Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Nikola I. Njegoš - válečník, básník a vládce Černé hory
původně vyšlo: Besedy lidu 1902, autor neuveden.

Kníže Nikola I. Petrovič Njegoš byl vítěz mnoha bitev proti Turkům, oblíbený slovanský básník a později první a zároveň i poslední černohorský král. Článek z roku 1902 oslavuje jeho šedesáté narozeniny.


Nikola I. Petrovič Njegoš, kníže černohorský.

Národní junák slovanský, v krvavé válce i pokojném pokroku stejně veliký — přední básník srbský! ... Dobrá víla rodná vložila do kolébky jeho i břitký handžár i gusle starobylé i listy, na nichž písmo zákonů a vzdělanosti se stkví.

Sterá vítězství nad Turky, vítězný a čestný mír, v míru rozvoj osvěty, hospodářství a blahobytu národního, oprava starých řádů a všeobecný pokrok národní... to vše staví knížete Nikolu v řadu nejpřednějších carů srbských!

Když tyto dny, 7. října slavil šedesátiletí svého života, zastal jej den ten nezmožena stářím, leč vyvýšena jako panovníka ideálního vzletu, ryzí spravedlnosti, skromnosti, ale i mužné pýchy. Za něho zkvetla Černá Hora ze zemičky polobarbarské, na níž lpělo aspoň na oko jho poroby turecké, na pevné útočiště svobody a vzdělanosti slovanské, aniž pozbyla původní ryzosti mravů svých.

A bude to Černá Hora, která povždy povznášeti bude prapor nezávislosti a pokroku slovanského na Drinu i Morači!... A když v slavný den knížete Nikoly zahlaholila z hor černohorských jako vítězné heslo válečná píseň starých srbských králů:

»Onamo, onamo za brda ova...« přizvukovalo jí bouřně sto milionů srdcí slovanských!původ historického článku:
Besedy lidu 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. září 2017Debata k článku 'Nikola I. Njegoš - válečník, básník a vládce Černé hory '
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.