Nikola I. Njegoš - válečník, básník a vládce Černé hory

původně vyšlo: Besedy lidu 1902, autor neuveden.
Kníže Nikola I. Petrovič Njegoš byl vítěz mnoha bitev proti Turkům, oblíbený slovanský básník a později první a zároveň i poslední černohorský král. Článek z roku 1902 oslavuje jeho šedesáté narozeniny.


Nikola I. Petrovič Njegoš, kníže černohorský.

Národní junák slovanský, v krvavé válce i pokojném pokroku stejně veliký — přední básník srbský! ... Dobrá víla rodná vložila do kolébky jeho i břitký handžár i gusle starobylé i listy, na nichž písmo zákonů a vzdělanosti se stkví.

Sterá vítězství nad Turky, vítězný a čestný mír, v míru rozvoj osvěty, hospodářství a blahobytu národního, oprava starých řádů a všeobecný pokrok národní... to vše staví knížete Nikolu v řadu nejpřednějších carů srbských!

Když tyto dny, 7. října slavil šedesátiletí svého života, zastal jej den ten nezmožena stářím, leč vyvýšena jako panovníka ideálního vzletu, ryzí spravedlnosti, skromnosti, ale i mužné pýchy. Za něho zkvetla Černá Hora ze zemičky polobarbarské, na níž lpělo aspoň na oko jho poroby turecké, na pevné útočiště svobody a vzdělanosti slovanské, aniž pozbyla původní ryzosti mravů svých.

A bude to Černá Hora, která povždy povznášeti bude prapor nezávislosti a pokroku slovanského na Drinu i Morači!... A když v slavný den knížete Nikoly zahlaholila z hor černohorských jako vítězné heslo válečná píseň starých srbských králů:

»Onamo, onamo za brda ova...« přizvukovalo jí bouřně sto milionů srdcí slovanských!


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1902, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. září 2017


Diskuze k článku „Nikola I. Njegoš - válečník, básník a vládce Černé hory“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.