Ruský velikán Lev Nikolajevič Tolstoj

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.
Dílo Lva Nikolajeviče Tolstého je známé dodnes, ale kromě velkého umělce to byl také velký křesťan a myslitel. Právě tak vám ho představí článek z roku 1903, tedy z doby kdy byl Tolstoj ještě živ.


Poslední podobizna hrabětě Lva Nikolajeviče Tolstého.

Hraběte?— Ne, spíše pouhého »mužíka«, křesťana, člověka, ale myslitele i umělce nedostižného. Hledal celý život pravdu — cítil, že zde pravda nějaká, skutečná, hmotná, živoucí musí býti, že život lidský není pouhá náhoda a hříčka osudu.

Nalezl ji posléze — v učení Ježíšovu, v tom učení, o němž po osmnáct století se domníváno, že jest toliko sladkou utopií, mrtvou hvězdou, dalekou a studenou! Tolstoj dokázal, že Kristus nebyl nijakým nepraktickým snílkem, ale mužem, jenž dovedl určití základy skutečného života; Tolstoj zrealisoval, možno-li tak říci, učení jeho a prokázal tak lidstvu služby nesmírné; on vytvořil skutečnou postavu křesťanského člověka, žijícího, dýchajícího, a postavil jej do plného života.

Dokázal, že je možno skutečně křesťansky, za všech poměrů, i za našich, smýšleti a žiti; a jeho učení jest tak prosté a pochopitelné! — Ode dneška jsou pro člověka dvě cesty a možnosti: bud následovati a plniti učení Ježíšovo neb ho zapírati a nedbati vědomě — ale stěžovati si na nemožnost pochopení smyslu křesťanství, již nemožno.

Svět netuší ani celou velikost Tolstého a jeho názorů, poněvadž nemá pro ně správného měřítka — snad jen národ náš poněkud se mu přibližuje duší svou — tou duší, která žila a žije dosud Chelčickým, Štítným, Husem a Komenským.

Můžeme-li v tom hledati a nalézati kus nejvznešenější pýchy, máme tím větší povinnost hledati a sledovati mravní názor »Proroka Jasnopoljanského«, který není ničím jiným, než původním křesťanstvím, očištěným od nánosu věků, bludů a úmyslných přídavků, které na ně různé církve a sekty nakupily.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. ledna 2018


Diskuze k článku „Ruský velikán Lev Nikolajevič Tolstoj“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.