Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Nový obchodní dům v Praze s rekordní výlohou

původně vyšlo: Epocha 1904, autor —r.
Dobový článek z roku 1904 vám popíše, jaké problémy představovalo vybavit nový obchodní dům v pražské Vodičkově ulici ohromnou skleněnou výlohou.


Doprava skleněné tabule.

Rozvoj naší Prahy, která dnes rychlým tempem bere na se zevnějšek moderního velkoměsta, přináší s sebou četná nařízení a stavby veřejné i soukromé, o nichž se starým Pražanům ani nezdálo. Tak vznikla řada obchodních velkozávodů, které se svojí elegancí a komfortem — pokud to dovolují naše úzké poměry — staví důstojně po bok předním obchodním domům měst mnohem větších než je naše metropole.

Jednou z podobných pražských zajímavostí je konfekční obchodní dům p. J. Nováka ve Vodičkově ulici, právě dostavený na místě bývalého starobylého domu »U Štajgrů«. Nemíníme zde ovšem dělat reklamu jmenované — mimochodem řečeno ryze české — firmě, která jí přes mnohá obchodní očerňování se strany zdejších konkurrenčních firem německo-židovských nepotřebuje, a popisovat technická zařízení obchodních místností neb moderní architekturu budovy samé — ač by to byl předmět velmi zajímavý —, nýbrž předvedeme čtenářům svým pouze jeden zajímavý detail ze stavby samotné.

Jedná se nám dnes totiž o ohromné skleněné tabule výkladních skříní do ulice Vodičkovy, jichž doprava a umístění pro jich ohromnou velikost vyžadovala zcela zvláštních zařízení. Jest ovšem zřejmo, že drahé broušené tabule o rozměrech 5,22 X 3,88 m nelze transportovat tak jednoduchým spůsobem jako obyčejnou vyhlídkovou okenní tabulku.

Doprava skla ze sklárny, — kde zhotoveno tím způsobem, že sklovina vylita nejprve na drsnou plochu větších rozměrů než žádaná tabule a v síle as 15 mm, načež tabule broušena na sílu 10 mm a leštěna — dála se po dráze na zvláštním voze, kde tabule umístěna v šikmé poloze nad samými koly, neboť její šířka bezmála vyplňovala dovolený železniční profil. Vagon sám přesně vyvážen, a sklo, jež bylo za účelem dovozu uloženo do zvláštního silného rámu, umístěno na pružných podložkách, aby mu nevadily otřesy vlaku.

Pro transport skla z nádraží (Spol. státní dráhy v Hybernské ulici) musil být vyčkán suchý a bezvětrný den s ohledem na velikost skla, která by větru poskytovala přílišnou opěrnou plochu při pronášení jeho četně frekventovanými ulicemi. Z nádraží na místo určené neslo desku, která i s rámem a bednou vážila 1385 kg, čtrnáct mužů udržujíce ji přesně ve svislé poloze.

Neméně obtížná a nebezpečná procedura bylo ovšem i zarámování skleněných desek ve výkladní skříni; desky tyto dodala a provedla veškerou jich dopravu i montáž známá pražská firma Wolf a Štětka. Tabule těchto rozměrů jsou ve výkladech p. Novákových dvě a stály maličkost — každá přes 1500 K.

Netřeba ovšem podotýkat, že se nezvyklý průvod s tabulemi těmito po ulicích těšil hojné pozornosti obecenstva.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1904, autor —r.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. srpna 2017


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.