Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Ing. František Křižík - skvělý vynálezce, technik a podnikatel

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.
Křižíkovu světelnou fontánu obdivujeme dodnes, ale co o něm víme dalšího? Přinášíme vám článek z roku 1901, popisující život a úspěchy tohoto českého velikána techniky.


Ingenieur František Křižík.

Pravým typem českého člověka, který z původu nízkého a prostředků velice nepatrných vlastním nadáním a pílí propracoval se k netušené výši vědecké a společenské, jest inženýr Fr. Křižík.

Jest zároveň jedním z těch, jichž jméno jest ve veřejnosti naší nejznámější. »Křižíkově fontáně« obdivovaly se statisíce našinců o výstavě, a »Křižíkova elektrická dráha« mezi Karlínem a Vysočany slouží zase statisícům k pohodlné dopravě.

Fr. Křižík narodil se 8. července r. 1847 v Plánici u Klatov z rodičů chudých. Studoval v Klatovech reálku a techniku v Praze — jsa při tom sám na sebe odkázán.

Jeho oborem stalo se odvětví technických věd tehda a posud nejmodernější: elektrika. Zde jest jeho jméno dnes světoznámým. Elektrická lampa jeho dosáhla rozšíření po celém světě a přinesla původci svému čest i — peníze.

Křižík obdržel za ni r. 1880 na výstavě v Paříži první cenu, zlatou medailli, a podobně vyznamenán ve Vídni a Mnichově. Anglické, francouzské a německé firmy zakoupily si za statisíce právo na výrobu její.

Křižík mohl se ovšem nyní vzdáti svého místa jakožto inženýr dráhy a zaříditi si samostatnou dílnu v Plzni, odkudž r. 1884 přesídlil do Karlina. Tam záhy nepatrná dílna jeho vzrostla na továrnu prvního řádu a jednu z největších v Rakousku. V ní pracuje Křižík a zabývá se neustále novými a novými vynálezy v oboru elektřiny, hlavně užitím její k jízdě elektrické.

Za zásluhy své obdržel Křižík mnoho vysokých vyznamenání — rytířský kříž řádu Františka Josefa, rytířský řád železné koruny a titul císařského rady; nedávno pak vyznamenal jej kníže Černohorský vysokým řádem za provedení první elektrické dráhy na Černé Hoře.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1901, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. ledna 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.