Jak první světová válka zcela změnila postavení žen ve společnosti

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1917, autor neuveden.
První světová válka přinesla kromě ohromného utrpení a ztrát na lidských životech i majetku jednu pozitivní změnu, kterou pociťujeme dodnes. Jak tento krvavý konflikt změnil postavení žen ve společnosti vám popíše historický článek z roku 1917.
Následující text pochází z roku 1917

Ženy po válce.

Prof. Girault otiskl v »Tempsu« studii, v níž praví: Mezi následky války je jeden, jehož účinky budou velmi patrné na duševní i společenský život.

Je to zmenšení mužského obyvatelstva v Evropě. Ztráta 8—10 mil. mužů mezi 18—45 lety znamená velmi povážlivou okolnost pro státní organisaci, jaká je dosud v zemích evropských.

Zmizela rovnováha mezi pohlavím.

Nastala tím změna situace, která vyvolá přímo převrat ve společenských právech. Doba po válce bude věkem žen. Neboť ženy mají výhody, když rovnováha mizí.

Ženy jsou však v jiném ohledu těžce postiženy. Každá koule, která na frontě trefí vojáka, trefí současně nějakou mladou dívku, které připraví osud staré panny. Po válce bude daleko více vdavekchtivých mladých žen, než ženitby chtivých mužů. Dámy vrhnou se tudíž na lov mužů.

Svatby, které kdysi bývaly zvláštností pro posměch, sňatky, které buď nepoměrem věku mého společenského postavení vzbuzovaly pohoršení, nebudou v budoucnosti lidi udivovati. Zlaté časy budou míti lovci věna.

Ale na druhé straně bude to míti důležité následky sociální. Mnoho dívek, které nebudou moci se vdáti, budou nuceny, aby se naučily nějakému zaměstnání, aby dostaly místo, kde by se mohly samy živiti.

Ženy budou zaujímati množství míst, i taková místa, která byla dříve výhradním právem mužů. Tato změna ani příliš nepřekvapuje, neboť již za trvání války ukázalo se to v míře více než dostatečné.

Ženy pronikly i do povolání, na něž dříve ani žádná žena nepomyslila. Tato okolnost buď míti asi i svoje důsledky společenské, neboť ženy prácí zvážní a utvoří tak méně frivoní společnost, kde přepych a otázka šatu ustoupí, alespoň pro jistou dobu.

Ale tento feminismus práce otevře brány politickým bojům. Nebylo by divu, kdyby v celé Evropě se žádalo, aby vdovy po vojínech měly hlasovací právo. Ostatně toto hlasovací právo bylo jejich velmi dobrým právem, poněvadž jistě přinesly velké oběti.

Feminismus budoucnosti bude velmi zajímavým zjevem v dějinách lidstva. Jaký bude, záleží v tom, jak ženy budou vynikající společenskou mocí, a to až do poloviny XX. století, tudíž do doby, kdy dorůstající pokolení vyrovná zase počet padlých mužů.

Ženám připadne úkol obrovský a bude na nich, aby dokázaly, že dovedou míti velmi příznivý vliv na oběh světa, že dovedou vrátili lidstvu pravou lidskost.

Století po válce, či lépe desetiletí po ukončení války, budou patřili v prvé řadě ženám a na nich záleží, aby připravovaly cesty k nové, vyšší lidskosti, k lepší mravnosti a dokonalejším řádům společenským, aby na naší planetě nastal konečně spravedlivější řád sociální a předešlo se obrovským katastrofám, v jakých právě žijeme.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1917, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. února 2019


Diskuze k článku „Jak první světová válka zcela změnila postavení žen ve společnosti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.