Jak vypadal a fungoval první český motocykl Slavia od Laurin & Klement

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.
Přinášíme vám historický článek z roku 1900, popisující nejnovější 'motorový bicykl' od firmy Laurin & Klement.
listování v kapitolách článku 'Jak vypadal a fungoval první český motocykl Slavia od…'
  1. Výhody motorových bicyklů
  2. Francouzská motorová dvojkolka
  3. Česká motorová dvojkolka Slavia
  4. Ovládání Slavie a přívěsný vozík
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Následující text pochází z roku 1900
Motorové bicykly pošinuly otázku cyklistiky do nového stavu. Přestáváť již cyklistika býti pouhým sportem a stává se velice důležitým problémem dopravním.

Dosud kdo chtěl dvojkolky užívati, byl výlučně odkázán na svoji vlastní, osobní statečnost, a mohl užiti svého povozu jen potud ke skutečné dopravě, pokud jeho svalové síly a jeho plicní výkonnost stačily.

Zavedením strojového pohonu do cyklistiky stal se tento druh dopravy přístupným také takovým osobám, které pro svou tělesnou nedostatečnost dosud z této výhody byly vyloučeny.

A tím umožněno jest užívání bicyklu také pro kruhy nejširší. Vedle toho však nastala ještě výhoda druhá, v tom záležející, že motorový bicykl pohybován jest silou nepoměrně větší, než jakou člověk vůbec vyvoditi může. Spojí-li se totiž bicykl s motorem o 1 až 2 ks (koňských sil), dosahujeme tím nejen neobyčejné rychlosti, a to na dobu téměř neobmezenou, nýbrž můžeme na tento nový druh povozu také mnohem větší břemeno naložiti nebo přivěsiti, než při pohonu lidskou silou dosud bylo možno.

Z těchto příčin tím více musíme vítati snahu českého závodu Laurin a Klement v Mladé Boleslavi, jenž první ze závodů rakouských podjal se výroby motorových dvojkolek a jemuž, jak dle všech známek souditi se dá, podařilo se konstruovati dvojkolku zvanou »Slavia«, kterou dnes čtenářům svým předvádíme. Jmenovaná dvojkolka


listování v kapitolách článku 'Jak vypadal a fungoval první český motocykl Slavia od…'
  1. Výhody motorových bicyklů
  2. Francouzská motorová dvojkolka
  3. Česká motorová dvojkolka Slavia
  4. Ovládání Slavie a přívěsný vozík
  5. Kompletní fotogalerie k článku
další »

Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. srpna 2017


Diskuze k článku „Jak vypadal a fungoval první český motocykl Slavia od Laurin & Klement“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.