Výzva: ženy a dívky, neničte si vlasy kulmováním!

původně vyšlo: Česká hospodyně 1900, autor neuveden.
Kulmujete si vlasy, abyste byla krásnější? Možná vás zaujme článek z roku 1900, podle kterého kulma ničí vlasy a bylo by pro vás nejlepší s kulmováním přestat!


Boj proti pálení vlasů.

Nemějte mi za zlé, ct. čtenářky, že odvažuji se zasáhnouti do oboru, v němž jste samojediné svrchovanými vladařkami — v oboru okrašlování těla.

Také nikterak nechci vám radit a vás kritisovat, nýbrž sděluji toliko to, co jedna z vašich družek o věci soudí. Abych však nebyl podezřelým, že jsem něco ubral nebo přidal, uvádím řeč její doslovně, vždyť má sama obavu, že u vás zle pochodí. Slyšte, co praví:

»Bojím se, že budete mne považovati za zpupnou revolucionárku, které jde o to, aby stávající dobrý řád a mrav zvrátila, a snad budu moci mluviti o štěstí, pakli neoboříte se na mne svými mnohohrotými kadeřidly. Vidím v duchu, že vypoví mi válku jak žabka, jež po prvé kadeří si vlasy nad čelem a při tom s rozkoší ssaje nozdrami svými »vůni« pálených vlasů, že zle na mne se oboří ctihodná matrona, jež sněžné svoje vlasy na temeně v lehké vlnky skládá.

Bojím se, že voj mých rozezlených družek povedou jako vojevůdci i muži, jak mladík tak kmet, jimž konají při úpravě knírů želízka stejně neocenitelné služby.

Avšak, milé družky, mezi námi řečeno, přece jsou muži o něco chytřejší a opatrnější nežli my ženy; i oni snadno dají se modou ovládati, avšak jakmile seznají, že jest jim ku škodě, rozhodnou se rychleji než my a z jejího jha vyklouznou. Dnes najdeme kulmovačku na toaletním stolku šviháků velmi zřídka a jest i mnoho frizérů, kteří poukazujíce na výhody pásky na kníry, zpečují se dotknouti se vousů horkým želízkem.

Vědít zajisté proč tak činí: Časté pálení činí kníry křehkými, že se svým časem lámou jako by byly skleněné. — Zrovna tak daří se ženským vlasům: My ženy jsme na nejlepší cestě obětovati svou hlavní ozdobu modě!

Jak vyhlíží taková ženská nebo dívčí hlava, která po delší čas den ode dne byla kulmovačkou zpracována? Nejvíce jest nám na takové hlavě nápadný naprostý nedostatek lesku, tak že vlas nezdá se býti přirozeným, nezdá se býti živým. Vždyť nedá si přece vlas Ubiti, aby byl soustavné olupován o svoji vlhkosť, o svou olejem bohatou životní mízu! Odmírá, stane se pomalu křehkým, až vypadá. Nemylme se, milé družky, v domněnce, že muži se mýlí.

Nedejme se samy frizéry klamati, kteří dovedou dodati účesu vzezření neobyčejné plnosti vlasu; jen poněkud pozornější pozorovatel ale pozná hned, že zdání klame. Tak dovedou kadeřníci tam bohatství vylhati, kde jest skutečná chudoba.

Proto osměluji se vznésti žalobu na kulmovačku vlasů, že jest aspoň spoluvinna na smutném zjevu, že nynější ženy budou moci brzy vlasy na svých hlavách počítati. Půjde-li to tak daleko, bude nynější přednost mužů zářiti notnou lysinou i předností naší. Pak octneme se arciť v příjemné situaci, že budeme vlas upravovati místo hřebenem — servítkem.

Jsem o tom pevně přesvědčena, že my ženy se této době blížíme; věští mi to nynější náš stav. Nechci se ani odvolávati na to, že různé ty nahrážky vlasů v míře daleko rozsáhlejší se používají než asi před desíti lety, stavím vývody svoje toliko na vývoji mody.

Což jest tedy nejvíce nápadného na naší modě? Ona bere svoje myšlenky z oněch dob, kdy vlásenka byla na denním pořádku; můžeme to v modních listech krok za krokem stopovati. Vždyť vidíme, jak zavádějí se mody z doby Ludvíka XIV., kdy byla paruka na vrcholu své slávy a kdy veškeré kostymy byly i jí přizpůsobeny.

Jest na nás, milé družky, abychom pozvedly svého hlasu proti zavádění takových mod, vyvolaných z mrtvých zvyků, z nichž vane plesnivina. V nynější osvícené době vlády rozumu, v době panování zdravotnictví a otázky ženské, nedejme sebou jako s loutkami zahrávati Jest nás naprosto nedůstojno, abychom dávaly se modou i tenkráte ovládati, když jde bludnými cestami.

Takovou bludnou cestou a k tornu i nebezpečnou jest zvyk často a pravidelně si vlasy páliti, abychom docílily působivou frisuru. Vlas jest nádherným stkvostem a proto jest hříchem, tuto obdivuhodnou ozdobu obětovati rozpálenému želízku a proto vypovídám boj a heslo moje jest: pryč s želízkem!«

Uvažte tedy, ct. čtenářky, samy a suďte, já podepisuji vše, co družka vaše praví, jako pravdu ryzí; zvláště vy, dívky venkovské. jimž jest želízko na pálení vlasů často jediným okrasným prostředkem, nekonejte zkázu svého krásného hustého vlasu, jejž vám tak mnohá dívka městská závidí!


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1900, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. března 2018


Diskuze k článku „Výzva: ženy a dívky, neničte si vlasy kulmováním!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.