Jaká je budoucnost moderního tance a baletu? Takhle to viděli umělci v roce 1909

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Světozor 1909, autor Frant. Karas.
Máte rádi tanec ve všech jeho podobách? Podívejte se, jak viděli budoucnost baletu a tancování lidé v roce 1909. Náš článek obsahuje i dobové video s vystoupením jedné z tehdejších tanečních hvězd.
Následující text pochází z roku 1909

Moderní umění taneční.

Tanec — rytmický pohyb těla — býval od pradávna výrazem zvláštní exaltovanosti člověka, a tudíž začasté i důležitou součástkou náboženských obřadů...

Lze jej stopovati v nejstarších zjevech lidského vývoje a podnes i v nejprostších, u národů nejprimitivnějších. Ve středověku propadal i přísné klatbě církevní, jakožto věc obě pohlaví nezřízeně sbližující a tudíž ďáblem zavánějící... ale tanci holdovalo se dále podle povahy producentovy; tanec možno nazvati také nejgraciésnějším uměním lidským.

Stává se důležitou součástkou divadelní, jako vložka i jako akt samostatný, ballet, podmiňující ovšem veliký prostor a řádnou massu diváctva, bez čehož stává se bizarním a groteskním.

Veliký samostatný ballet ponenáhlu upadá a musí býti doplňován pantomimou, živými obrazy a jinými divadelními výpravami.

Tanec možno dnes studovati i jako čisté individuelní umění, díky moderním jeho pěstitelkám, jako jsou Isidora Duncanová, Loie Fullerová, Makara-Rossiová.

Netřeba mu velikého jeviště a hlediště, naopak spíše intimního prostoru a společnosti, aby veškerá jeho kouzla mohla býti tiše a delikátně rozvíjena a rovněž tak přijímána.

Zdá se, že v tomto poměru spočívá nové oživeni a budoucnost tance — vrácení mu významu téměř bohoslužebného. Moderní toto umění taneční nepočítá se smyslným spojením velikého davu, pěstováno samo nejraději od jedné toliko osoby — jež se snaží vystihnouti zde rytmickým pohybem a gestem nejintimnější pocity vlastní nebo tvůrce určité hudební pieçy, jenž dávno a dávno už zanikl, státi se tak prostřednicí mezí mrtvým už umělcem a mezi živoucím za desetiletí divákem.

Zdálo by se to absurdním, reprodukovati ku př. křehkou a prchavou hudbu Chopinovu jinak nežli hudbou samou — a narazilo to také na odpor leckterého zapřisáhlého nepřítele novoty, jakožto prý profanování čarovné hudby této — jiným však představila se věc ona pravým zjevením, jim se zdálo, že »divoký ten tanečník a náměsíčník« Chopin tak asi, jen tak mohl mysliti své tance a prožívati je v duši!

Moderní studium antiky a orientálštiny, neomezuje se bohudík na suchou filologii, ale všímajíc si všech starobylých a východních projevů kulturních, vnáší i do tance nové a nové světlo, jehož vlnivé a pestré chvění působí mocným dojmem na odborníka i laika.

A zdá se, že jsou zde dány umělecké prvky nové kultury, nové renaissance umělecké a nového jakéhosi kultu, v němž tanci bude vyhrazeno místo tak čestné (ba význačné), jak tomu bývalo za pradávna u národů všech.

Neboť ani umění, ani kultus náboženský nezastavuje se dnes před ničím, ale hledí vše postihnouti, objasniti a využitkovati pro své vznešené cíle spojovati náš všední život s nadzemským a nadpřirozeným, zachycovati nekonečnost prostředky hmotnými.


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1909, autor Frant. Karas.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. června 2019


Diskuze k článku „Jaká je budoucnost moderního tance a baletu? Takhle to viděli umělci v roce 1909“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.