Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Geniální Dmitrij Ivanovič Mendělejev - co vše objevil kromě periodické tabulky prvků?

původně vyšlo: Epocha 1907, autor —a.
Dmitrij Ivanovič Mendělejev je dnes znám hlavně jako objevitel periodické tabulky prvků. Profesor Mendělejev, dříve u nás často psán jako Menděljev, toho ale dokázal daleko víc. Více vám o jeho díle prozradí článek z roku 1907, kdy D. I. Mendělejev zemřel.


D. I. Menděljev

D. I. Menděljev se narodil v Tobolsku na Sibiři 27. ledna 1834. Ve svém dětství nejevil žádných zvláštních duševních vloh.

Teprv po vystudování gymnasia, když byl posluchačem petrohradské university, začal se vážně zabývat chemií, a tou dobou napsal svá prvá díla.

R. 1856 se jako docent chemie ústroj né i theoretické habilitoval na petrohradské universitě, kde působil až do r. 1863, kdy byl povolán za professora chemie na petrohradskou vysokou školu technickou, na níž působil až do r. 1866, načež pak se stal opět professorem na petrohradské universitě.

Menděljev se hlavně zabýval studiem plynů a zplodin naftových. Za tím účelem podnikl r. 1866 cestu na Kavkaz a pak do Pensylvanie v Americe. Výsledky svých pozorování shrnul v knize, která je tou dobou nejlepším a nejcennějším pojednáním o naftě a jejím původu.

Když r. 1892 chtěla ruská vláda zavést bezdýmný prach, požádala Menděljeva, aby takovou látku vynalezl. Menděljev nazval svůj bezdýmný prach ,,pyrokollodionem“.

Z jeho spisů jsou nej cennější a nejdůležitější „Základy chemie". V této knize ponejprv pojednává o své theorii periodičnosti chemických prvků. Tato kniha, která byla přeložena do všech světových literatur, zjednala mu nesmrtelnost.

Psát o všech jeho pracech je zhola nemožno, jelikož jich je víc než 150.

D. I. Menděljev zemřel 3. února 1907. Dnes kráčí v jeho šlepějích důstojný jeho nástupce a žák Dr. Bohumil Brauner, professor české university v Praze.zdroj historického článku:
Epocha 1907, autor —a.

datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. března 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Geniální Dmitrij Ivanovič Mendělejev - co vše objevil kromě periodické tabulky prvků?


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: