Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Sex a mateřství: citlivý způsob, jakým byly kdysi dívky seznamovány s intimní stránkou manželství

původně vyšlo: Česká hospodyně 1911, autor neuveden.
Jsou otázky, o kterých se i dnes některým rodičům se svými dětmi špatně hovoří. Začátkem minulého století to bylo ještě o mnoho horší. Článek z roku 1911 vám přiblíží způsob, jakým tehdy začaly pokrokové matky své dospívající dcery seznamovat s tabuizovanými otázkami manželského života.


Matkám pro jich dcery.

V poslední době často se píše o tom, jak důležito bylo by sděliti dospívajícím dcerám jisté vědomosti o věcech, jež z neodůvodněného studu a přehnané pečlivosti zůstávají pro ně dosud tajemstvím, ale k jich škodě a často ke škodě jejich zdraví současného i příštího.

Je to jednání pochybené.

Ale — o to se jedná těm, kdož vážněji o věci přemýšlejí. Jakým tedy způsobem nejvýhodnějším jednati, aby ona tajemství dcerám našim jako příštím ženám a matkám byla sdělována.

A tu americký učenec dr. F. A. Rupp připadl na šťastnou myšlenku činiti tak lekturou dopisovou a vydal ve zvláštní knize nazvané »Psaní lékaře svým dcerám« tři dopisy o zmíněném thematu jednající.

Knihu věnoval své nitce, jejíž život byl příkladem čistoty, dcerám, aby zdědily a zachovaly sobě tito drahocennou perlu, a všem dcerám i sestrám, aby — pozírajíce cenu čistého života, vedly takový a zajistily si zdraví, čest a štěstí své.

Tím jest naznačen i obsah, směr i cíl díla velmi obsažného a věcně bohatého, jejž upřímně doporučujeme mladé generaci našich žen a dívek.

Dnes již nežijeme v době, kdy bylo hříchem seznávati věci, jež nají nedozírnou důležitost pro současníky i potomstvo a z jichž neznalosti tolik utrpení zrodilo se v dobách minulých.

Spis vydal Jos. Teplý v Kolíně. Cena neváz. K 1,50, váz. K 2,50. K doptání u větších knihkupců nebo přímo u vydavatele.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1911, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. září 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.