Jak měl kyvadlový autopilot zlepšit bezpečnost letadel a létání?

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1913, autor P. Beneš.
Jak zajistit stabilní a bezpečný let letadla? Pomoci s tím měl zajímavý automatický stabilizační kyvadlový systém, který vám popíše článek z roku 1913.


,,Aérostable“ Moreau-ův.

Na poslední aeronautické výstavě v Paříži vystavoval Moreau pozoruhodný přístroj, který v odborných kruzích vzbudil značný zájem. Vynálezce řešil problém samočinné stability ve směru podélném použitím kyvadla.

Aviatik sedí v loďce zavěšené pod křídly, loďka může kývati toliko ve směru podélném. Aviatik sám představuje největší část hmoty kyvadla.

Aeroplan Moreauův je jednoplošník s pohyblivým ocasem, který pomocí zvláštního mechanismu jest upevněn k loďce a jehož pohyb je vázán s jejími kyvy. Jestliže se aeroplan vzepne, nařídí se ocas na klesnutí, na sestup; naopak při sklonění se aeroplanu kupředu nařídí se ocas na stoupání. Tento mechanism je prý odpozorován od ptáků, jejichž ocas samovolně zaujímá novou polohu, jestliže pták pohybuje hlavou. Aviatik i s loďkou zůstává přirozeně stále v poloze vertikální.

Aeroplan Moreau-ův, který nese název »aérostable«, má rotační motor Gnôme o 50 HP, který je v ose křídel. Tato mají přední hranu vodorovnou, kdežto zadní jest zdvižena poněkud do tvaru V. Tím je dosaženo na koncích plochy menšího sklonu nežli uprostřed. Tento tvar plochy je prý rovněž výsledkem pozorování ptáků, jež vynálezce konal.

Co se týče stabilisačního zařízení samého, funguje za všech případů, může se však státí nebezpečným za prudkých nárazů větru. Zvláštním mechanismem je možno za větru loďku upevniti v určité poloze, tak že nemůže působiti na pohyby ocasu. Toto zabrzdění obstará buď aviatik, nebo nastane pod vlivem silných nárazů automaticky, k čemuž slouží zařízení reagující jednak na setrvačnost létadla, jednak nanáhlou změnu rychlosti při nárazech větru.

Za letu udržuje stroj automaticky podélnou rovnováhu, příčná je zajištěna tvarem nosné plochy. Letec pohybuje toliko při zatáčkách stabilisačními křidélky. Za větru i tehdy, přijde-li aeroplan do polohy skoro svislé, vyrovná stroj řadou kyvů a neztratí rovnováhu.

Zmiňujeme se o apparátu Moreauově toliko pro zajímavost. Budoucnost tomuto způsobu udržování stability prorokovati nelze. Také myšlenka není nová, ale stará jako aviatika sama; již Dán Ellehamer, který létal v téže době jako Santos - Dumont (r. 1906), použil uložení sedadla řidičova v závěsu k udržování stability podélné a provedl takto jedny z prvých letů v Evropě vůbec.

Vlastní aeroplan Moreau-ův jeví nápadnou podobnost se strojem Gradeovým, nedostihuje ho však svou jednoduchostí. Nosná plocha, její velký úhel sklonu uprostřed, který přechází v nullový, ba snad i v záporný úhel na koncích plochy, je náběhem k napodobení plochy Etrichovy, známé Zanonie. Ve formě Moreau-ově znamená však jen malé zlepšení stability. Ocas je týž, jakého používá Etrich. Takto jeví se stroj Moreau-ův jako snůška myšlenek mnohých konstrukterů a není možno o originalitě vůbec mluviti.

Od kyvadla pro udržování stability bylo již dávno upuštěno, poněvadž právě za větru, kdy je stability nejvíce zapotřebí, zařízení to spíše rovnováhu zruší a způsobí neodvratný pád. Moreau je si toho vědom a proto se v kritickém okamžiku vzdá svého prostředku stabilisačního.

Moreau provedl za bezvětří let trvající 35 minut, při čemž měl ruce skříženy. Let byl officielně kontrolován zástupcem vojenské vzduchoplavby poručíkem Saunierem. Tento let nemůže však míti praktického významu, neboť za bezvětří je dnes stabilní aeroplan každý a je třeba jej říditi také jen při kroužení, vzestupu a sestupu.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1913, autor P. Beneš.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. února 2019


Diskuze k článku „Jak měl kyvadlový autopilot zlepšit bezpečnost letadel a létání?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.