Jaký byl houslový virtuos Jan Kubelík jako 19letý mladík a co na něm vadilo českým vlastencům?

původně vyšlo: Besedy lidu 1900, autor neuveden.
Říkalo se, že co Čech to muzikant. Dnes už to až tak neplatí, ale v historii rozhodně máme řadu špičkových hudebníků. Jednoho z těch nejlepších vám představí článek z roku 1900.


Jan Kubelík.

Český národ měl odjakživa zvláštní štěstí na své virtuosy hudební, a v nich především na světové houslisty.

Mezi nejslavnější umělce toho oboru sluší čítati ve století našem Čechy Josefa Slavíka (1806—1833), Ferdinanda Lauba (1832—1875), ze žijících pak bratry Ondříčky a Karla Hoffmanna, k nimž nyní přibyl umělec nový, jenž sotva ve věku prvního mužství dobyl si rázem uznání světového.

Jest to dnes teprve devatenáctiletý Jan Kubelík (nar. 5. června 1880 v Michli u Prahy), jenž jako dvanáctiletý chlapec dán byl na pražskou konservatoř, kterou absolvoval r. 1898 vedením professora Ševčíka, jehož methodou osvojil si neobyčejnou zručnost technickou.

Účinkuje v četných koncertech pražských i vídeňských, kdež dobyl si znamenitých úspěchů, považován jest již nyní od hudebního světa za jednoho z prvních, ne-li vůbec již za prvního virtuosa, a prorokuje se mu budoucnost nejskvělejší Kubelík ovládá se stejným mistrovstvím veškeru literaturu houslovou, od klassických skladeb Beethovenových až do závratných, s nemožností hraničících kusů krále houslí Paganiniho, za jehož přímého nástupce již nyní mnohou kritikou je označen.

Housle jeho jsou drahocenným nástrojem starého mistra vlašského Josefa Quarineriho a stály neméně než 12.000 zl. Jest to dar jistého průmyslníka vídeňského.

Tím nemileji dotýká se však každého našince jeho zarputilá snaha — plakáty dvojjazyčnými, za nynějších pohnutých poměrů zvláště dráždivými, ucházeti se o přízeň i našich drahých krajanů v Praze.

Učinil by něco takového Němec? Či musíme jim sami stále a stále dávati podnět, aby nás mohli nazývati národem méně cenným — a to po naší zásluze?


Původní zdroj historického článku:
Besedy lidu 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. února 2019


Diskuze k článku „Jaký byl houslový virtuos Jan Kubelík jako 19letý mladík a co na něm vadilo českým vlastencům?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.