Studium a peníze: proč vzdělání nemusí vždy vést k bohatství

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1911, autor neuveden.
Co může přinést rozhodnutí věnovat celý svůj život studiu a vzdělávání? To vám popíše historický článek z roku 1911.
Následující text pochází z roku 1911

Vzdělání.

Známkou falešného vzdělání je velký luxus v životosprávě.

Skutečně vzdělaný člověk nebude klásti největší váhu na jídlo a pití, na kabát a nábytek. Nejjistější známkou pravého vzdělanec je vznešená prostota ve všech věcech, v celém zjevu i způsobu života.

Jistou známkou vzdělání jsou také knihy, jmenovitě u osob, které mají dostatečné prostředky. Od vzdělaného člověka lze očekávat, že během dalšího života stává se tak sečtělým, že mu nic lidského nezůstává cizím.

Člověk tedy nemůže býti vzdělaným zároveň a účastniti se všech možných zábav, nemá tolik času.

Známkou nedostatečného vzdělání jsou hřmotné, neskromné způsoby; počíná-li si totiž člověk v přítomnosti jiných tak, jako by byl sám a je-li vůbec nezdvořilým.

Ke vzdělání náleží dále práce. Zahálka je vždy znamením nízkého smýšlení, byť byl zahaleč sebe zámožnější. Světáci a módní dámy se sebe větším nadáním otupí konečně do jisté míry a stávají se pro vše duševní lhostejnými. Člověk roste se svými vznešenými cíli.

Přílišné pachtění po výdělku nesnáší se se vzděláním. Ono mívá svůj původ v ctižádosti nebo hrabivosti, hlavních to dvou nepřátelích pravého vzdělání. Ani rozhazování ani skrblení nelze sloučili s pravým vzděláním. Shon po zisku a uctívání peněz nejspíše prozradí nevzdělance. Vzdělaný člověk umí malým býti i velikým, sytým i hladovým, ctěným i haněným.

Známkou nedostatečného vzdělání jest nadutost v obcování s nižšími a chudšími, jakož i pochlebování a ponižování se naproti vyšším. Jemně vzdělaný člověk je vždy zdvořilý a přívětivý, nejvíce však vůči osobám, jež společensky stojí pod ním.

Jsou ještě různé jiné známky nevzdělanosti, z nichž uvádíme: Mnoho o sobě mluvení. Povídání o osobních poměrech jiných. Vůbec velký mluvka nikdy neprozrazuje hlubokou vzdělanost.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1911, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. srpna 2019


Diskuze k článku „Studium a peníze: proč vzdělání nemusí vždy vést k bohatství“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.