Ostudné chování pražských sportovních klubů při letecké exhibici světoznámého pilota

rubrika: historické články / letectví a vzduchoplavba, původně vyšlo: Slavie 1914, autor neuveden.
Máte pocit, že dnes chtějí lidé na všem jen vydělat a dříve to bylo lepší? Přečtěte si, co se v roce 1914 dělo v Praze, když zde měl vystoupit legendární pilot Adolphe Pégoud - první člověk, který s letadlem zaletěl řízený looping. Článek obsahuje i dobová video s jeho leteckou akrobacií.
Následující text pochází z roku 1914

Skandál po odchodu Pégoudově.

Pégoud s tím ovšem nemá nic co dělat, slavný aviatik byl pouze příležitostí ke skandálu ryze pražskému.

“Právo Lidu” jej odhalilo. Podnikatelstvo Pégoudových letů stalo se obětí hnusné vyděračnosti, chráněné ke všemu policii a paragrafy. Je nyní ke všemu ještě žalováno oněmi vyděrači.

V Drážďanech nebyly náklady s lety skoro žádné, kdežto v Praze bylo žádáno obrovské výpalné, jak to lze nazvati obdobně dle středověkých praktik vojáckých. Jenom sportovním klubům musili pořadatelé vyplatiti 8,000 korun.

Policie prohlásila, že nedá svolení k letům dříve, dokud se pořadatelé nedohodnou s “interesenty”. Konáno pak několik zbytečných komis, za které zaplaceny diéty čili poplatky úředníkům.

Lety byly pořádány na hříšti, které za roční nájemné 200 korun má pronajato “Spolek pro pěstování her mládeže.” V říjnu, kdy se počalo se Spolkem vyjednávati o propůjčení hříště, byl spolek ochoten učiniti to za odměnu 500 korun.

Když však před letem měla být suma vyplacena, oznámili zástupci spolku pořadatelům, že jim nemohou hříště propůjčiti jinak, než za 1000 K. To bylo 21. prosince. Ale již následujícího dne oznámili užaslým pořadatelům, že cenu hříště zvětšují na 2000 K. Pořadatelé byli nuceni akceptovati i to.

Ale 30. prosince dostavili se zástupci spolku k pořadatelům znovu a prohlásili, že nebude-li jim vyplaceno celkem 5000 K, nedovodí, aby lety se onom hříšti konaly. Pořadatelé musili dá-ti i tuto sunu.

Ale i okolní kluby chtěly na pořadatelstvu sumy prostě nestydaté. Ačkoli jen dva kluby hodlaly pořádat podniky ve dnech Pégoutových letů a tyto dva kluby (Sparta a německý hockeyový klub) byly tak moudré, že své soutěže odložily, neboť jinak by riskovaly obrovský schodek. Z odložení těchto soutěží nevzešla jim však nejmenší škoda.

Ostatní kluby nic nepřipravovaly, nic neohlašovaly, a pokud jde o kluby footballové, ty již dávno uzavřely sezonu a hrát zápasy nemohly jednak proto, že by nikdo na ně nešel a dále proto, že počasí činilo pořádání jich nemožným.

Nejpodařenější ovšem jsou nároky representačního klubu pražských Němců, Německého footbalového klubu. I ten obdržel 400 K výpalného a nyní žaluje pořadatelstvo ještě o dalších 700 K a o 2 procenta z čistého výtěžku. Ještě hůře se zachovala Slavie, representant zase české sportovní buržoasie. Její zástupce Humhal uváděl při své první komisi, že v projektované dny hodlají pořádati zápas s F. C. D. Sportbrueder, na který by prý přišlo 15,000 lidí a žádal proto jen maličkost 15,000 K. Co svět světem stojí, nebylo v Čechách na footballu ovšem více, než 13,00O lidi a oznamovaný zápas, i kdyby kdo o něm věděl, neshromáždil by jich více než desetinu. Ostatně se Slavií byla řeč.

Na druhou komisi se dostavil jiný člen jejího výboru Jirák, a ten slevil až na 1500 K, které klub také dostal. Při tom však bylo pořadatelstvu zatajeno, že na hříšti Slavie jest kluziště patřící jiné korporaci a ta chtěla za každý den, kdy pro let nebude moci pořádat bruslení, odškodného 250 K. Vedle toho musili pořadatelé vyplatit nájemci na druhém kluzišti Slavie 50 K.

O odškodné 500 K hlásil se také z příčiny zcela neznámé nájemce kantiny na hřišti Slavie. A ještě někdo čekal na kořist : Footbalový klub Němečtí Sportovní bratřži. Deutsche Sportbrueder, který má hříště zcela zdarma. Ti se na konec spokojili s 1200 K. ale zase zamlčeli, že na jejich hříšti se nacházející kluziště má pronajato Německý bruslařský klub. Ten přišel také s prázdným míškem a pořadatelé musili i jemu dáti 250 K. ač se v žádný den letů Pégoudových na miniaturním kluzišti tohoto spolku nebruslilo pro nedostatek ledu.

Všechny ty kluby chtěly ještě další bakšiš : Volné vstupenky. Slavie jich dostala 100, Německý footb. Klub rovněž 100! S těmito v “pravém” sportovním duchu vedenými kluby svezli se. nebo svézti se chtěli ještě také soukromníci.

To jest stará pražská zkušenost, že pořádáli se v Praze něco, ještě před začátkem natahuje se sto rukou a žádá provisi, odškodné, nebo jak chceme jinak toto výpalné nazvati.

Houpačkář u vodárny si napočetl, že by v těchto dvou dnech letů, při zimavém počasí a polovičním uraganu, mohl vydělati 250 K (takže by do roka vydělal při nejmenším 30.000 K). Majitelé okolních domů chtěli až po 5000 K, bůh ví zač. Blízký uhlíř chtěl 500 K, o něž prý bude poškozen tlačenicí, která při letu bude v okolí jeho krámu panovať.

Elektrické podniky daly si vyplatiti 50 K za vypnutí proudu a obec pražská 200 K za poškození pole za letištěm ležícího. Přinesli jsme minule zprávu o banketu na počest Pégouda, — dnes k té světlé stránce připojujeme tuto stinnou.


Původní zdroj historického článku:
Slavie 1914, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. května 2019


Diskuze k článku „Ostudné chování pražských sportovních klubů při letecké exhibici světoznámého pilota“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.