Edisonova předpověď budoucnosti: vše bude na elektřinu

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Epocha 1899, autor neuveden.
Zajímá vás, jakou budoucnost využívání elektřiny předpovídal na konci předminulého století legendární americký vynálezce a podnikatel Thomas Alva Edison? Přiblíží vám to dobový článek z roku 1899.
Následující text pochází z roku 1899

Zajímavý výrok.

Při pobytu svém v New-Yorku interwiewován byl nedávno Tomáš Alva Edison dopisovatelem anglického listu »London News« ve příčině svého úsudku o konci budoucího století a tudíž i celého nynějšího tisíciletí, a o pokrocích, které pak elekrotechnika bude vykazovati.

Edison, jenž, jak známo, není mužem planých illusí a jenž neoddává se optimistickým klamům do budoucna, pronesl následující pozoruhodné myšlénky: Nelze upříti, že jsme v elektrotechnice pokročili právě v tomto posledním století velmi daleko, ba že dán byl v období tomto základ k využitkování této síly ve všech možných odvětvích práce.

A přece, ač vidíme tolik praktických výsledků kolem sebe, po važovati musíme dobu přítomnou jaksi za přechodní stadium od theorie ku praksi. Úloha elektřiny dojde teprv ku náležité platnosti v příštím sloletí.

Možno se nadíti, že z pohonu železnic již během třiceti až padesáti let pára bude úplně vyloučena a elektřina vstoupí na její místo. Již z čistě hospodářských, úsporných příčin bude tato změna nutností. A způsobem tímto dosažen bude také pokrok ten, že stavby železnic, budou-li méně nákladny než jsou dosud, valně se rozšíří, že nám otevrou dosud nepoznané, málo anebo nijak kultivované kraje, že uspíší značně dílo osvěty.

Rozhojněním dopravních prostředků značně se také přiblížíme k cílům, které dosud zdály se nedostižnými. Snadno lze na př. vypočítati, že lodě elektrickým místo parním proudem hnané zkrátí si cestu po moři téměř o třetinu doby dosavadní ; jaká z toho vyplyne výhoda pro poutě polární, jest na bíle dni.

V některých podnicích pohříchu nedošli ještě badatelé naši k takovým úspěchům, aby se mohlo mluviti aspoň o přemožených překážkách, ale množství experimentů, které byly již učiněny a které tu a tam prozrazují značný důmysl, přesvědčují nás, že od pokusů dalších nebude upuštěno dříve, dokud nebude dosaženo kladných výsledků.

To týče se hlavně řiditelných létacích strojů, kterým se mnozí jako plané utopii posmívají, ale o jichž důležitém poslání v budoucnosti není pochyby. Dost možná, že elektřina přispěje nám i zde měrou netušenou a že pro budoucí samolety poskytne sílu dostatečnou a lehce ovládatelnou.

Především ale bude naše století vynikati obrovskými pokroky komunikačními, dosaženými elektrickým pohonem železnic. Představte si jen, že na př. cestu z Paříže do Říma, jež dnes trvá skoro tři dny, vykonáte za 36 hodin a že za ni zaplatíte jen asi čtvrtinu ceny dosavadní!


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1899, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. července 2019


Diskuze k článku „Edisonova předpověď budoucnosti: vše bude na elektřinu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.