Automobilové novinky z Mladé Boleslavi

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Epocha 1907, autor Jar. Štych.
Přinášíme vám aktuální souhrn produkce naší největší automobilky - továrny Laurin & Klement z Mladé Boleslavi. Svou produkci předváděla ve velké expozici mezinárodní automobilové výstavy v Praze v roce 1907.
Následující text pochází z roku 1907

Mezinárodní výstava automobilů v Praze 1907.

Průmyslový palác na výstavišti se o letošních velikonočních svátcích stal stánkem výstavy nej vyspělejších výrobků moderní techniky spalovacích motorů — motorových vozidel.

Jak zřejmo, potkalo se vypsání ceny Gordon-Benett-ovy se vzácným výsledkem, jakým se může honosit málokterá soutěž, a to během pouze několika let. Je pravým požitkem pro oko odborníka, technika, pozorovat důmyslné konstrukce benzinových motorů, právě tak jako oku laika lahodí elegantní a pohodlné tvary různých těch motocyklů, voituret, landauletů, limousin a j.

Ač jest automobil v pražských ulicích již obvyklým zjevem, přec jen není u nás dosud tak rozšířen, jako v jiných velkoměstech, kde není předmětem pouze přepychovým, ale vykonává i různé veřejné služby, jako berlínské motorové omnibusy pro dopravu osob nebo poštovní vozíky, automobilové drožky, nákladní vozy a j. Můžeme však očekávat, že k tomu co nevidět dojde i u nás, ježto firma Laurin & Klement hodlá již zavésti v Praze automobilové drožky, jichž typ bylo lze vidět na výstavě.

Výstava byla na naše poměry přiměřeně obeslána jak továrnami domácími, tak i cizími. Co do množství se arci nemohla srovnati s lonskou výstavou berlínskou, avšak za to jistě kvalitativně, neboť mnohé firmy zde vystavovaly své nej novější typy motorových vozidel z letošního roku. Celkem tu své výrobky vystavovalo 27 firem mimo jiné menší podniky, jež neměly s výstavou přímého vztahu; mezi těmito 27 firmami bylo 10 tuzemských.

Z českých firem se repraesentovala největším počtem vozů čilá česká světoznámá firma Laurin & Klement, o níž možno říci, že její stand byly z celé výstavy největší i nej zajímavější rozmanitostí vystavovaných předmětů, z nichž jmenujem několik motocyklů od 2¾ do 5 HP, většinou dvoj válcových, poštovní dvojkolka jedno-válcová s dopravním vozíkem po straně o 3½ HP, automobilní drožka taxametrová s motorem 10/12 HP, kterou právě firma tato chce v Praze zavést, dodávací yůz nákladní o 8/9 HP na 300 kg zatížení, voituretty o 8/9 HP, 10/12 HP a 12/14 HP velice elegantních a pohodlných forem, dále čtyřválcový chassis s odklopným víkem při differencialu na ose zadních kol o 24/28 HP, a konečně vojenský vůz pro zdravotní sbor specielního typu sestrojený dle návodu vojenského komité ve Vídni, které pro armadu objednalo 30 těchto vozů.

Do podrobnějšího popisu jednotlivých vozů se v tomto referatu nebudu pouštět; podotýkám jen, že výstava firmy Laurin & Klement repraesentovala skutečně velice důstojně český automobilní průmysl.

Při této příležitosti nebude od místa uvésti zde nějaká data o této továrně, jejíž vzrůst v posledních letech je téměř překvapující. Majetníkem této továrny jest akciová společnost, generalním ředitelem p. Klement, technickým ředitelem p. Laurin; kapital její činí 6 mill. K.

Továrna zaujímá dnes plochu přes 20.000 m² a zaměstnává ve svých dílnách 600 dělníků, kdežto ještě před 10 lety, r. 1897, bylo v ní pouze 40 dělníků a jeden parní stroj o 2HP. Při svém založení v zimě 1895 se továrna tato majíc pouze 2 dělníky zabývala pouze výrobou velocipedů, avšak už lonského roku byl v ní vyroben první čtyrválcový motor.

Ročně dodává firma 500 motorů, tedy každý týden téměř 10. Stroje její pracují většinou automaticky, a továrna si vyrábí úplně sama všechny potřebné součástky, jako motory, rámy, magnetické zapalovače, ochlazovače, vozíky a kuličková ložiska.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1907, autor Jar. Štych.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. listopadu 2017


Diskuze k článku „Automobilové novinky z Mladé Boleslavi“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.