Henryk Sienkiewicz, významný polský romanopisec

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1901, autor Dr. B. Prusík.
Spisovatel Henryk Sienkiewicz je známý dodnes, jeho dílo se dočkalo i zfilmování. Přinášíme vám článek z roku 1901, napsaný ke 25. výročí začátků jeho tvůrčí činnosti.
Následující text pochází z roku 1901

Henryk Sienkiewicz.

Mezi romanopisci bratrského národa polského, již životem i prací jsou nám vrstevníky, první místo zaujímá spisovatel Henryk Sienkiewicz.

Běh jeho života byl dosti prostý: narodilť se z bohatých rodičů 4. května 1846 ve vsi Wola Okrzejska, prožil mládí na statku otcovském, až dospěl do let, kdy nastávaly studie. Tehdy rodiče k vůli synovi přestěhovali se do Varšavy a tam Sienkiewicz vystudoval. Jak sám doznává, zaměstnával se mnohdy více četbou románů Waltera Scotta než latinskou grammatikou.

Vystudovav, cestoval velice mnoho a vždy z cest přinesl si hojně nové látky. Povídka, již v překladě čtenářům svým podáváme, »Hlídač majáku«, a jež se všeobecně považuje za nejkrásnější z jeho drobných prací — jest také výsledek jedné z jeho cest po Americe.

Veřejného postavení nikdy Sienkiewicz nezaujal, nýbrž věnoval se zcela literatuře. A na této těžké dráze spisovatele vytrval po celé čtvrtstoletí, přispívaje co rok k rozšíření slávy polského jména brzo velkými historickými romány (»Quo vadis«, »Křižáci« a j., jež skoro vesměs byly i do češtiny přeloženy), brzo zas sbírkami novell a povídek. A tuto nad míru záslužnou činnost vděčný národ polský oslavil koncem tohoto roku způsobem velikolepým.

Sbírkami národními zakoupen byl Sienkiewiczovi krásný statek »Oblegorek«, z jehož výnosu zabezpečeno bude spisovateli navždy klidné živobytí a na němž bude autoru možno žiti v tichu a vzdálenosti od ruchu velkoměstského a věnovati se cele tvoření uměleckému.

Jak krásný to příklad vděčnosti národní!


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1901, autor Dr. B. Prusík.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. prosince 2017


Diskuze k článku „Henryk Sienkiewicz, významný polský romanopisec“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.