Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jaký byl houslový virtuos Jan Kubelík jako 19letý mladík a co na něm vadilo českým vlastencům?
původně vyšlo: Besedy lidu 1900, autor neuveden.

Říkalo se, že co Čech to muzikant. Dnes už to až tak neplatí, ale v historii rozhodně máme řadu špičkových hudebníků. Jednoho z těch nejlepších vám představí článek z roku 1900.


Jan Kubelík.

Český národ měl odjakživa zvláštní štěstí na své virtuosy hudební, a v nich především na světové houslisty.

Mezi nejslavnější umělce toho oboru sluší čítati ve století našem Čechy Josefa Slavíka (1806—1833), Ferdinanda Lauba (1832—1875), ze žijících pak bratry Ondříčky a Karla Hoffmanna, k nimž nyní přibyl umělec nový, jenž sotva ve věku prvního mužství dobyl si rázem uznání světového.

Jest to dnes teprve devatenáctiletý Jan Kubelík (nar. 5. června 1880 v Michli u Prahy), jenž jako dvanáctiletý chlapec dán byl na pražskou konservatoř, kterou absolvoval r. 1898 vedením professora Ševčíka, jehož methodou osvojil si neobyčejnou zručnost technickou.

Účinkuje v četných koncertech pražských i vídeňských, kdež dobyl si znamenitých úspěchů, považován jest již nyní od hudebního světa za jednoho z prvních, ne-li vůbec již za prvního virtuosa, a prorokuje se mu budoucnost nejskvělejší Kubelík ovládá se stejným mistrovstvím veškeru literaturu houslovou, od klassických skladeb Beethovenových až do závratných, s nemožností hraničících kusů krále houslí Paganiniho, za jehož přímého nástupce již nyní mnohou kritikou je označen.

Housle jeho jsou drahocenným nástrojem starého mistra vlašského Josefa Quarineriho a stály neméně než 12.000 zl. Jest to dar jistého průmyslníka vídeňského.

Tím nemileji dotýká se však každého našince jeho zarputilá snaha — plakáty dvojjazyčnými, za nynějších pohnutých poměrů zvláště dráždivými, ucházeti se o přízeň i našich drahých krajanů v Praze.

Učinil by něco takového Němec? Či musíme jim sami stále a stále dávati podnět, aby nás mohli nazývati národem méně cenným — a to po naší zásluze?původ historického článku:
Besedy lidu 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. února 2019Debata k článku 'Jaký byl houslový virtuos Jan Kubelík jako 19letý mladík a co na něm vadilo českým vlastencům?'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.