Jaký byl houslový virtuos Jan Kubelík jako 19letý mladík a co na něm vadilo českým vlastencům?

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Besedy lidu 1900, autor neuveden.
Říkalo se, že co Čech to muzikant. Dnes už to až tak neplatí, ale v historii rozhodně máme řadu špičkových hudebníků. Jednoho z těch nejlepších vám představí článek z roku 1900.
Následující text pochází z roku 1900

Jan Kubelík.

Český národ měl odjakživa zvláštní štěstí na své virtuosy hudební, a v nich především na světové houslisty.

Mezi nejslavnější umělce toho oboru sluší čítati ve století našem Čechy Josefa Slavíka (1806—1833), Ferdinanda Lauba (1832—1875), ze žijících pak bratry Ondříčky a Karla Hoffmanna, k nimž nyní přibyl umělec nový, jenž sotva ve věku prvního mužství dobyl si rázem uznání světového.

Jest to dnes teprve devatenáctiletý Jan Kubelík (nar. 5. června 1880 v Michli u Prahy), jenž jako dvanáctiletý chlapec dán byl na pražskou konservatoř, kterou absolvoval r. 1898 vedením professora Ševčíka, jehož methodou osvojil si neobyčejnou zručnost technickou.

Účinkuje v četných koncertech pražských i vídeňských, kdež dobyl si znamenitých úspěchů, považován jest již nyní od hudebního světa za jednoho z prvních, ne-li vůbec již za prvního virtuosa, a prorokuje se mu budoucnost nejskvělejší Kubelík ovládá se stejným mistrovstvím veškeru literaturu houslovou, od klassických skladeb Beethovenových až do závratných, s nemožností hraničících kusů krále houslí Paganiniho, za jehož přímého nástupce již nyní mnohou kritikou je označen.

Housle jeho jsou drahocenným nástrojem starého mistra vlašského Josefa Quarineriho a stály neméně než 12.000 zl. Jest to dar jistého průmyslníka vídeňského.

Tím nemileji dotýká se však každého našince jeho zarputilá snaha — plakáty dvojjazyčnými, za nynějších pohnutých poměrů zvláště dráždivými, ucházeti se o přízeň i našich drahých krajanů v Praze.

Učinil by něco takového Němec? Či musíme jim sami stále a stále dávati podnět, aby nás mohli nazývati národem méně cenným — a to po naší zásluze?


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1900, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. února 2019


Diskuze k článku „Jaký byl houslový virtuos Jan Kubelík jako 19letý mladík a co na něm vadilo českým vlastencům?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.