Zapomenutý způsob, jak kdysi lékaři využívali telefon k vyšetření pacientů

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1904, autor P.
Telefonní přístroj přinesl úžasné možnosti při komunikaci na dálku, ale kromě toho se ho lékaři naučili využívat velmi zvláštním způsobem při osobním vyšetření pacienta. Více v článku z roku 1904.
Následující text pochází z roku 1904

Telefon v ranlékařství.

V londýnských nemocnicích vešlo od některé doby v obyčej užívati telefonu jako vydatné pomůcky při vyhledávání cizích těles v ranách.

Věc sestrojena je zcela prostě. K telefonnímu sluchátku jsou dvěma dráty připojeny kovová deska a lékařská sonda. Deska při zkoumání jest položena na tělo pacientovo; aby lépe přilehla a bylo způsobeno přesnější spojení, podloží lékař pod ni vlhký plát houby, nebo ssací papír, napojený roztokem solným.

Po té přiloží sluchátko k uchu, jež mimo to opatřeno jest tak, aby mohlo býti samo k hlavě naslouchajícího připojeno a nechávalo obě ruce volné. Vpraví-li lékař potom sondu do rány, jest vlastně okruh uzavřen.

Proud však teprve vzniká, dotkne-li se sonda v těle kovového předmětu, sonda počne se chvěti a ve sluchátku jest slyšeti patrné zvučení.

Zařízení to není vlastně nic jiného, než využitkování známého experimentu Galvaniho, který, jak víme, prvý vyzkoumal, že povstává elektrický proud stykem různorodých kovů, oddělených od sebe vrstvou látky, napojené tekutinou.

Methoda se v Londýně již dobře osvědčila a přispěla, že bezpečně byly vytaženy z ran kule, jehly, broky, úlomky mědi i ocele; nezdar dostavoval se pouze tehdy, když cizí předmět byl z téhož kovu, jako sonda; za tou příčinou mají v nemocnicích po ruce několik sond z rozličných kovů.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1904, autor P.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. března 2019


Diskuze k článku „Zapomenutý způsob, jak kdysi lékaři využívali telefon k vyšetření pacientů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.