Tipy na péči o nohy podle našich dávných předků

původně vyšlo: Česká hospodyně 1913, autor neuveden.
Na péči o nohy se často zapomíná, přitom je ale velmi důležitá. Pokud vás zajímá jak se o nohy starali lidé v dávných časech, tak vás s tím seznámí náš článek z roku 1913.


Péče o nohy.

Ač úkolem zdravotnictví v řadě prvé je udržení a zachování zdraví tělesného a prodloužení života, musí nezbytně obsahovati také ony věci, které směřují ku zpříjemnění pozemské naší pouti a ku vyvarování se mnohých, často na pohled malicherných činitelů, kteří za následek mívají nepříjemné zkušenosti aneb alespoň zmenšují způsobilost tělesnou.

Mezi těmi shledáváme se často s jistým stavem nohou, který činí práci obzvláště obtížnou a pracovní dny nepříjemně dlouhými.

Práce doma i venku za dlouhých, pilných dnů způsobuje umdlení a obolavění nohou a mnozí lidé by mohli dosvědčiti, jak na pohled nevýznamné nesnáze mohou v této době způsobiti pronikavé utrpení.

Ježto mnohým podobným případům možno předejiti za jistého stupně péče a pozornosti, myslím, že je na místě, abychom věci té si povšimnuli.

Ve snaze zabrániti obtížím takovým, musíme na prvém místě bráti v úvahu otázku pokrývání nohou. Pokrývky ty jsou původu umělého a jako často v jiných případech, snažíme-li se přivésti v úzký styk dílo přírody a dílo člověka, setkáváme se i zde s odporem, jehož výsledkem nebývá vždy pohodlí.

Kdykoli lidé mohou se obejiti bez obuvi, obtíže jsou téměř neznámy, ale to je téměř nemožno, ježto noha je při práci vystavena různým zraněním a z toho důvodu jsme nuceni ji nositi přes vše z toho následující nepohodlí.

Obuv naše je více méně tuhá, aby mohla vzdorovati stálému nošení a roztrhání. jemuž je vystavena a tato tuhost překáží přizpůsobení jejímu ku formě nohy, tak neobyčejně důležitému při péči o nohy.

Lidské nohy v jednom ohledu jsou jako lidská tvář. Nikdy nejsou stejny u různých lidí a přece vyrabitelé jsou nuceni dělati obuv dle jistého pravidla formy nebo forem a od zákazníků se jednoduše očekává, aby si vypěstovali nohy uzpůsobené tvaru bot vyrobených továrnami.

Musíme se opravdu diviti eleganci, s jakou obuv továrnická je zhotovena, ale nesmíme zapomenouti. jak často se stává nástrojem muk. Z toho důvodu mnozí lidé dávají přednost mnohem pohodlnější, ač neforemnější obuvi ručně zhotovené.

My ovšem nyní nemůžeme udělati nic lepšího, než hledět vybrati si vždy obuv dostatečně volnou, která při zkoušení nikde netlačí. Když nás příroda štědře obmyslila co do objemu nohou, nesmíme se snažit ukrýti tuto hojnost namačkáním ji do obuvi o číslo nebo dvě menší než možno. V takovém případě příroda nás nepochybně potrestá a trest ten není nikterak příjemný, protože nám připomíná náš bláznovský kousek.

Veliké důležitosti jsou v tom ohledu punčochy vlněné a bavlněné. Rovněž jako obuv mají padnouti náležitě, aby netvořily záhyby. Pro svoji větší poddajnost mívá přednost zboží vlněné, ale není vždy pohodlné, obzvláště za teplého počasí letního.

Jinou výhodou vlněných ponožek jest, že nezadržují tak vlhkost nohou jako bavlněné, které nassáknou potem a udržují kůži stále vlhkou. Tím se tato rozmočí a stává se příliš choulostivou. Kůže nohou je obzvláště dobře opatřena polními a olejnými žlázami a jejich výměšky mohou býti příliš zastaveny těsnou obuví, což podporuje měknutí kůže, a má za následek nejen zchoulostivění a palčivost, ale podporuje vzrůst rozmanitých bakterií.

Časté omývání výměšků žláz studenou vodou je důležitou částí péče o nohy. Teplá voda, ač zcela příjemná, není vždycky odporučitelná. ježto působí měknutí kůže a při choulostivých nohách třeba se toho vystříci. Z téhož důvodu ne vždycky radilo užívati mýdla. Trochu alkoholu přidaného do vody má velmi konejšivý účinek, pálí-li nás nohy. Jsou-li nohy příliš bolavé, potření houbou namočenou v silném alkoholu, může dokonce i přinésti značnou úlevu.

Používání prášků na nohy a různých toiletních prášků je naprosto zbytečné ano i škodlivé, neboť neznamená nic více, než hromadění nečistoty.

Každodenní omývání nohou a častá změna ponožek je jediným prostředkem ku odstranění a zamezení zápachu nohou a předejití palčivosti. Každá pokrývka nohy má býti dokonale suchá před použitím; nic totiž není příznivějšího pálení nohou, jako zadržení vlhkosti v obuvi nebo ponožkách.

Kuří oka nebo mozolovité části srovnány nebo seříznuty, jakmile se objeví, ale bedlivý pozor nutno míti. aby místo nekrvácelo. neboť se těžko hojí a mimo to otevírá cestu různým nákazám. Zde nutno připomenouti, že lze mnohem snáze zbaviti se kuřího oka za sucha, než odmočíme-li je ve vodě.

Puchýře na nohou záhodno ihned propíchnouti nejlépe čistým špendlíkem, namočeným v roztoku kyseliny karbolové. Tím způsobem tekutá látka unikne a pokožka zůstane jako pokrývka a ochrana onoho místa, které by jinak zůstalo příliš citlivé.

Obolavělé nohy snad neusmrtí mnoho lidí, ale často tak přitíží jejich břemeno životní, že malá úvaha o tom. jak obtížím těm předejiti, nemůže býti brána ve zlé.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1913, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. října 2019


Diskuze k článku „Tipy na péči o nohy podle našich dávných předků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.