Prababičky radí: jak si může žena příjemně užít vyšší věk

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1905, autorka M. W.
Jak si správně a příjemně užít takzvaný podzim života? To vám poradí dodnes platný historický článek z roku 1905.
Následující text pochází z roku 1905

Podzim života.

Amiel: Uměti stárnouti jest mistrovské dílo moudrosti a jedna z nejtěžších částí »uměti žiti!«

Podzim života překvapí nás dříve, nežli se nadáme. U nás žen přicházívá dříve, nežli u mužů, kteří, nejsouce tak vydáni různým utrpením tělesným jako my, a majíce stálé své zaměstnání, mnohem později a téměř nepozorované přesunou se z léta žití v klidný podzim.

Jinak žena. Vdá se třeba záhy, má několik dítek, vychovává je, stará se o rozsáhlou domácnost nebo hospodářství a na sebe zapomíná. A ani neví, jak rychle nejkrásnější léta jejího žití uběhla; navyklá činnosti a starosti každodenní, slyší nyní od dospělé dcerušky: „Maminko, tys se pro nás už dost napracovala, teď nech zase pracovat mněl“

Pomalu sklouzají otěže domácího řízení z rukou matky do rukou dcery — a paní — někdy sotva 40letá, má si odpočívat. Učiní-li to, jest sama sobě největší nepřítelkyní. Uvyklá práci a činnosti, stojí zde nyní, nevědouc, jak zařídit další běh svého žiti. Je hezké, ujme-li se dobrá dcera řízeni a práce v domácnosti, ale vrchní dozor zůstaniž matce.

Dá-li se paní taková přemluvit k odpočívání, rozdělí-li celodenní svůj čas mezi návštěvy, procházky a lenošení, sama sobě nejvíc uškodila. Znám paní 38letou, která sedí denně několik hodin u okna, hledí ven a zívá; asi hodinu denně věnuje procházce, nějakou chvíli háčkuje nebo vyšívá titěrnosti dosti nepotřebné — a ostatní čas prospí. Také ale podle toho vypadá!

Fádní, unuděná a mrzutá, a pohled na ní budí v člověku bezděky chuť ku zívání.

Jakým kontrastem jest vůči této má bývalá učitelka!

Jest to dáma nyní již 60letá. Zastává čile těžké své povolání učitelské, mimo to spisuje, jest činnou v mnoha spolcích, cestuje, a stále se ještě učí. Nedávno teprve začala se učit angličtině a tvrdí, že k učení není nikdy pozdě. Pohled na ni jest přímo osvěžující. Vysoká její postava zahalená vždy úborem vkusným a elegantním, čistá pleť, jasný pohled dobrého oka, šedé, téměř již bílé vlasy, ale vkusně česané ; vždy usmívající a čilá, vždy ochotna poradit neb pomoci. Bývalé i nynější její žákyně ji zbožňují a ona v kruhu jejich prožívá krásný, slunný podzim života.

Lidský organismus správně bývá přirovnáván ku stroji. Je-li v nečinnosti, kazí se. Jen práce a činnost zaručují spokojený život. Práce přiměřená, ale stálá, práce duševní i tělesná. Pokavád duch bdí a jest činný, pokavád stačí zajímati se o vše, není třeba obávati se smutného stáří.

Duch i tělo budiž denním zaměstnáním cvičeno a udrženo ve stálé činnosti. Nečinnost a klid znamená úpadek duševní i tělesný, znamená rychlejší blížení se k tomu věčnému klidu, jež všechny nás očekává, znamená počátek konce!

Nuže, jaké heslo povede nás, abychom dlouho zachovaly si své mládí a prožily krásný podzim žití?

1. Zájem o vše. Ustavičná činnost duševní i tělesná.

2. Chránění svého zdraví řádnou životosprávou, a konečně:

3. Pečlivé dbáni svého zevnějšku.

Zrovna tak jako chtějíce odpoledne vyjít, upravujeme zevnějšek svůj lépe než ráno, zrovna tak dbejme zevnějšku svého v odpoledni, v podzimu svého života.

A jako zacházející slunce v pozdních hodinách nádherně vyzlacuje přírodu, tak nechť i nám zacházející slunce mládí ozlatí dny přicházejícího podzimu!


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1905, autorka M. W.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. srpna 2019


Diskuze k článku „Prababičky radí: jak si může žena příjemně užít vyšší věk“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.