Naše projekty: originální samolepky na stěnu Pieris.czmagazín Příroda.czobchod s plastikovými modely Plastikáče.czefektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Podomní prodejci neboli šmejdi - nebezpečí, které už před 100 lety ohrožovalo i naše předky

původně vyšlo: Česká hospodyně 1903, autor neuveden.
Dnešní média jsou plná varování před nepoctivými metodami některých podomních prodejců. Článek z roku 1903 vám ukáže, že nejde o nic nového a podobná rizika ze strany jistého typu obchodníků hrozila již našim předkům.


Agenti po venkově.

Jest ještě mnoho lidí, kteří žijí z důvěřivosti jiných, běhá jich mnoho světem.

Agent přijde do obce, zajde mezi sousedy do hospody, dá se s nimi do hovoru, zaplatí nějakou sklenici piva a začne obchodovati. Při tom počítá s tím, že rolník podepíše vše, nečta ani co na lístku jest, maje za to, že tam musí býti skutečně to, co ujednáno bylo, jinak že by to nebylo platno.

Zapomíná, — že platí jen to, — co je napsáno a ostatní za pouhou řeč se považuje.

Mnozí agenti dají si přímo směnku podepsati, aniž by podepisující skutečně věděl, že to směnka jest. Ta směnka jest hroznou listinou; platiti se musí, ať je to správno čili nic, jen když je podpis pravý.

Před rokem přišel do hostince agent prodávající stroje. Dal se s přítomnými hospodáři do řeči o strojích a jal se výmluvnými řečmi vychvaloval žentourové mlátičky. Jeden rolník jeví chuť svůj ruční mlátící stroj vyměniti za stroj žentourový.

V malé chvíli, při pivě agentem placeném došlo k dohodnutí, rolník koupí stroj za 368 K a firma od něho převezme mlátičku za 120 K a příslušný kupní lístek podepsán. Již ve 14 dnech obdržel rolník žentourovou mlátičku, ale o převzetí ruční mlátičky nebylo ani řeči.

Chytrý agent totiž ničeho o tom do lístku nenapsal, jednaloť se mu jen o to, aby stroj prodal. Co bude rolník se dvěma stroji dělati, to bylo mu lhostejno.

V jiném případu koupí rolník v ráži způsobené pivem, agentem placeným, secí stroj za 340 K. Když lístek podepsal, hned vystřízlivěl, vzpomněl si, co tomu řekne žena a nechtěl o kupu nic věděti. Agent v zdánlivém rozhořčení lístek roztrhal a hodil rolníku pod nohy.

Ten myslí, že jest po smlouvě a dále se o věc nestará. Po 14 dnech dostane secí stroj, agent totiž roztrhal lístek prázdný, rolník myslel ale, že byl to ten, který podepsal.

Proto pozor na agenty i vy, hospodyňky, neboť i na vás mají spadeno.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1903, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. července 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Novinka: kniha Bejvávalo

Kniha Bejvávalo Vám nabízí 111 zajímavých historických článků ze všech oborů, doplněných o původní fotografie, ilustrace, dobové reklamy a kreslené vtipy. K zakoupení v každém dobrém knihkupectví.
Debata k článku Podomní prodejci neboli šmejdi - nebezpečí, které už před 100 lety ohrožovalo i naše předky


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: