Prababičky radí: mají děti s rodiči hodně mluvit, nebo jen uctivě naslouchat?

původně vyšlo: Česká hospodyně 1918, autor neuveden.
Je lepší výchovná metoda nechat děti doma neustále povídat vše co je právě napadne, nebo je lepší když děti jen uctivě naslouchají příkazům dospělých? Názor uvedený v historickém článku z roku 1918 vás asi překvapí.


Nechte malé dítky mluvili co chtějí.

Vynikající američtí vědátoři jsou toho náhledu, že jedinou cestou správnou k vývinu individuality malých dítek je, dovoliti jim co nejvíce v rodinném kroužku.

Bývá velkou chybou, když dítěti není dovoleno dostatečně se vymluvili, jmenovitě v tom případě, kdy není nikoho na návštěvě a tak povídání dítěte nemůže nikoho přivésti do rozpaků.

Mnozí rodičové jsou proti tomu, aby děvčátko nebo hošík mluvili, doma podle libosti a často je napomínají, aby tolik nemluvili. To je však velkou chybou.

Děti nechtějí býti nezpůsobnými a jestliže jejich odpověď jest směšnou, je to jistě následkem nevyvinutého smyslu poznávajícího a posuzujícího a nikoliv z hlouposti.

Je mnoho lidí dorostlých, kteří považují každou odpověď dítěte za hloupou, nezpůsobnou a nemístnou. Dítě však má v úmyslu pověděti o věci všechno, co ví. Stane-li se nějaké nedopatření, nechte dítě pověděti, proč nepřišlo včas domů.

Nepovažujte všechno za nepřístojné a nepatřičné výmluvy. Možná, že v omluvě dítěte je pravda. Jestliže děcko zakřiknete a zapovíte mu mluviti, potlačujete jeho individualitu, jeho myslový vývin je zastaven a není mu dovoleno vzrůstati přirozeně.

Dítě, kterému je dovoleno, aby řeklo všechno, co si přeje, když to říci chce, nestane se hloupým anebo nezpůsobným. Pravidelně začíná přemýšleti a nestává se mnohomluvným. O věci přemýšlí a ve svých odpovědích bývá rozumné. Přestává býti bázlivým, zakřiknutým a počíná se v něm probouzeti sebevědomí.

Pravda, tyto myšlenky nejsou v souhlasu se starými zvyklostmi a mravy, jež nařizovaly dítku, aby nemluvilo mnoho a nikdy se nevymlouvalo. V mnohých rodinách tento starý zvyk doposud se zachovává. Avšak dítko nemá býti ve svém vyjadřování obmezováno.

Má mu býti dovoleno, aby mluvilo tak mnoho, jak si přeje. Dítko tak hned v mládí učí se vyjadřovati svoje pocity, o různých věcech rozmlouvati a to nikdy na škodu mu nebude. Dítku mělo by býti dovoleno, aby samo určovalo si své hračky.

Když o něčem vypravuje, rodiče měli by se snažiti, aby mu porozuměli, i když jeho výpovědi jsou nejasné. Často matky si stěžuji, že jejich dítky jsou zlostné. V mnohých případech však samy budí v dítěti vzdor.

Kdyby rodiče snažili se svým dětem porozuměti, kdyby v jistých věcech ponechali jim samostatnost, pak vyrůstali by z nich lidé inteligentní, dokonale připraveni k zápasu za úspěch v životě.

Zkuste tuto novou methodu a přesvědčte se sami, je-li odporučeni hodnou.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1918, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. dubna 2019


Diskuze k článku „Prababičky radí: mají děti s rodiči hodně mluvit, nebo jen uctivě naslouchat?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.