Jaká je budoucnost moderního tance a baletu? Takhle to viděli umělci v roce 1909

původně vyšlo: Světozor 1909, autor Frant. Karas.
Máte rádi tanec ve všech jeho podobách? Podívejte se, jak viděli budoucnost baletu a tancování lidé v roce 1909. Náš článek obsahuje i dobové video s vystoupením jedné z tehdejších tanečních hvězd.


Moderní umění taneční.

Tanec — rytmický pohyb těla — býval od pradávna výrazem zvláštní exaltovanosti člověka, a tudíž začasté i důležitou součástkou náboženských obřadů...

Lze jej stopovati v nejstarších zjevech lidského vývoje a podnes i v nejprostších, u národů nejprimitivnějších. Ve středověku propadal i přísné klatbě církevní, jakožto věc obě pohlaví nezřízeně sbližující a tudíž ďáblem zavánějící... ale tanci holdovalo se dále podle povahy producentovy; tanec možno nazvati také nejgraciésnějším uměním lidským.

Stává se důležitou součástkou divadelní, jako vložka i jako akt samostatný, ballet, podmiňující ovšem veliký prostor a řádnou massu diváctva, bez čehož stává se bizarním a groteskním.

Veliký samostatný ballet ponenáhlu upadá a musí býti doplňován pantomimou, živými obrazy a jinými divadelními výpravami.

Tanec možno dnes studovati i jako čisté individuelní umění, díky moderním jeho pěstitelkám, jako jsou Isidora Duncanová, Loie Fullerová, Makara-Rossiová.

Netřeba mu velikého jeviště a hlediště, naopak spíše intimního prostoru a společnosti, aby veškerá jeho kouzla mohla býti tiše a delikátně rozvíjena a rovněž tak přijímána.

Zdá se, že v tomto poměru spočívá nové oživeni a budoucnost tance — vrácení mu významu téměř bohoslužebného. Moderní toto umění taneční nepočítá se smyslným spojením velikého davu, pěstováno samo nejraději od jedné toliko osoby — jež se snaží vystihnouti zde rytmickým pohybem a gestem nejintimnější pocity vlastní nebo tvůrce určité hudební pieçy, jenž dávno a dávno už zanikl, státi se tak prostřednicí mezí mrtvým už umělcem a mezi živoucím za desetiletí divákem.

Zdálo by se to absurdním, reprodukovati ku př. křehkou a prchavou hudbu Chopinovu jinak nežli hudbou samou — a narazilo to také na odpor leckterého zapřisáhlého nepřítele novoty, jakožto prý profanování čarovné hudby této — jiným však představila se věc ona pravým zjevením, jim se zdálo, že »divoký ten tanečník a náměsíčník« Chopin tak asi, jen tak mohl mysliti své tance a prožívati je v duši!

Moderní studium antiky a orientálštiny, neomezuje se bohudík na suchou filologii, ale všímajíc si všech starobylých a východních projevů kulturních, vnáší i do tance nové a nové světlo, jehož vlnivé a pestré chvění působí mocným dojmem na odborníka i laika.

A zdá se, že jsou zde dány umělecké prvky nové kultury, nové renaissance umělecké a nového jakéhosi kultu, v němž tanci bude vyhrazeno místo tak čestné (ba význačné), jak tomu bývalo za pradávna u národů všech.

Neboť ani umění, ani kultus náboženský nezastavuje se dnes před ničím, ale hledí vše postihnouti, objasniti a využitkovati pro své vznešené cíle spojovati náš všední život s nadzemským a nadpřirozeným, zachycovati nekonečnost prostředky hmotnými.


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1909, autor Frant. Karas.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. června 2019


Diskuze k článku „Jaká je budoucnost moderního tance a baletu? Takhle to viděli umělci v roce 1909“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.