Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Samuel Franklin Cody, nejlepší anglický letec

původně vyšlo: Epocha 1913, autor fml.
Jméno stejné jako legendární pistolník Buffalo Bill, ale přitom nejlepší anglický konstruktér i pilot letadel a řiditelných balónů své doby. Přinášíme vám jeho nekrolog z roku 1913, kdy zemřel při letecké nehodě ve svém vlastním letadle.


Samuel Franklin Cody.

U města Aldershotu v Anglii zabil se 7. srpna 1913 pádem s hydroaeroplanu nejlepší znatel anglické vzduchoplavby, plukovník Cody. Byl theoretikem i praktikem, konstruoval letadla i řiditelné balIony a létal na obou těchto přístrojích, jsa zároveň i organisatorem vojenské anglické vzduchoplavby obou odvětví.

Život jeho byl plný romantismu, a skoro obratem ruky střídaly se v něm chvíle slávy a úspěchu s chvílemi neúspěchu a nehod, z nichž poslední jej stála život. Narodil se r. 1848 v Texasu a živil se z počátku dosti rozmanitě, jak to v Americe bývá, jsa jeden čas také hercem. Bývá omylem zaměňován za amerického plukovníka Cody-a, zvaného Buffalo Bill.

Brzy obrátil svojí pozornost na vzduchoplavbu a zabýval se nejprv sestrojováním draka; později létal v balloně a na konec v aeroplanu. Asi v 35letech přišel do Anglie se zábavným americkým podnikem „Wild-West“; když podnik sevšedněl, skládal melodramata. Záhy upozornil na sebe anglickou vojenskou správu pokusem sestrojiti draka pro vojenské účely pozorovací, schopného vynášet se i nad mořem.

Pokus přeletět drakem tim taženým čluny průliv Lamanšský se sice nepodařil, ale Cody zůstal již ve službách anglické milice a svěřen mu výcvik vojáků v letu ballonem na cvičišti ve Farnbourough řízeném plukovníkem Capper-em. Oběma později svěřeno sestrojení vojenského řiditelného ballonu, jenž pode jmenem „Nulli secundus“ vzletl poprve v září 1904, řízen jsa Cody-em. Obrázek tohoto prvního vojenského řiditelníku anglického přinesla „Epocha“ ve XIV. roč.

Vrcholu úspěchu došel Cody, když v říjnu téhož roku létal nad Londýnem a kroužil kol věže kostela sv. Pavla; prudký vítr však přinutil ballon ke sletu a pak jej rozbil.

Většího úspěchu nežli s řiditelnými ballony, dosáhl Cody v letu aeroplanovém. V konstruktérské své činnosti navázal na bratry Wright-y, a první jeho dvojplošník sestrojený r. 1908 podobal se Wright-ovu o jednoplochých kormidlech.

Po nezdařilých letech s nim sestrojil nový, v němž pro dosažení příčné rovnováhy umístil mezi oba postranní konce dvojplošníkových křidel skupinu malých plošek sbíhajících se k ose v podobě hvězdy a otáčivých kol této osy kolmé na směr letu. První lety zdařily se mu v září 1909, kdy přeletěl ve Farnbourough as 70 m. Ve Francii získal sice Farman „Grand prix“ za proletěný 1 km již r. 1908, a bratři Wright-ové létali ještě mnohem dříve, ale v Anglii byly lety Cody-ovy prvními domácími pokusy.

Dvojplošník Cody-ův zvaný „Cathedral“ zachoval pak svůj celkový vzor jsa častěji zdokonalován a v podrobnostech měněn i při dalších letech, jimiž se Cody stal na dlouhou dobu možno říci nejlepším letcem Anglie. Získal třikráte za sebou anglický pohár Michelin-ův, poprve r. 1910 letem 299 km, následujícího roku letem 421 km a loni přespolním letem 300 km-ovým.

Největšího však úspěchu došel loni v záři v závodech o vhodný vzor anglických vojenských aeroplanů, kdy dosáhl první ceny 4000 Lb. st. (téměř 100.000 K) se svým dvojplošníkem opatřeným Austro-Daimler-ovým motorem, splniv všechny požadované podmínky a dosáhnuv při tom průměrné hodinové rychlosti 117,5 km a schopnosti snížit rychlost tu na 77 km. Francouzský jednoplošník Deperdussin-ův zůstal druhým a podobně podlehly i stroje Blériot, Bristol, Henriot a Farman. Vláda pak zakoupila jeho dvojplošník pro armádu za 2000 Lb. st., a „Royal Aeroclub“ udělil mu zlatou medailli.

V poslední době obral si za úkol sestrojit hydroaeroplan. Přístroj značných rozměrů byl postaven, a Cody konal jím se spoluletcem Evans-em zkoušky na anglické závody hydroaeroplanů, když jej zastihla smrt. O příčině katastrofy možno z výpovědí svědků usoudit tolik, že se přistroj ve značné výšce rozlomil, křidla splaskla, Cody s aeroplanu vypadl, neboť byl nalezen podál aeroplanu, a jeden letec byl spatřen padající mimo aeroplan; aeroplan se pak rozbil, takže oba letci byli ihned mrtvi.

S Cody-m odešel čelný představitel anglické vzduchoplavby, muž nemající sice v mezinárodním vývoji vzduchoplavby ani v tom ani v onom odvětví směrodatného, základního významu jako na př. Dumond, Lebaudy-ové, Wright-ové nebo Blériot, ale muž bystrý, typické odvahy a agilnosti, překonávající s neutuchající energií všechny překážky jak v oboru konstruktivním, tak leteckém. Zvláště pro Anglii, kde vzduchoplavba nemá mnoho pěstitelů, byl Cody základním představitelem vojenské vzduchoplavby, a hlavně o jeho práce, vedle plukovníka Seely-a, opíral se trochu přehnaný výrok ministra vojenství v anglickém parlamentě, že Anglie má nejlepší aeroplany světa. Bude tedy Anglii asi těžko nalézt nyní za Cody-a vhodnou náhradu.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1913, autor fml.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. listopadu 2017


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.