Kolik se v Čechách uvařilo piva

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Epocha 1902, autor — a.
Česko je země piva. Historický článek vám představí, kolik, kde a jaké pivo se u nás uvařilo v roce 1901. Také se v něm dozvíte, jaká byla u nás produkce chmele.
Následující text pochází z roku 1902

Pivovarský průmysl v král. českém roku 1901.

Ze zprávy zemského statistického úřadu král. Českého, jež byla nedávno vydána, vyjímáme následující data týkající se českého pivovarnictví.

Během řečeného roku navařeno ve 634 českých pivovarech 9,485.640 hl piva o průměrné síle 10,39°; z uvedeného množství bylo nejvíce desetistupňového (přes 7 mill. hl t. j. 74,01% celkem), pak 11° (12,38%) a 12° (12,45%). Devatenáctistupňového porteru (pivovar Pardubice) navařeno 2429 hl (0,03% celého množství).

Z desíti finančních okresů, na něž je rozděleno král. České, nalézalo se nejvíce pivovarů v okr. pražském (111), plzeňském (89) a chebském (66); nejvíce piva vyrobeno v okr. pražském (2,370.126 hl t. j. 24,99%), plzeňském (1,855.360 hl t. j. 19,56%) a litoměřickém (1,133.338 hl t. j. 11,95%).

Proti roku loňskému se zmenšil počet činných pivovarů o 15. Jak tento počet rok od roku klesá, čili jak se výroba piva čím dále tím více soustřeďuje v menším počtu závodů velikých, patrno z toho, že roku 1892 bylo pivovarů českých 728, r. 1895 jen 710, r. 1898 pak 673 a r. 1901 již 634; zahrnutý v číslech těch počet pivovarů velkých, jež vaří jednotlivé várky po 100—200 hl, stoupal s 8 (r. 1892) na 10 (r. 1895), 14 (r. 1898) a 16 (r. 1901).

Malé závody (s várkami do 30 hl) klesaly v těchže obdobích v počtu 265, 256, 212 a 184.

Rovněž dle celkové roční výroby piva se jeví během posledního desetiletí vzrůst velkozávodů; tak vzrostl počet pivovarů vyrábějících přes 100.000 hl ročně sev 4 (r. 1892) na 11 (r. 1901), jsou to v Čechách:

Měšťanský pivovar Plzeň . . . 699.992 hl
Akciový pivovar Smíchov . . . 536.352 hl
Akciový pivovar Plzeň . . . 265.558 hl
Společenský pivovar Plzeň . . . 160.281 hl
Pivovar Protivín . . . 139.545 hl
Pivovar Maffersdorf . . . 128.281 hl
Pivovar Třeboň . . . 114 500 hl
Měšťanský pivovar Praha . . . 114.211 hl
Pivovar Nusle . . . 110.700 hl
Pivovar Louny . . . 103 508 hl
Pivovar Most . . . 100.500 hl

Skorém polovina celé výroby piva (t j. přes 4 mil. hl) připadá pak na 31 největších závodů o roční výrobě více než 60.000 hl; na závody vyrábějící méně než 10 000 hl ročně pak jen 14% výroby (as 1.300.000 hl).

Daň, kterou pivovary české r. 1901 odvedly, obnášela přes 33 mill. K.

Ze statistiky českého chmelařství za rok 1901.

Roku 1901 pěstován chmel v království Českém úhrnem na 13.400 ha půdy, z čehož na čtyři hlavní okresy chmelařské, Žatec, Rakovník, Louny a Podbořany, připadá 6.150 ha (to jest 2.650, 1.550, 1500 a 1450 ha) čili 53,4% celkové rozlohy.

Výnos chmele, jenž na 1 ha kolísal mezi 700 až 1200 kg, obnášel celkem 123.110 kg, z čehož opět na jmenované čtyři okresy připadlo 64.755 kg čili více než polovina sklizně chmele celého království.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1902, autor — a.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. října 2017


Diskuze k článku „Kolik se v Čechách uvařilo piva“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.