Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Zapomenutý způsob, jak kdysi lékaři využívali telefon k vyšetření pacientů

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor P.
Telefonní přístroj přinesl úžasné možnosti při komunikaci na dálku, ale kromě toho se ho lékaři naučili využívat velmi zvláštním způsobem při osobním vyšetření pacienta. Více v článku z roku 1904.


Telefon v ranlékařství.

V londýnských nemocnicích vešlo od některé doby v obyčej užívati telefonu jako vydatné pomůcky při vyhledávání cizích těles v ranách.

Věc sestrojena je zcela prostě. K telefonnímu sluchátku jsou dvěma dráty připojeny kovová deska a lékařská sonda. Deska při zkoumání jest položena na tělo pacientovo; aby lépe přilehla a bylo způsobeno přesnější spojení, podloží lékař pod ni vlhký plát houby, nebo ssací papír, napojený roztokem solným.

Po té přiloží sluchátko k uchu, jež mimo to opatřeno jest tak, aby mohlo býti samo k hlavě naslouchajícího připojeno a nechávalo obě ruce volné. Vpraví-li lékař potom sondu do rány, jest vlastně okruh uzavřen.

Proud však teprve vzniká, dotkne-li se sonda v těle kovového předmětu, sonda počne se chvěti a ve sluchátku jest slyšeti patrné zvučení.

Zařízení to není vlastně nic jiného, než využitkování známého experimentu Galvaniho, který, jak víme, prvý vyzkoumal, že povstává elektrický proud stykem různorodých kovů, oddělených od sebe vrstvou látky, napojené tekutinou.

Methoda se v Londýně již dobře osvědčila a přispěla, že bezpečně byly vytaženy z ran kule, jehly, broky, úlomky mědi i ocele; nezdar dostavoval se pouze tehdy, když cizí předmět byl z téhož kovu, jako sonda; za tou příčinou mají v nemocnicích po ruce několik sond z rozličných kovů.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor P.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. března 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Zapomenutý způsob, jak kdysi lékaři využívali telefon k vyšetření pacientů


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: