Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Válka mezi Ruskem a Tureckem
původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.

Jak probíhala takzvaná Krymská válka mezi Ruskem a Tureckem a jaký měl konec tohoto konfliktu vliv na osud celé Evropy? S tím vás seznámí článek z roku 1904.


Porážka tureckého loďstva ruským u přístavu Sinope v Malé Asii za války Krymské.

Veliká, pro Rusko zvláště památná a co do důsledků dosud zcela neodčiněná válka tak zv. krymská vstupuje nyní do stadia padesátiletého jubilea a bude zajisté v celém světě poznovu horlivě komentována.

Průběh její jest znám: Rusko, vypověděvši válku »chorému muži«, Turecku, ocitlo se náhle před trudnou okolností, že s Tureckem spojila se Anglie i Francie — Prusko a Rakousko že zachovalo sice neutralitu, ale nikoliv na prospěch Ruska, a že Rusové přes počátečný zdar válečný a vítězství námořní u Sinope, kde dne 30. listopadu r. 1853 ruský admirál Nachymov porazil turecké loďstvo pod Osmanem pašou, při čemž několik tureckých korábů a na 4000 tureckých námořníků vzalo za své, nuceno bylo vykliditi turecké území a soustřediti síly své na Krym, kde o osudu Ruska dobytím Sevastopole po dlouhém a heroickém odporu rozhodnuto.

Vinu tohoto velikého nezdaru ruského měla při ohromné přesile nepřátelské nedostatečná organisace ruská — ruská byrokracie nanejvýš vyděračná, která místo pořádných dodávek vojenských pouze svoje kapsy cpala, ukázala se zase v celé své ohyzdné nahotě!...

Konečný osud Ruska a Turecka dovršen v míru tak zvaném pařížském; přední následek války krymské byl, že převaha Ruska v Evropě byla zlomena a na místo ní nastoupil vliv císaře francouzského, Napoleona III.

Politicko-právní stav její, jímž Rusko zatlačeno z přímého protektorství nad Slovany tureckými, ukončen ovšem novou válkou rusko-tureckou r. 1877—78 a mírem svatoštěpánským a berlínským.původ historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. dubna 2019Debata k článku 'Válka mezi Ruskem a Tureckem'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.