Stoletý poštovní elektromobil, který dodnes překvapuje svou konstrukcí

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1904, autor Antonín Novák.
Blesková výměna akumulátorů, geniálně jednoduchý elektrický diferenciál a na svou dobu vysoký výkon. Přesně takový byl poštovní elektromobil, který vám podrobně popíše historický článek z roku 1904.
Následující text pochází z roku 1904

Poštovní automobily.

V č. 6. přinesli jsme ve »Směsi« zprávu o automobilech, kterých se počíná v Paříži užívati k pravidelné službě poštovní. Podařilo se nám získati vyobrazení těchto vozů a zároveň ještě podrobnější data, která v následujícím uvádíme.

Společnost pro poštovní dopravu ve Francii zadala konstrukci automobilů elektrických závodu Mildé-ovu, který se výrobou těchto zabývá již od r. 1898. Tvar vozů a jich výzdoba jsou vyznačeny v obr. 1.

Velká skříň vozová, určená pro náklad, je přístupna shora příklopem a ze zadu dveřmi. Krychlový obsah skříně měří 1,5 m³, a užitečné zatížení může býti až 600 kg. Podlaha kozlíku na níž jsou šlapací páky brzdy a kombinátom, jakož i podlaha, na níž jsou připojeny přístroje elektrické, jsou spojeny s rámem vozovým železnou konstrukcí. Vůz má vnitřní pásovou brzdu, která účinkuje na obě zadní kola při obou smyslech pohybu.

Akkumulátory jsou soustavy Heinzovy a mají kapacitu 150 ampérových hodin. Je jich 44 a jsou umístěny v přední skříni vozové. Váží dohromady 650 kg. Výměna vybitých akkumulátorů za čerstvě nabité vykoná se hravě za 5 minut.

Právě proto, aby výměna jich byla snadná, jsou umístěny pod kozlíkem v přední skříni, jež sahá až k motoru. Akkumulátorová skříň spočívá ve voze na 4 válečkách, upevněných na rámu vozovém, a vytahuje se za dvě ucha předními dveřmi.

Nabíjení batterií akkumulátorových vykonává se v budově poštovní ve zvláštní místnosti.

Elektrický motor jest differenciální soustavy Mildéovy, jež se vyznačuje dvěma bubny, otáčejícími se v tomtéž magnetickém poli. (Obr. 2.)

Na ten způsob docílí se jediného motoru, který se však vlastně skládá ze dvou, jež jsou uloženy souose, avšak tak, že jsou vzájemně nezávislé. Jejich chod je vyrovnán toliko odpory elektrickými. Každý účinkuje na transmissní hřídel převodem ozubených kol. Motory této soustavy úplně uspokojují; umožňují, že lze vybiti positivní desky batterie až 180krát a negativní 360krát.

Převod pohybu s transmissních hřídelů motoru na zadní kola vozu děje se dvěma Gallovými řetězy. Kola jsou u poloviny vozů opatřena plnými bandážemi gummovými, u druhé poloviny pneumatickými obručemi.

Kombinátor umožňuje 8 stupňů rychlosti v před a 3 v zad, a má 2 polohy pro klid, 2 polohy pro brzdění. Řidič působí levou nohou na malé šlapadlo, které přerušuje proud; šlapací páka brzdová v pravo přerušuje také současně proud. Rychlost vozu, jak jsme již ve »Směsi« uvedli, může dosahnout i až 25 km v hodině.

Vozy mají remisu v ulici Gutenbergově. Vyjíždějí v 5 hod. ráno, v poledne a ve 4 hod. odpoledne mají 5 minutovou přestávku pro výměnu akkumulátorů a konají službu až do 10 hod. večer. Dohled na nabíjení a udržováni batterií má na 5 let firma Heinz et Cie. na část strojnickou a elektrickou vozů továrna Mildé et Cie., a na bandáže dodavatel.

Automobily poštovní představují velmi zajímavé a praktické upotřebení automobilů elektrických, jež jsou v tomto případě povolány konati služby nepopiratelně důležité.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1904, autor Antonín Novák.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. června 2019


Diskuze k článku „Stoletý poštovní elektromobil, který dodnes překvapuje svou konstrukcí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.