Koktání u dětí: jak koktavost léčit a co jí způsobuje

původně vyšlo: Česká hospodyně 1908, autor neuveden.
Máte ve svém okolí někoho, kdo má problémy s koktáním nebo se zadrhává v řeči? Historický článek z roku 1908 vám s tím poradí.


Něco o koktání.

Koktání způsobeno je křečemi svalstva mluvidel při pokuse něco říci. Křeče tyto velice stěžuji mluvu a jsou trapné pro mluvícího i pro posluchače.

Koktání lze někdy pozorovati již při učení se mluvě. Dítě vázne v řeči, zakoktává se. U většiny zjev ten mizí, leč u některých dětí zůstává stálým.

Nejhorším prostředkem proti tomu je nemístná přísnost.

Rodiče považujíce věc za pouhý zlozvyk, chtějí vynucovati na dítěti správnou mluvu hrozbou, trestem.

Nechávají děcko opakovati slova a věty, jež nesprávně vyslovuje, „cvičí ho“ a takovým nesprávným jednáním často dítě mluví jen s velikou úzkostí a koktání stále se zvětšuje.

K tomu přistupuje též neblahý vliv výsměchu od spolužáků i sourozenců, ba i nerozumných rodičů, dále tresty, a to vše vede ku sesílení křečovitých záchvatů mluvidel, ku zhoršení vadné mluvy. Když rodiče nevědí si více rady, zastrašování nepomáhá, tu utěšují se, že dítě z toho vyjde, vyroste a dále si vady nevšímají.

Tím zase chybují. Neboť co se dá napraviti v době počáteční za nedlouhou dobu, za několik dnů, k tomu je potřebí, když vada pokročí, mnoho týdnů, ba i měsíců.

Příčiny koktání jsou z velké části neznámy. Obviňují se změny ústředního nervstva, vyvinuvší se po nakažlivých chorobách (chřipce, tyfu, spále, záškrtu). Také mocné leknutí může býti příčinou koktání. Seslabení a poškození těla a zvláště nervového systému, nesprávnou výživou, onanií, zneužíváním lihových nápojů rodiči i dětmi, rovněž uvádějí se jako příčiny vzniku koktavosti. Nemalý podíl viny na vyskytování se vadné řeči připadá zlozvyku napodobeni.

Léčení koktavosti nesmi se prováděti šablonovitě a kýmkoli. Koktání jest nemocí nervovou a má býti léčeno dle toho, čím bylo zaviněno a dle individuality postiženého. Léčení má býti svěřeno lékaři, který se specielně chorobou tou zabývá a ne nelékařům, laikům, kteří sami na odborníky se pašovali. To platí tím spíše, jelikož koktání vyskytuje se často ve spojení s jinými poruchami nervového systému, aneb že sloučeno s poruchami dýchání nosního, vegetacemi v nosohltanové dutině atd. Často nedaří se odstranění koktání potud, pokud tyto přidružené choroby se neodstraní.

Cvičení, jímž koktání se odsraňuje musí býti vedeno zkušeným odborníkem. Koktavý učí se od základu znovu způsobu mluvy a dýchání, cvičbou zjedná si sebedůvěru a za nějaký čas (2—3 měsíce) mluví pak správně.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1908, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. září 2019


Diskuze k článku „Koktání u dětí: jak koktavost léčit a co jí způsobuje“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.