Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Studium a peníze: proč vzdělání nemusí vždy vést k bohatství

původně vyšlo: Česká hospodyně 1911, autor neuveden.
Co může přinést rozhodnutí věnovat celý svůj život studiu a vzdělávání? To vám popíše historický článek z roku 1911.


Vzdělání.

Známkou falešného vzdělání je velký luxus v životosprávě.

Skutečně vzdělaný člověk nebude klásti největší váhu na jídlo a pití, na kabát a nábytek. Nejjistější známkou pravého vzdělanec je vznešená prostota ve všech věcech, v celém zjevu i způsobu života.

Jistou známkou vzdělání jsou také knihy, jmenovitě u osob, které mají dostatečné prostředky. Od vzdělaného člověka lze očekávat, že během dalšího života stává se tak sečtělým, že mu nic lidského nezůstává cizím.

Člověk tedy nemůže býti vzdělaným zároveň a účastniti se všech možných zábav, nemá tolik času.

Známkou nedostatečného vzdělání jsou hřmotné, neskromné způsoby; počíná-li si totiž člověk v přítomnosti jiných tak, jako by byl sám a je-li vůbec nezdvořilým.

Ke vzdělání náleží dále práce. Zahálka je vždy znamením nízkého smýšlení, byť byl zahaleč sebe zámožnější. Světáci a módní dámy se sebe větším nadáním otupí konečně do jisté míry a stávají se pro vše duševní lhostejnými. Člověk roste se svými vznešenými cíli.

Přílišné pachtění po výdělku nesnáší se se vzděláním. Ono mívá svůj původ v ctižádosti nebo hrabivosti, hlavních to dvou nepřátelích pravého vzdělání. Ani rozhazování ani skrblení nelze sloučili s pravým vzděláním. Shon po zisku a uctívání peněz nejspíše prozradí nevzdělance. Vzdělaný člověk umí malým býti i velikým, sytým i hladovým, ctěným i haněným.

Známkou nedostatečného vzdělání jest nadutost v obcování s nižšími a chudšími, jakož i pochlebování a ponižování se naproti vyšším. Jemně vzdělaný člověk je vždy zdvořilý a přívětivý, nejvíce však vůči osobám, jež společensky stojí pod ním.

Jsou ještě různé jiné známky nevzdělanosti, z nichž uvádíme: Mnoho o sobě mluvení. Povídání o osobních poměrech jiných. Vůbec velký mluvka nikdy neprozrazuje hlubokou vzdělanost.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1911, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. srpna 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.