Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   obchod Bejvávalo.cz   •   magazín Příroda.cz   •   originální samolepky Pieris.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na obrázky DraGIF.cz

První český motocykl L&K Slavia (1900)
původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.

Motocykly jsou dnes běžnou součástí silničního provozu. Podívejte se s námi do dávné minulosti, kdy byly 'motorové bicykly' úplnou novinkou a kdy české motocykly firmy Laurin & Klement patřily ke špičce.

Motorový bicykl Slavia firmy Laurin a Klement  - klikněte pro zobrazení detailuMotorový bicykl Slavia firmy Laurin a Klement
1. Motor benzinový. — 2. Karburátor (splynovač) a spolu nádržka benzinu. — 3. Magnetoelektrický zapalovač. — 4. Páka k regulování ventilu karburátoru. — 5. Řemenice pohonná. — 6. Brzda pásová.
Motorové bicykly pošinuly otázku cyklistiky do nového stavu. Přestáváť již cyklistika býti pouhým sportem a stává se velice důležitým problémem dopravním. Dosud kdo chtěl dvojkolky užívati, byl výlučně odkázán na svoji vlastní, osobní statečnost, a mohl užiti svého povozu jen potud ke skutečné dopravě, pokud jeho svalové síly a jeho plicní výkonnost stačily.

Zavedením strojového pohonu do cyklistiky stal se tento druh dopravy přístupným také takovým osobám, které pro svou tělesnou nedostatečnost dosud z této výhody byly vyloučeny. A tím umožněno jest užívání bicyklu také pro kruhy nejširší. Vedle toho však nastala ještě výhoda druhá, v tom záležející, že motorový bicykl pohybován jest silou nepoměrně větší, než jakou člověk vůbec vyvoditi může. Spojí-li se totiž bicykl s motorem o 1 až 2 ks (koňských sil), dosahujeme tím nejen neobyčejné rychlosti, a to na dobu téměř neobmezenou, nýbrž můžeme na tento nový druh povozu také mnohem větší břemeno naložiti nebo přivěsiti, než při pohonu lidskou silou dosud bylo možno.

Z těchto příčin tím více musíme vítati snahu českého závodu Laurin a Klement v Mladé Boleslavi, jenž první ze závodů rakouských podjal se výroby motorových dvojkolek a jemuž, jak dle všech známek souditi se dá, podařilo se konstruovati dvojkolku zvanou »Slavia«, kterou dnes čtenářům svým předvádíme. Jmenovaná dvojkolka není prosté napodobení motorových bicyklů, jinde za hranicemi vyráběných, nýbrž jest to záslužná práce českého průmyslu na základě nových vynálezů, jimiž se dosavadní zahraničná výroba podstatně zdokonaluje.

Oproti automobilním povozům vykazují motorové bicykly rovněž některé důležité výhody. Jsouť automobilní povozy, nechť trojkolé nebo čtyřkolé, zajisté mnohem těžší a dražší, a také již z té příčiny širšímu obecenstvu mnohem méně přístupny než lehké a laciné dvojkolky. Kromě toho můžeme však na dvojkolkách také jeti takovými cestami a stezkami, po nichž vícekolým povozem naprosto jeti nelze. Rovněž i uschování dvojkolek v bytě jest mnohem snadnější, než při povozech automobilních, pro něž nezbytno bývá najmouti zvláštní kůlnu, což zvláště ve městech vyžaduje nákladu nemalého.

Článek 'První český motocykl L&K Slavia (1900)' je rozdělen na více kapitol
  1. Výhody motorových bicyklů
  2. Francouzská motorová dvojkolka
  3. Česká motorová dvojkolka Slavia
  4. Ovládání Slavie a přívěsný vozík
  5. Kompletní fotogalerie k článku
»

Debata k článku 'První český motocykl L&K Slavia (1900)'
originální zdroj, ze kterého tento historický článek pochází:
Věda a práce 1900, autor neuveden.


datum digitalizace a zveřejnění historického článku na internetu:
2. srpna 2017ReklamaFotogalerie

Hledání


Reklama

Chcete nás podpořit?

Nakupte v našem retro eshopu! Nákupem v našem obchodu podpoříte chod www.Bejvávalo.cz


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly sepsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
Nejsou na nich prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

© 2011 - 2017 Bejvávalo.cz - další publikování a šíření obsahu serveru je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.   RSS kanál serveru www.Bejvávalo.cz

  ISSN 2570-690X

Naše další projekty: