Prababičky radí: jak si může žena příjemně užít vyšší věk

původně vyšlo: Česká hospodyně 1905, autorka M. W.
Jak si správně a příjemně užít takzvaný podzim života? To vám poradí dodnes platný historický článek z roku 1905.


Podzim života.

Amiel: Uměti stárnouti jest mistrovské dílo moudrosti a jedna z nejtěžších částí »uměti žiti!«

Podzim života překvapí nás dříve, nežli se nadáme. U nás žen přicházívá dříve, nežli u mužů, kteří, nejsouce tak vydáni různým utrpením tělesným jako my, a majíce stálé své zaměstnání, mnohem později a téměř nepozorované přesunou se z léta žití v klidný podzim.

Jinak žena. Vdá se třeba záhy, má několik dítek, vychovává je, stará se o rozsáhlou domácnost nebo hospodářství a na sebe zapomíná. A ani neví, jak rychle nejkrásnější léta jejího žití uběhla; navyklá činnosti a starosti každodenní, slyší nyní od dospělé dcerušky: „Maminko, tys se pro nás už dost napracovala, teď nech zase pracovat mněl“

Pomalu sklouzají otěže domácího řízení z rukou matky do rukou dcery — a paní — někdy sotva 40letá, má si odpočívat. Učiní-li to, jest sama sobě největší nepřítelkyní. Uvyklá práci a činnosti, stojí zde nyní, nevědouc, jak zařídit další běh svého žiti. Je hezké, ujme-li se dobrá dcera řízeni a práce v domácnosti, ale vrchní dozor zůstaniž matce.

Dá-li se paní taková přemluvit k odpočívání, rozdělí-li celodenní svůj čas mezi návštěvy, procházky a lenošení, sama sobě nejvíc uškodila. Znám paní 38letou, která sedí denně několik hodin u okna, hledí ven a zívá; asi hodinu denně věnuje procházce, nějakou chvíli háčkuje nebo vyšívá titěrnosti dosti nepotřebné — a ostatní čas prospí. Také ale podle toho vypadá!

Fádní, unuděná a mrzutá, a pohled na ní budí v člověku bezděky chuť ku zívání.

Jakým kontrastem jest vůči této má bývalá učitelka!

Jest to dáma nyní již 60letá. Zastává čile těžké své povolání učitelské, mimo to spisuje, jest činnou v mnoha spolcích, cestuje, a stále se ještě učí. Nedávno teprve začala se učit angličtině a tvrdí, že k učení není nikdy pozdě. Pohled na ni jest přímo osvěžující. Vysoká její postava zahalená vždy úborem vkusným a elegantním, čistá pleť, jasný pohled dobrého oka, šedé, téměř již bílé vlasy, ale vkusně česané ; vždy usmívající a čilá, vždy ochotna poradit neb pomoci. Bývalé i nynější její žákyně ji zbožňují a ona v kruhu jejich prožívá krásný, slunný podzim života.

Lidský organismus správně bývá přirovnáván ku stroji. Je-li v nečinnosti, kazí se. Jen práce a činnost zaručují spokojený život. Práce přiměřená, ale stálá, práce duševní i tělesná. Pokavád duch bdí a jest činný, pokavád stačí zajímati se o vše, není třeba obávati se smutného stáří.

Duch i tělo budiž denním zaměstnáním cvičeno a udrženo ve stálé činnosti. Nečinnost a klid znamená úpadek duševní i tělesný, znamená rychlejší blížení se k tomu věčnému klidu, jež všechny nás očekává, znamená počátek konce!

Nuže, jaké heslo povede nás, abychom dlouho zachovaly si své mládí a prožily krásný podzim žití?

1. Zájem o vše. Ustavičná činnost duševní i tělesná.

2. Chránění svého zdraví řádnou životosprávou, a konečně:

3. Pečlivé dbáni svého zevnějšku.

Zrovna tak jako chtějíce odpoledne vyjít, upravujeme zevnějšek svůj lépe než ráno, zrovna tak dbejme zevnějšku svého v odpoledni, v podzimu svého života.

A jako zacházející slunce v pozdních hodinách nádherně vyzlacuje přírodu, tak nechť i nám zacházející slunce mládí ozlatí dny přicházejícího podzimu!


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1905, autorka M. W.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. srpna 2019


Diskuze k článku „Prababičky radí: jak si může žena příjemně užít vyšší věk“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.