Jak pomocí starých pneumatik prodloužit životnost nového obutí na motorkách i autech

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1911, autor neuveden.
V začátcích motorismu neměly pneumatiky velkou životnost a tak lidé hledali nejrůznější originální způsoby, jak životnost drahých pneumatik prodloužit. Zajímavý český vynález řešící tento problém vám představí historický článek z roku 1911.
Následující text pochází z roku 1911

Využití odložených nepotřebných pneumatik.

S rozvojem motorových vozidel, který hlavně v poslední době nabývá potěšitelného rozsahu, vystupuje do popředí důležitá otázka, jak zmenšiti udržovací kapitál pneumatik, jejímž řešením se zabývá mnoho povolaných odborníků.

Také se již objevily četné chránící obaly na pneumatiky z nejrůznějších materiálií, kov nevyjímajíc. Většina jich se však neosvědčila a zbývající zůstávají nepovšimnuty pro vysokou cenu, těžkopádnost, pro škodlivé účinky na vzdušnice a pod.

Tyto nevýhody nemá nejnovější patentovaný vynález, jehož autorem jest p. A. Breník, Libeň, Poděbradova 895. Zde jest použito jako chránícího obalu staré, opotřebované pneumatiky, jíž nelze již samostatně použiti a kterých mívá každý majitel automobilu i motocyklu zásobu.

Aby bylo lze jich upotřebiti, použije se upínacího patentovaného zařízení ve vedlejším obrázku znázorněného, jehož princip jest velmi jednoduchý a účelný.

Obal chránící skládá se ze dvou postranních kruhů a a 9 nebo 12 párů sponek b se stahovacími šrouby; počet sponek řídí se průměrem kola.

Před použitím opatří se starý obal C na obvodě ohybů (rýh) výřezy c pro sponky b. Pak se obal C mezi dvěma výřezy a v nej poškozenějším místě přeřízne napříč, aby se mohl lehce a rychle na kolo montovati.

Je-li úprava tato hotova, navlékne se obal na pneumatiku B, přiloží se oba kruhy a se stran a při nepatrně napuštěné vzdušnici A nasazují se postupně sponky b, načež se stejnoměrně a pevně sešroubují.

Pak nahustí se vzdušnice zúplna, čímž vznikne mezi pneumatikou chráněnou a obalem takové tření, že se zabrání sklouznutí obalu a tím ovšem i každému poškození chráněné pneumatiky. Vzdušnice chrání se tím též vydatněji před nahodilými poruchami proražením o špičaté předměty.

Zajímavé jsou zkoušky s těmito chránícími obaly konané, jež jsou vesměs uspokojivé. Tak na př. bylo použito za chránící obal hnacího kola motocyklu odloženého pláště, který měl dvě trhliny 5x2,5 cm a 4x3 cm, a bylo ujeto 1100 km v horských cestách a při normálním zatížení vozidla, aniž bylo zpozorováno sebe menší opotřebení pneumatiky B v nechráněných místech (v místech trhlin chránícího obalu C).

Plášť chráněný byl známky druhotřídní a silně opotřebený.

Z uvedeného jest patrno, že touto konstrukcí je dosaženo veliké úspory na pneumatikách a nijak není přeháněno, udává-li se, že je mnohem větší, než u nejpoužívanějších chránidel.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1911, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. června 2019


Diskuze k článku „Jak pomocí starých pneumatik prodloužit životnost nového obutí na motorkách i autech“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.