Moderní typy pneumatik

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Epocha 1906, autor —a.
Použít v pneumatice pružné lamely místo stlačeného vzduchu? Sice to dnes různé firmy prezentují jako novinku, ale ve skutečnosti je to nápad velmi starý. Více v článku z roku 1906.
Následující text pochází z roku 1906

Pružná kola motorových vozidel

Vozba motorovými vozidly je sice poměrně mladým odborem dopravnictví, avšak dosavadní zkušenosti získané při ní nás již opravňují k úsudku o dobrých i nedostatečných stránkách těchto moderních dopravních prostředků. Dnes si povšimnem jedné z »Achillových pat« našich motorových vozů, jíž jest úprava pružného zavěšení vozu na kolech, resp. jich nápravách.

Aby drkotavou jízdou netrpěly ani vezoucí se osoby, ani sama poměrně jemná konstrukce vozidla samého, je nutno, aby byl vůz na svých nápravách uložen pružně; to se dosáhne jednak tím, že je celý spodek vozů zavěšen na pružinách, jednak i tím, že se obruče kol dělají z pryže. Pryž je však pro obruče kol i přes mnohá zařízení, která ji mají uchránit od poškození, přec jen příliš jemným a drahým materialem, takže se již často pomýšlelo na to, aby se gummové obruče nahradily něčím jiným, trvalejším a stejně účinným, případně též lacinějším.

To se hledělo dosáhnout úplně neobvyklou dosud konstrukcí kol, do nichž vložena pružnost i závěsné pružiny i gummové obruče; několik takových druhů kol ukazují naše obrázky.

Konstrukce pružného kola, jež sestrojil Američan T. W. Ranson, podaná obrázky, není vlastně nic jiného než obyčejné kolo s pneumatickou gummovou obručí,která je chráněna obalem po stranách i na obvodu proti poškození. Tato ochranná vnější obruč je z lisovaného plechu a obložena dřevem, do něhož jest ještě vsazena obruč z gummy; celek pak má jistou možnost posunovat se relativně vzhledem k tělesu kola, když se vlastní pryžová pneumatická obruč smačkuje.

Jiného systému jsou kola, v nichž je pružnou nikoli obruč, nýbrž vlastní těleso kola, do něhož jsou za tím účelem na různá místa vkládány pružiny. Několik konstrukcí toho druhu představují obrázky následující. Kola na obrázcích jsou původu francouzského. U prvého z nich jsou špice do hlavy jen volně vloženy, nikoli s ní spojeny, a přitažení věnce kola ke hlavě obstarávají vinuté pružiny umístěné mezi špicemi. U konstrukce druhé je hlava kola velmi zvětšena a pružiny vloženy do ní, u třetího kola pak je mezi hlavou a věncem kola celá soustava pružin.

Pružiny u všech těchto tří druhů byly vinuté, a obruč kola i při tom byla gummová. Dr. Borches v Berlíně si však dal nedávno patentovat pružné kolo konstrukce zcela odlišné, kde užil dvojitých pružin pásových upevněných kloubovitě mezi vnitřním a vnějším věncem kola, u něhož však pryžové obruče neužívá. Vynálezce ujišťuje četnými doklady, že běh automobilu opatřeného těmito koly je mnohem klidnější a jízda příjemnější než při dosavadních kolech s pneumatikou.

Různé francouzské konstrukce pružných kolRůzné konstrukce pružných kol pro motorová vozidla - klikněte pro zobrazení detailuRůzné konstrukce pružných kol pro motorová vozidla - klikněte pro zobrazení detailuRůzné konstrukce pružných kol pro motorová vozidla - klikněte pro zobrazení detailu

Původní zdroj historického článku:
Epocha 1906, autor —a.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. ledna 2012


Diskuze k článku „Moderní typy pneumatik“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.