Ing. František Křižík - skvělý vynálezce, technik a podnikatel

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.
Křižíkovu světelnou fontánu obdivujeme dodnes, ale co o něm víme dalšího? Přinášíme vám článek z roku 1901, popisující život a úspěchy tohoto českého velikána techniky.
Následující text pochází z roku 1901

Ingenieur František Křižík.

Pravým typem českého člověka, který z původu nízkého a prostředků velice nepatrných vlastním nadáním a pílí propracoval se k netušené výši vědecké a společenské, jest inženýr Fr. Křižík.

Jest zároveň jedním z těch, jichž jméno jest ve veřejnosti naší nejznámější. »Křižíkově fontáně« obdivovaly se statisíce našinců o výstavě, a »Křižíkova elektrická dráha« mezi Karlínem a Vysočany slouží zase statisícům k pohodlné dopravě.

Fr. Křižík narodil se 8. července r. 1847 v Plánici u Klatov z rodičů chudých. Studoval v Klatovech reálku a techniku v Praze — jsa při tom sám na sebe odkázán.

Jeho oborem stalo se odvětví technických věd tehda a posud nejmodernější: elektrika. Zde jest jeho jméno dnes světoznámým. Elektrická lampa jeho dosáhla rozšíření po celém světě a přinesla původci svému čest i — peníze.

Křižík obdržel za ni r. 1880 na výstavě v Paříži první cenu, zlatou medailli, a podobně vyznamenán ve Vídni a Mnichově. Anglické, francouzské a německé firmy zakoupily si za statisíce právo na výrobu její.

Křižík mohl se ovšem nyní vzdáti svého místa jakožto inženýr dráhy a zaříditi si samostatnou dílnu v Plzni, odkudž r. 1884 přesídlil do Karlina. Tam záhy nepatrná dílna jeho vzrostla na továrnu prvního řádu a jednu z největších v Rakousku. V ní pracuje Křižík a zabývá se neustále novými a novými vynálezy v oboru elektřiny, hlavně užitím její k jízdě elektrické.

Za zásluhy své obdržel Křižík mnoho vysokých vyznamenání — rytířský kříž řádu Františka Josefa, rytířský řád železné koruny a titul císařského rady; nedávno pak vyznamenal jej kníže Černohorský vysokým řádem za provedení první elektrické dráhy na Černé Hoře.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. ledna 2018


Diskuze k článku „Ing. František Křižík - skvělý vynálezce, technik a podnikatel“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.