Jak mohl voják získat zpět svou ztracenou čest?

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.
Když voják ztratil svou vojenskou čest, měl za jistých okolností možnost opět jí získat zpátky. Jak to probíhalo, vám popíše článek z roku 1901.


Vojínovo pokání.

Přísná kázeň bývala odjakživa předním požadavkem vojenským. Běda vojínu, který se prohřešil proti ní.

A ještě hůře takovému, k vůli němuž musilo celé oddělení snésti nějakou důtku neb i trest. Zbavení jeho hodnosti, odzbrojení a vězení byly tresty nejmírnější.

Když si trest odbyl a chováním svým podával záruku, že se polepší, mohlo se přikročiti k jeho rehabilitování. To pak byl zase zvláštní výkon. Celá setnina vytáhla i s praporem; vojín dosud »bezectný«, ale v úboru vojenském přiveden, načež musil pokleknouti, vzíti klobouk do úst, lézti po čtyřech kruhem vojínů až ku praporu, a třikráte pro boha prositi, aby mu odpustili, do svých řad znovu jej přijali a za kamaráda uznali.

Když všickni vojínové hlasitě přisvědčili a důstojník přečetl osvobozující výrok, odhodil vojín klobouk, přijal od praporečníka řádnou ránu žerdí do hlavy, aby si den tento lépe zapamatoval, a byl zase čestným vojínem. Četa vzdala čest, vojín obdržel nový klobouk a zbraň a odebral se na své staré místo mezi kamarády.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. března 2018


Diskuze k článku „Jak mohl voják získat zpět svou ztracenou čest?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.