Zajímavý bezpečnostní vstup do městských podzemí

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Epocha 1911, autor Fr. Štěpánek.
Jak ve městech zabezpečit vstupy do podzemí a kanalizace tak, aby se tam dělníci mohli bezpečně vypravit ale přitom se tam nemohly dostat nepovolané osoby nebo tam nemohl někdo spadnout? Originální a dodnes zajímavé řešení vám popíše článek z roku 1911.
Následující text pochází z roku 1911

Bezpečnostní vstup do uličního podzemí.

Pod dlažbou ulic a chodníků velkoměsta probíhají spousty potrubí a vedení, jichž občasné poruchy vyžadují opatření, jimiž by bylo možno dostati se ať již k potrubí vodovodnímu, plynovému, kablům elektrickým, telefonním, stokám atd. bez rozkopávání dlažeb.

Proto zříme tu i tam na ulici litinové poklopy kryjící ústí jam vedoucích do země. Je-li pak nutno provést na př. nějakou opravu, otevře se poklop a dělníci doň sestoupí. Tím se však pravidelně na chodníku ohrožuje obecenstvo, jež by do otvoru mohlo spadnouti, čemuž se hledí odpomoci různými opatřeními.

Prvotní taková opatření byla různá; někde užívali jakéhos třínohého stativu postaveného prostě přes otvor a nesoucího ve dne výstražnou tabulku, v noci červenou svítilnu, jinde se užívá zábradlí, jinde opět zatímných mříží, jinde nařízen zvláštní dozor atd.

Veškerá tato zařízení neskýtají však naprostého bezpečí, neboť právě jich zvláštnost je předmětem zvědavosti, zvláště dětí, a bylo jimi byť i nepřímo způsobeno mnoho úrazů. Jinou nevýhodou těchto zařízení je, že propouštějí do šachet déšť, mlhu a vlhkost vůbec, což v jistých případech působí velké škody.

Proto téměř všechny elektrárny a telefonní úřady staví nad ústím takových otvorů nepromokavé stany, které mají ovšem všechny ostatní vady v nezmenšené míře nehledě ani na to, že na dopravu a postavení stanu je třeba zvláštní osoby.

Zajímavé rozluštění této otázky přináší firma ,,Ados, s. s r. o.“ v Cáchách. Opatření toto sestává z jakési budky tvaru strážní budky, jejímž stropem je ryhovaný plech neb litá deska tvořící v obyčejném případě kryt otvoru v chodníku; budka sama pak je ponořena pod chodníkem.

V případu užití zdvihne se celá konstrukce šroubem nad chodník; jedna strana budky je pak opatřena dveřmi. Tím jest učiněno zadost veškerým požadavkům, neboť pevná jednoduchá budka zhotovená z ocelového plechu zamezuje přístup i nepovolaným i zvědavcům i dešti.

Dveře budky se zavírají na klíč, takže dělník může za sebou klidně zamknout, sestoupit dolů k práci a o venek se vůbec nestarat; po práci vystoupí, dveře uzavře a celou budku šroubem zapustí do země. Ovšem že je zařízení to dražší než obyčejný poklop.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1911, autor Fr. Štěpánek.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. března 2019


Diskuze k článku „Zajímavý bezpečnostní vstup do městských podzemí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.