Automobilové novinky z Mladé Boleslavi

původně vyšlo: Epocha 1907, autor Jar. Štych.
Přinášíme vám aktuální souhrn produkce naší největší automobilky - továrny Laurin & Klement z Mladé Boleslavi. Svou produkci předváděla ve velké expozici mezinárodní automobilové výstavy v Praze v roce 1907.


Mezinárodní výstava automobilů v Praze 1907.

Průmyslový palác na výstavišti se o letošních velikonočních svátcích stal stánkem výstavy nej vyspělejších výrobků moderní techniky spalovacích motorů — motorových vozidel.

Jak zřejmo, potkalo se vypsání ceny Gordon-Benett-ovy se vzácným výsledkem, jakým se může honosit málokterá soutěž, a to během pouze několika let. Je pravým požitkem pro oko odborníka, technika, pozorovat důmyslné konstrukce benzinových motorů, právě tak jako oku laika lahodí elegantní a pohodlné tvary různých těch motocyklů, voituret, landauletů, limousin a j.

Ač jest automobil v pražských ulicích již obvyklým zjevem, přec jen není u nás dosud tak rozšířen, jako v jiných velkoměstech, kde není předmětem pouze přepychovým, ale vykonává i různé veřejné služby, jako berlínské motorové omnibusy pro dopravu osob nebo poštovní vozíky, automobilové drožky, nákladní vozy a j. Můžeme však očekávat, že k tomu co nevidět dojde i u nás, ježto firma Laurin & Klement hodlá již zavésti v Praze automobilové drožky, jichž typ bylo lze vidět na výstavě.

Výstava byla na naše poměry přiměřeně obeslána jak továrnami domácími, tak i cizími. Co do množství se arci nemohla srovnati s lonskou výstavou berlínskou, avšak za to jistě kvalitativně, neboť mnohé firmy zde vystavovaly své nej novější typy motorových vozidel z letošního roku. Celkem tu své výrobky vystavovalo 27 firem mimo jiné menší podniky, jež neměly s výstavou přímého vztahu; mezi těmito 27 firmami bylo 10 tuzemských.

Z českých firem se repraesentovala největším počtem vozů čilá česká světoznámá firma Laurin & Klement, o níž možno říci, že její stand byly z celé výstavy největší i nej zajímavější rozmanitostí vystavovaných předmětů, z nichž jmenujem několik motocyklů od 2¾ do 5 HP, většinou dvoj válcových, poštovní dvojkolka jedno-válcová s dopravním vozíkem po straně o 3½ HP, automobilní drožka taxametrová s motorem 10/12 HP, kterou právě firma tato chce v Praze zavést, dodávací yůz nákladní o 8/9 HP na 300 kg zatížení, voituretty o 8/9 HP, 10/12 HP a 12/14 HP velice elegantních a pohodlných forem, dále čtyřválcový chassis s odklopným víkem při differencialu na ose zadních kol o 24/28 HP, a konečně vojenský vůz pro zdravotní sbor specielního typu sestrojený dle návodu vojenského komité ve Vídni, které pro armadu objednalo 30 těchto vozů.

Do podrobnějšího popisu jednotlivých vozů se v tomto referatu nebudu pouštět; podotýkám jen, že výstava firmy Laurin & Klement repraesentovala skutečně velice důstojně český automobilní průmysl.

Při této příležitosti nebude od místa uvésti zde nějaká data o této továrně, jejíž vzrůst v posledních letech je téměř překvapující. Majetníkem této továrny jest akciová společnost, generalním ředitelem p. Klement, technickým ředitelem p. Laurin; kapital její činí 6 mill. K.

Továrna zaujímá dnes plochu přes 20.000 m² a zaměstnává ve svých dílnách 600 dělníků, kdežto ještě před 10 lety, r. 1897, bylo v ní pouze 40 dělníků a jeden parní stroj o 2HP. Při svém založení v zimě 1895 se továrna tato majíc pouze 2 dělníky zabývala pouze výrobou velocipedů, avšak už lonského roku byl v ní vyroben první čtyrválcový motor.

Ročně dodává firma 500 motorů, tedy každý týden téměř 10. Stroje její pracují většinou automaticky, a továrna si vyrábí úplně sama všechny potřebné součástky, jako motory, rámy, magnetické zapalovače, ochlazovače, vozíky a kuličková ložiska.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1907, autor Jar. Štych.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. listopadu 2017


Diskuze k článku „Automobilové novinky z Mladé Boleslavi“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.