Automobilový vlak, nadějný vynález z dávné minulosti

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Světozor 1904, autor neuveden.
Na dopravu velkého množství lidí je vlak ideální dopravní prostředek. Jak to ale udělat v místech, kde nevedou žádné koleje? Řešením může být hromadný dopravní prostředek pojmenovaný automobilový vlak, který vám představí článek z roku 1904.
Následující text pochází z roku 1904

Automobilový vlak

Automobilový vlak,novinka, o které jsme již referovali hned při zkouškách na závodní dráze vynálezce Renarda v Paříži, osvědčil se tak dobře, že podobné pokusy konány také jinde a že nový vynález jest již také prakticky zužitkován.

Stalo se tak v Schönenbergu u Berlína, odkud pochází náš obrázek. Jak jsme již svého času uvedli, základní myšlenkou vynálezu jest vlak bez kolejí, kde by lokomotivu zastupoval automobil se strojem příslušně silným.

Věc zdála by se na pohled snadnou, leč vadí zde ta okolnost, že vozy k automobilu a vůbec k jakékoli tažné síle připoutané nesledují úplně cestu stroje, který je napřed, nýbrž v zátočích si okliku zkracují nebo při jízdě rychlé vlastní setrvačností tvoří pohyblivý ohon, jemuž svěřiti zboží i lidské životy jest přímo nebezpečno.

Vynález Renardův řeší tuto vadu bezkolejného vlaku jednoduše a šťastně. Vozy mezi sebou i s automobilem spojeny jsou zvláštní pevnou osou, opatřenou klouby tak důmyslně, že všechna kola vozů tažených sledují skoro přesně dráhu automobilu a činí tak celek, který působí životným dojmem a při zatáčkách upomíná zcela na vlak, pohybující se na železných kolejích.

Není pochyby, že praktičnost Renardova vynálezu jest již prokázána a že ho bude použito za nedlouho i v jiných městech zvláště místo dostavníků.


Původní zdroj historického článku:
Světozor 1904, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. května 2019


Diskuze k článku „Automobilový vlak, nadějný vynález z dávné minulosti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.