Sex a mateřství: citlivý způsob, jakým byly kdysi dívky seznamovány s intimní stránkou manželství

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1911, autor neuveden.
Jsou otázky, o kterých se i dnes některým rodičům se svými dětmi špatně hovoří. Začátkem minulého století to bylo ještě o mnoho horší. Článek z roku 1911 vám přiblíží způsob, jakým tehdy začaly pokrokové matky své dospívající dcery seznamovat s tabuizovanými otázkami manželského života.
Následující text pochází z roku 1911

Matkám pro jich dcery.

V poslední době často se píše o tom, jak důležito bylo by sděliti dospívajícím dcerám jisté vědomosti o věcech, jež z neodůvodněného studu a přehnané pečlivosti zůstávají pro ně dosud tajemstvím, ale k jich škodě a často ke škodě jejich zdraví současného i příštího.

Je to jednání pochybené.

Ale — o to se jedná těm, kdož vážněji o věci přemýšlejí. Jakým tedy způsobem nejvýhodnějším jednati, aby ona tajemství dcerám našim jako příštím ženám a matkám byla sdělována.

A tu americký učenec dr. F. A. Rupp připadl na šťastnou myšlenku činiti tak lekturou dopisovou a vydal ve zvláštní knize nazvané »Psaní lékaře svým dcerám« tři dopisy o zmíněném thematu jednající.

Knihu věnoval své nitce, jejíž život byl příkladem čistoty, dcerám, aby zdědily a zachovaly sobě tito drahocennou perlu, a všem dcerám i sestrám, aby — pozírajíce cenu čistého života, vedly takový a zajistily si zdraví, čest a štěstí své.

Tím jest naznačen i obsah, směr i cíl díla velmi obsažného a věcně bohatého, jejž upřímně doporučujeme mladé generaci našich žen a dívek.

Dnes již nežijeme v době, kdy bylo hříchem seznávati věci, jež nají nedozírnou důležitost pro současníky i potomstvo a z jichž neznalosti tolik utrpení zrodilo se v dobách minulých.

Spis vydal Jos. Teplý v Kolíně. Cena neváz. K 1,50, váz. K 2,50. K doptání u větších knihkupců nebo přímo u vydavatele.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1911, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. září 2019


Diskuze k článku „Sex a mateřství: citlivý způsob, jakým byly kdysi dívky seznamovány s intimní stránkou manželství“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.