nebo přivěsiti, než při pohonu lidskou silou dosud bylo možno.

Z těchto příčin tím více musíme vítati snahu českého závodu Laurin a Klement v Mladé Boleslavi, jenž první ze závodů rakouských podjal se výroby motorových dvojkolek a jemuž, jak dle všech známek souditi se dá, podařilo se konstruovati dvojkolku zvanou »Slavia«, kterou dnes čtenářům svým předvádíme. Jmenovaná dvojkolka není prosté napodobení motorových bicyklů, jinde za hranicemi vyráběných, nýbrž jest to záslužná práce českého průmyslu na základě nových vynálezů, jimiž se dosavadní zahraničná výroba podstatně zdokonaluje.

Oproti automobilním povozům vykazují motorové bicykly rovněž některé důležité výhody. Jsouť automobilní povozy, nechť trojkolé nebo čtyřkolé, zajisté mnohem těžší a dražší, a také již z té příčiny širšímu obecenstvu mnohem méně přístupny než lehké a laciné dvojkolky. Kromě toho můžeme však na dvojkolkách také jeti takovými cestami a stezkami, po nichž vícekolým povozem naprosto jeti nelze. Rovněž i uschování dvojkolek v bytě jest mnohem snadnější, než při povozech automobilních, pro něž nezbytno bývá najmouti zvláštní kůlnu, což zvláště ve městech vyžaduje nákladu nemalého.


listování v kapitolách článku 'Jak vypadal a fungoval první český motocykl Slavia od...'
  1. Výhody motorových bicyklů
  2. Francouzská motorová dvojkolka
  3. Česká motorová dvojkolka Slavia
  4. Ovládání Slavie a přívěsný vozík
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. srpna 2017


Diskuze k článku „Jak vypadal a fungoval první český motocykl Slavia od Laurin & Klement“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.