Jaký je ideální věk rodičů pro zdravé děti?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1901, autor neuveden.
Jaký je ideální věkový rozdíl mezi rodiči? Je pro děti lepší, když jsou rodiče mladí nebo naopak starší? Přinášíme vám odpovědi na tyto důležité rodičovské otázky.
Následující text pochází z roku 1901

Vliv stáři rodičů na zdraví děti.

Statistika, zvláště lékařská jest často ukrutnou, boříc všechen idealismus, potlačuje jakýkoli cit a toliko rozumu neobmezenou vládu dobývá.

Poví nám z v celku nudných a neúprosných číslech ku př. toto: Chceš-li, aby tvé děti byly na duchu i na těle silné, tak aby nebezpečím, jež v životě je očekávají, mohly vydatné vzdorovati, nesmíš podati se velení nebezpečného bůžka lásky, nýbrž musíš voliti si družku, která svou tělesnou urozeností a stářím se k tobě hodí.

Zvláště osvětlila statistika vliv stáří rodičů na zdraví dětí hojnými doklady. Dle statistiky pochází nejslabší děti vůbec od nejmladších matek a nejsilnější děti pochází od manželů 30 — 40letých. V manželstvích, v nichž ženy jsou o něco starší mužů, není vliv poměru toho pozorovati; je-li muž ale značně starší ženy, působí to nepříznivě na délku života dětí.

Nejpříznivěji působí na zdraví dětí poměr stáří manželů, kdy žena stojí ve věku od 20 — 30 let a muž je o 10 let starší; méně příznivý vliv vykazuje, je-li muž mladší než žena, tedy pod 30 let anebo je-li o 20 let starší. Zvláště nápadným jest zkrácení věku dětí z manželství, kde matky jsou pod 20 let staré.

Takový poměr nejvíce mezi lidem pracovním jest obvyklý a přispívá rozhodně k velké a časné úmrtnosti dětí, z takového manželství pocházejících.

Vývody z této statistiky o vlivu stáří rodičů na zdraví a věk dítek v následující věty dají se shrnouti:


1. Dívky nemají se vdávati před 20 rokem ; ženy neb dívky pod 30 let udělají dobře, když provdají se za muže ne starší než 50 let.

2. Ženské, které jsou přes 30 let staré, nemají vdáti se za muže pod 30 let.

3. Staří mužové nemají se s mladými ženami oženiti.

4. Muži nemají nikdy bráti si dívky pod 20 let.

5. Muži mezi 20. a 30. rokem mají se rozhodnouti pro nevěsty od 20 do 25 let.

6. Muži ve stáří nad 50 let mají bráti si ženy jen přes 30 roků staré.


Vývody tyto souhlasí na štěstí se skutečnými poměry, za nichž sňatky se uzavírají, nehledě k poměrné řídkým případům manželství, které neuzavřel rozum, ale srdce vznícené citem lásky, který mnohdy v pozdním věku s muži si zahraje. Ubožáci muži ti obyčejné těžce pykají, že poslechli srdce, rozumu nedbajíce. Zvláště opětně na to nutno poukázati, že tisíci doklady prokázáno jest, že děti matek pod 20 let ze všech synův a dcer lidských jsou, co se týče zdraví a délky života, na tom nejhůře.

A co je chloubou manželů? Zdravé děti, a přece nerozumní rodiče přečasto přes odpor dcer tyto ženou ve stav manželský, sotva že škole odrostly. Honosí se tím, že provdali dceru ještě jako dítě — důkaz to, jak jejich dceruška byla vzácnou nevěstou a prohřešují se tím těžce na svých vnucích — snad chtějí, aby je hodně dlouho pak mohli houpati.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1901, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. ledna 2018


Diskuze k článku „Jaký je ideální věk rodičů pro zdravé děti?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.