Nikola I. Njegoš - válečník, básník a vládce Černé hory

původně vyšlo: Besedy lidu 1902, autor neuveden.
Kníže Nikola I. Petrovič Njegoš byl vítěz mnoha bitev proti Turkům, oblíbený slovanský básník a později první a zároveň i poslední černohorský král. Článek z roku 1902 oslavuje jeho šedesáté narozeniny.


Nikola I. Petrovič Njegoš, kníže černohorský.

Národní junák slovanský, v krvavé válce i pokojném pokroku stejně veliký — přední básník srbský! ... Dobrá víla rodná vložila do kolébky jeho i břitký handžár i gusle starobylé i listy, na nichž písmo zákonů a vzdělanosti se stkví.

Sterá vítězství nad Turky, vítězný a čestný mír, v míru rozvoj osvěty, hospodářství a blahobytu národního, oprava starých řádů a všeobecný pokrok národní... to vše staví knížete Nikolu v řadu nejpřednějších carů srbských!

Když tyto dny, 7. října slavil šedesátiletí svého života, zastal jej den ten nezmožena stářím, leč vyvýšena jako panovníka ideálního vzletu, ryzí spravedlnosti, skromnosti, ale i mužné pýchy. Za něho zkvetla Černá Hora ze zemičky polobarbarské, na níž lpělo aspoň na oko jho poroby turecké, na pevné útočiště svobody a vzdělanosti slovanské, aniž pozbyla původní ryzosti mravů svých.

A bude to Černá Hora, která povždy povznášeti bude prapor nezávislosti a pokroku slovanského na Drinu i Morači!... A když v slavný den knížete Nikoly zahlaholila z hor černohorských jako vítězné heslo válečná píseň starých srbských králů:

»Onamo, onamo za brda ova...« přizvukovalo jí bouřně sto milionů srdcí slovanských!


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. září 2017


Diskuze k článku „Nikola I. Njegoš - válečník, básník a vládce Černé hory“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.