Pohled našich pradědů na téměř nadpřirozené schopnosti svých žen

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1903, autor Josef Lisý.
Co všechno naše prababičky dokázaly a jak se na kdysi dívali naši pradědové? To vám prozradí vtipný článek z roku 1903. Posuďte sami, zda i za více jak sto let mají dnešní ženy-manželky stále podobné schopnosti.
Následující text pochází z roku 1903

Co vše žena dovede.

Ve všech nepříjemnostech, které musí muž zakusiti, není zajisté žádné věrnější mírnitelky nad ženu.

Její hebounká ruka je k tomu takřka utvořena, jeho starosti mu s čela stírati, její líbezný hlas dovede i to nejhřmotnější rozčilení jeho mysle umírniti.

Taktéž je obezřetnou pomocnicí, kde se o to jedná, vypráhnujícímu zisku nové prameny výdělku, zaopatřiti.

Avšak v jiných případech je ona rozhodnou protivnicí muže v neustálém závodění s ním skoro ve všech oborech a nezřídka vítězitelkou nad ním.

Je tu sotva více duševní nebo živnostní činnosti, kde by se neděl takový boj a ten končívá skoro vždy tím, že páni tvorby tak zv. slabému tvoru z bojišti ustoupiti musí. U nás drží se žena ponejvíce povolání, na něžto je přírodou nebo tradicí poukázána. Avšak v Anglii a v dalekém západě na druhé straně oceánu dávno prolomila závory, které jí byly tím položeny.

Pohříchu nedá se to popříti, že žena často své povolání též do oboru přenáší, kamž méně anebo docela nepatří. Nám by to vždy ještě přicházelo podivným, kdyby ženská oděna v taláru na kazatelně se objevila. V Americe se však s těmito novotami dávno spřátelili.

Ještě neobyčejnějším vyjímá se tento úkaz, vykonává-li se takováta mimořádná činnost nikoliv pro výdělek, nýbrž ze záliby, z ochotnictví, k vůli zkrácení chvíle.

Přivádí-li sport silného pohlaví často dosti naše smíchové svaly do pohybu, tedy tím více sport našich žen. Vždyť jsme měli v novější době dosti často příležitost svědky toho býti, jakými schopnostmi v každé kratochvíli dovedou se Eviny dcery vyznamenati.

Samo sebou se rozumí, že pravá rozumná činnost ve skutečném povolání s takovým prováděním sportu nemá co dělati. Vždy bývaly ženy, které na důkladnosti ve vědě a ráznosti v bádání i za silným plemenem v žádném způsobu nezůstaly. Dnes opět stojíme před zjevem, že si ženy přístup ku každému studiu raziti hledí. Pramen této duševní emancipace novější doby musíme arci opět v anglicko-amerických živlech hledati.

Má-li jemné plémě tu rozvahu, svůj obor činnosti rozšířiti — kdo mu to může zazlívati, zvláště když se dokázalo, že vskutku s to jest něco vykonati. Jen že by činila žena dobře, aby se držela hranic, které tradice okolo ní protáhla. Nemusí tu býti naznačeny; jsouť sami sebou dámy dobrým obyčejem a každému člověku vštípeným citem slušnosti.

Nejzadněji zůstane nám žena přec vždy v povolání, které jejímu pohlaví přísluší. I tu může prakticky a vědecky výsledky dobýti, které veškerému člověčenstvu k prospěchu slouží a jí samé značný užitek přináší.

Jestiť patrno, jak mnohostranně se jak žena, tak i činnost ženy dirigovati může a humorista nemá nepravdu, jenž žertovným obdivováním její schopnosti následovně líčí:

— Žena může celou noc v střevících tančit, které jí o 2 palce užší jsou a vzdor tomu se dovede výtečně baviti.

— Ona může u okna s výkladem moderního zboží zůstat státi, byť by byla v nebezpečí, že právě odcházející vlak zmešká.

— Ona dovede v lásce léta lhostejnost a zanedbání trpěti a hned na to zapomenouti, jakmile se jí jediný důkaz možného ohledu prokáže.

— Ona může jiti do kostela a pak ti toiletu každé pobožné dámy až do nejmenšího popsati a za okolností avšak ještě ti přec nějakou ideu o obsahu kázání může podati.

— Ona dovede si půl metru vlněné látky do svého velmi vzdáleného bytu poslati, když byla obchodníku za dvě stě zlatých hedvábných látek přeházela a pomačkala, — vše to s takovou líbezností, že byl majitel toho pln obdivu.

— Ona dovede, — co vše dovede? Ona dovede — právě všecko!


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1903, autor Josef Lisý.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. června 2019


Diskuze k článku „Pohled našich pradědů na téměř nadpřirozené schopnosti svých žen“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.