Maminky, otrokyně svých dětí

původně vyšlo: Česká hospodyně 1913, autor neuveden.
Je normální, že se maminky snaží splnit každé přání svých dětí - ale je to skutečně vždy správné a výchovné? Kde jsou hranice, kdy se z pomoci dětem stává pro matku už téměř otroctví? Na to hledá odpověď článek z roku 1913.


Matka otrokyní svých dítek.

Nalézáme často, že se stává matka otrokem svých vlastních dítek, kdy tyto žádají od ní, by vyplnila každé jejich přání, a často bez ohledu na to zda její síly na to stačí.

Dítky ty ani netuší, že jednají bezprávně a že matku svoji týrají, neboť si již tak zvykly, že jim to ani na mysl nepřijde, že by si měly samy posloužiti.

A kdo jest toho příčinou, že jsou tak bezohledné? Právě matka sama, neboť ona si zavedla tato pravidla tím, že každému sebe menšímu přání dítka vyhověla, a toto si pak čím déle více dovolovalo a pouze na její služby se spoléhalo, a tyto zvyky se tak zakořenily, že i když dcery a synové dorostou, požadují od matky své stále ještě tu věrnou obsluhu, na místě co by ony samy měly posloužiti matce, a takto se jí alespoň částečně odvděčiti za její námahu a obětavost.

Jest dobře, když matka jest laskava, a hledí dítkám vyhověti a je dokonale obsloužiti. ale musí při tom dbáti toho, by vždy zachovala autoritu a nedovolila, by ony jí přerůstaly přes hlavu, neboť potom ztratí i úctu k ní a považují ji za pouhou služku a dle toho se velmi často k ní chovají necitelně.

Není třeba, by matka byla výstředně přísnou, tak aby se jí dítky bály aneb měly strach při každém sebe menším provinění, že již nějaký pohlavek poletí, aneb by nedovolila dítkám trochu volnosti doma tak, když si chtějí hrát, by musily na ulici neb k sousedům, by matce nepřekážely, jak se stává v mnohých případech.

Takovouto výchovou se zase dítky odcizují, neboť jakmile dorůstají, hledí se z domu raději vzdalovati, neboť chtějí trochu té neodvislosti a volnosti.

Proto jest v domácnosti třeba též trochu systému, tak jako ve všem jiném. Matka má tu plnomoc jak v řízení domácnosti, tak též i ve výchově, by si zařídila systém tak, by vyhovoval všestranně, by dítky vedla k poslušnosti hned z mládí, učila je spoléhati samy na sebe a zároveň zachovati lásku a úctu k ní.

Kde však si matka nezachová autoritu, tu se často stává, že pak musí ustoupiti do pozadí a na místo ní — poroučejí dítky a matka pak může viniti jen sama sebe, že byla neprozřetelnou a dala se ovládati dítkami.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1913, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. října 2019


Diskuze k článku „Maminky, otrokyně svých dětí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.