Konec nehodám, kdy tramvaj přejede člověka

původně vyšlo: Epocha 1902, autor A. Svoboda, vrchní inž. městských drah pražských.
Vážné nehody, kdy rozjetá tramvaj srazí chodce, se ve městech občas stávají a někdy mají i tragické konce. Přinášíme vám detailní popis jednoho z možných řešení tohoto problému, které bylo začátkem minulého století testováno v Praze.


Ochranný přístroj soustavy Lange-Möck pro vozy tramwayové.

U elektrických drah pražských zaveden byl na zkoušku přístroj nahoře jmenovaných vynálezců v Dortmundě. Přístroj ten je velmi jednoduchý a vyhovuje mnohým podmínkám kladeným na podobná ochranná opatření. Úplně dokonalým ovšem není, má také své vady, ale je hoden toho, aby příslušné zkoušky byly s ním předsevzaty.

Hlavních podmínek, jichž vyplnění dlužno žádati na ochranném zařízení pro vozy tramwayové, je velmi mnoho; jsou as následující:

1. Přístroj nesmí činiti nemožným neb nesnadným spojení dvou vozů motorových neb vozu motorového s vozem vlečným.

2. Při seřadění vozů za sebou, na př. v remissi, nesmí tomuto seřaďování přístroj vaditi a nesmí se při sražení vozů porouchati.

3. Apparat musí býti samočinný, protože v případu neštěstí nelze spoléhati na duchapřítomnost řidiče, který by teprve přístroj měl uvésti v činnost.

4. Spodní obrys přístroje musí mít v poloze klidu určitou vzdálenost od úrovně ulice, aby nemohl být poškozen nahodilými předměty neb nerovností terainu.

5. V nebezpečí musí se přístroj přitlačiti samočinně, úplně a těsně k zemi a pojati na sebe povalenou osobu, aby byla zachráněna před těžkým poraněním.

6. Přístroj musí být jednoduchý, protože složité přístroje potřebují časté opravy, stávají se v době potřeby neschopnými a vypovídají službu.

Uvedený ochranný rám soustavy Lange-Möckovy znázorňují dva pohledy fotografické a dva náčrtky. Celý přístroj je montován na první traverse A plošiny vozu motorového pomocí dvou pohyblivých ramen B , která jsou klouby spojena s připevňující tyčí přinýtovanou na traverse. Na ramenech B jsou připevněny pomocí kloubů pákové tyče C, na nichž do určité výše napnuta provazová síť D, která má zabrániti, aby se předmět nedostal do mřížoví pák. Tyče C spojeny jsou příčnou tyčí E, která na obou koncích svých nese otočné spojky F i s pákami G, které jsou rovněž otočně spojeny.

Na pákách G uložena deska J ze silného dírkovaného plechu, která má pojati na sebe předměty neb osoby dostavší se pod vůz tramwayový. Tyto páky jsou uloženy na hřídelích H poblíže předních kol vozu a jsou prodlouženy na zad, kdež na konci zvláštním závažím K udržují přístroj v normalné poloze.

K tomuto stručnému popisu našeho přístroje třeba podotknouti následující o jeho působení: Narazí-li ochranná síť D, která na své dolejší obrubě jest opatřena malými pryžovými kolečky H ve výši asi 70 mm nade dlažbou, na nějakou překážku, zatlačí se zpět, čímž také zasunou se ramena F sedící na hřídeli E. Tím sníží se spodní deska J a přitiskne se těsně ke kolejím resp. k jízdné dráze. Předmět ležící v cestě nebo člověk, který před vůz upadnul, je deskou nabrán a tak uchován před dalším poškozením.

Jakmile byl motorový vůz zastaven a předmět odstraněn, vrátí se opětně přístroj do svého původního a nové činnosti schopného stavu.

Závěs ochranné sítě D nalézá se asi 30 cm před deskou J, takže při její zasouvání současně se deska přitiskne ke dlažbě a smýká se pak před vozem, takže žádný předmět pod desku se dostati nemůže.

S popsaným přístrojem provedla správa pražských elektrických podniků pokusy, které měly výsledek dosti příznivý. Mechanismus ten má však také své vady, hlavně tu, že kryje toliko předek vozu v jeho šířce a neposkytuje dosti ochrany po stranách vozu mezi ochrannou sítí R a koly vozovými.

Mimo tento uvedený přístroj montují se u elektrických drah pražských ještě dva jiné přístroje, z nichž jeden má za účel překážku odstraniti a druhý zabrániti úplně, aby předmět nedostal se pod kola vozu. Oba přístroje nejsou dosud vyzkoušeny a třeba tudiž vyčkati příslušného jich osvědčení.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1902, autor A. Svoboda, vrchní inž. městských drah pražských.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. ledna 2018


Diskuze k článku „Konec nehodám, kdy tramvaj přejede člověka“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.