Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Častý důvod smrti kojenců: jedovatý čaj s opiem
původně vyšlo: Česká hospodyně 1909, autor neuveden.

Jak je možné, že dříve byla v některých městech úmrtnost dětí v prvním roce života až strašlivých 35 procent? O tom vám se můžete dočíst v článku z roku 1909.


Otravy kojenců

Dle jistého lékařského listu německého umírá v Německu ročně na 400 000 dítek, nedosáhnuvších jednoho roku.

Úmrtnost kojenců jest v evropských státech různá; v Německu činí 20 proc., ve Skotsku 19 proc. a ve Švédsku 9 proc.

V některých velkých továrních městech činí až 35 procent. Veliký tento počet přímo odstrašuje, zejména uváží-li se, že největší část dítek přichází na svět života schopna.

Ač množí se v Německu útulny pro kojence a pečuje se v poslední době o ochranu nemluvňat, přece se zapomíná na jednu ochranu nemluvňat, a to na ochranu proti jich otravě.

Kojenci nejsou ovšem otravováni úmyslně, nýbrž z lehkomyslnosti a lenosti.

Za účelem ukojení a uklidnění dítek podává se jim v mnoha nerozumných rodinách mimo kořalku a pivo i známý „dětský makový čaj“ aby spaly. Nezralé makovice, jichž spotřeba v Německu činí mnoho set centů ročně, obsahují jak známo ve své mléčné šťávě opium.

Nevyvinutý organismus malých dítek jest velice citlivý a podléhá následkům makového čaje velice rychle, takže na 377 smrtelných otrav opiem připadá 170 na dítky mladší jednoho roku a 207 na dítky mladší pěti let.

Hrozné tyto poměry možno přičísti jenom tomu, že makového čaje používá se nejen jako prostředku uspávacího, nýbrž i různých přípravků a odvarů z něho používá se též proti kašli.

Ze všech zemí jest Německo, pokud jde o spotřebu nezralých makovic, na místě prvém.

Pokud doposud bylo možno zjistili, jsou to jmenovitě průmyslem bohaté okresy na Porýnsku, kde požíváni makových odvarů jest nejrozšířenější, a úmrtnost dítek také největší. Zmíněný list se dožaduje, aby rodiče byli poučováni o zhoubnosti a zlých následcích makového čaje.původ historického článku:
Česká hospodyně 1909, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. dubna 2019Debata k článku 'Častý důvod smrti kojenců: jedovatý čaj s opiem'

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.