Tragédie na Moravě: souboj na pušky mezi pytláky a hajným skončil smrtí

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Slavie 1914, autor neuveden.
Když hajný v lese načapá pytláky na lovu, kteří se navíc nebojí obrátit své zbraně i proti samotného hajnému - tak to může skončit velkou tragédií. Přesně takovou situaci, která se odehrála v lese u Příbora, vám podrobně popíše článek z roku 1914.
Následující text pochází z roku 1914

Hajný zastřelil pytláka, druhého postřelil.

Boj na život a na smrt rozpoutal se v noci na neděli 11. ledna v bartošovickém lese u Příbora na Moravě v revíru panství velkostatkáře Czeczowiczkého mezi hajným Koenigem a dvěma pytláky.

Nebyl to vlastně boj, nýbrž rychlé opanování situace hajným Koenigem, který střelil ještě dříve, než pytláci mohli vůbec použiti zbraně. Za jasné měsíční noci vydal se Koenig na večerní obchůzku do té části revíru, ve které před tím zaslechl střelnou ránu a kde doufal přistihnouti pytláky.

Hajný nedbal mrazu a zdržel se v lese až přes 10. hodinu, když pojednou zaslechl na vzdáleném místě nové výstřely. Šel směrem obou výstřelů, opatrně skrývaje se za stromy, až doplížil se asi na 20 kroků k místu, kde spatřil, před sebou dva muže. Kryt dobře kmenem stromu, zvolal na pytláky, aby odložili pušky.

Tito překvapeni, dle líčení hajného, postavili se s puškami proti němu, chtějíce po něm vypáliti.

Hajný ale bleskurychle zalícil a vystřelil z pušky jednu ránu, která zasáhla smrtelně jednoho z obou mužů. Ten klesl k zemi a vykřikl prý na druhého, aby hajného zastřelil.

Hajný výkřik zaslechl a vida, že druhý pytlák na něho míří, vypálil druhou ránu, která druhého pytláka rovněž zasáhla. Puška vypadla mu z ruky, a také on klesl k zemi. Hajný vida, že nehrozí mu více žádné nebezpečí, pokročil k oběma mužům, na zemi se svíjejícím a shledal, že oba jsou velmi vážně zraněni.

Spěchal do obce a přivolal četnictvo a lékaře. Ihned odebrala se do lesa výprava, kde byli oba pytláci nalezeni. Jeden z nich střelen byl těžce do břicha, druhý zasažen byl do hlavy a rovněž těžce byl zraněn. Výstřelem zasažena mu také ruka.

Oběma poskytl lékař ihned pomoci, načež byli dopraveni do nemocnice v Novém Jičíně. V obou postřelených pytlácích zjištěni byli bratří František a Jindřich Kramolišovi z Hodslavic, kteří vypravili se z večera na lov do bartošovských lesů. Byli u nich nalezeni dva bažanti. Kořist a pušky pytláků byly zabaveny a o případu učiněno bylo trestní oznámení a s hajným Koenigem zavedeno bylo vyšetřování.

František Kramoliš v nemocnici novojičínské zemřel. Jeho bratr Jindřich bude patrně při životě zachován a potom — pohnán před soud. Podivným je, že hajný, dle svého vlastního vypravování, sám dobře kryt stromem, vypálil ihned smrtelné rány po obou mužích.

Vyšetřováním se snad zjistí, do jaké míry hajný byl nucen použiti své zbraně způsobem tak hrozným a zdali jeho líčení odpovídá skutečnosti.


Původní zdroj historického článku:
Slavie 1914, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. května 2019


Diskuze k článku „Tragédie na Moravě: souboj na pušky mezi pytláky a hajným skončil smrtí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.