Česká hasičská stříkačka

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Epocha 1904, autor —a.
Moderní stříkačka pohledem roku 1904 bylo něco zcela jiného, než co je moderní hasičský vůz dnes. Historický článek vám jednu moderní českou stříkačku představí.
Následující text pochází z roku 1904

Nová Smekalova stříkačka

V poslední době se naši vyrabitelé hasičských potřeb snaží vyráběné předměty co možno nejvíce zdokonalit a nezůstat ani v tomto ohledu za cizinou. V této snaze vynikla u nás jmenovitě známá česká firma Smekalova mimo jiné důmyslným a jednoduchým sestrojením ruční stříkačky, jež se vyznamenává zvláště lehkým chodem následkem neobyčejně výhodného převodu sil a velice praktickým sestrojením.

Pokládáme zde téměř za svoji povinnost seznámiti své čtenáře a hlavně odborné kruhy s novým tímto strojem, jenž se právem řadí mezi nejlepší konstrukce toho druhu.

U dosavadních pákových stříkaček obnáší pákový převod 1 : 5, to jest rameno páky, na němž působí síla rukou při čerpání, je pětkrát delší než rameno, na kterém zavěšen píst. Při tom nesmí při čerpání klesnout konec ramena páky níže než 600 mm od země, a nesmí dostoupit výš než 1900 mm, aby mohli při ní lidé pohodlně pracovat. Delší rameno páky měřilo dosud 2000 mm, kratší 350 mm, a největší možný převod, jejž možno dosíci za těchto podmínek a bez zmenšení výkonnosti stroje, obnášel tudiž maximum

2000 : 350 = 5,7.

U stříkačky Smekalovy dosažen však při současném dodržení uvedených podmínek převod ještě výhodnější. Zde měří delší rameno páky 2480 mm a kratší je dlouhé 480 mm. Jelikož je hlavní páka označená (40) na připojených vyobrazeních spojena pomocí táhel (14) a (14') s delšími rameny podružných pák (9), (10), (9r) a (10'), k nimž jsou v bodech (6) a (6') zavěšeny pístnice, obnáší poměr převodu velké páky

2480 : 480 = 5,17

a poměr převodu podružných pák, jichž delší rameno měří 225 mm, kratší rameno 150 mm, pak činí

225 : 150 = 1,5.

Výslednice těchto poměrů nám udávají nový poměr pákového převodu dosažený u Smekalovy stříkačky, totiž

5,17 X 1,5 = 7,775

kdežto u staré normalní soustavy obnášel, jak víme, nejvýše 5,7.

Z toho následuje, že při nové soustavě stroje možno pracovat o plnou třetinu lehčeji, nebo lépe, že tentýž počet mužů obsluhujících stříkačku bude zde moci pracovati mnohem rychleji.

Stroj sestává ze společného průlevu (19), k němuž jsou přišroubovány mosazné válce (11'). Ve válcích se pohybují nepropustně zabroušené manšettové písty (4) a (4'), které při největším zdvihu ručních pák konají pohyb 200 mm. Mezi oběma válci jest umístněna ventilová komora (16) dle druhu vody buď s kulovými ventily nebo s mosaznými klapkami ssacími (17) a (17') a výtlačnými (18) a (18').

Ventilovou komoru lze lehko odvodniti, takže stroj nikdy nezamrzne; pomocí zvláštního přístroje možno totiž posunout ventily stranou, následkem čehož se stanou propustnými a voda z komory unikne. Mosazné klapky pak možno shora zaplavit pomocí zvláštního tlakového kohoutu tekutinou, která zamrzá teprve při 40° C.

Stroj spočívá na dvou korýtkových válených profilech o výšce 240 mm a jest obojstranně ssací a výtlačný, takže je tu možno libovolně vodu nassávat nebo tlačit s levé nebo s pravé strany, což se provede jen jednoduchým otočením potřebných kohoutů. Není zde tedy třeba obracet celý stroj v pravo nebo v levo, což je při požáru ovšem značná výhoda.

Konečná přednost Smekalovy soustavy je ta, že se klapky nacházejí těsně pod pístem, následkem čehož je škodlivý prostor ve ventilových komorách omezen na nejmenší míru.

Zkouškou s novým tímto strojem, kterou firma R. A. Smekal provedla počátkem prosince tohoto roku na smíchovském obecním dvoře za přítomnosti mnoha hasičských odborníků, dosažen při užití 6 mužů k obsluze slušný výkon, toho střik 32 m při hadici s hubicí 14 mm průměru.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1904, autor —a.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. října 2017


Diskuze k článku „Česká hasičská stříkačka“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.