Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Dávné moudrosti o ženách
původně vyšlo: Česká hospodyně 1912, autor neuveden.

Co si o ženách a matkách mysleli v dávném Orientu? Přinášíme vám zajímavá přísloví a lidové moudrosti z Turecka, které vás asi překvapí. U nás vyšly v roce 1912.


Z tureckých přísloví o ženě.

Turecká žena dnes vždy více ze své harémové uzavřenosti vystupuje do popředí. Evropský vzduch provětrává i tuto. Žena ta vždy více vydobývá se ze svých tisíciletých pout, především je to matka. Některé výroky o ní svědčí o hluboké moudrosti Orientálů.

Pod kročeji matky zkvétá ráj — zní jeden z nich.

Kdo zarmoucené matce prokáže dobrodiní, tomu žehná Bůh desateronásobně.

Úcta před matkou je důkazem vznešené mysli.

Láska matky staví mosty ku všemu dobrému, zde i na věčnosti.

Komu dostalo se ctnostné ženy, ten již na zemi ochutnává věčnou blaženost.

Domov otce jest nebem i peklem, dle toho. co z něho učiní žena.

Ani chytrý nepřítel nedovede škoditi tolik, jako hloupá žena.

Děti jsou nejsladším ovocem na stromě života.

Štěstí své lásky drž oběma rukama, očima, ušima a všemi myšlenkami.

Nesmělý nápadník nedosáhne nevěsty.

Kdo se žení, potřebuje peněz v měšci a úvěru v knize.

Kdo chce zvěděti, co na něm jest, nechť jde na námluvy.původ historického článku:
Česká hospodyně 1912, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. března 2018Debata k článku 'Dávné moudrosti o ženách'

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.