Názor lékařů před 100 lety: je vegetariánství zdravé?

původně vyšlo: Česká hospodyně 1907, autor MUDr. O. Kos.
Jistě nejenom vegetariány a vegany zaujme, jaký názor měli na vegetariánskou stravu dávní lékaři. Podrobně vám to přiblíží historický článek z roku 1907.


O vegetarianismu.

Kde jsou vegetariáni? Titul vegetarian, přičítá si několik druhů lidí.

Předně praví vegetariáni, již vycházejí ze zásady, že jen rostlinná strava vede k mravnému životu. Nejpřísnější z nich požívají rostlinnou stravu ve stavu surovém. Polovegetariani dovolují si požívati částečně i živočišnou stravu, na př. mléko, máslo, sýr, vejce.

Prohlédneme-li si trochu blíže ty nadšené vegetariany, shledáme, že je to společnost velmi různorodá ale zajímavá. Jsouť mezi nimi podivíni, u nichž rozum příliš ustupuje citu, nepožívají masa ze soustrasti se zvířetem. Jsou mezi nimi nemocní, kteří hledali uzdraveni a nenalezli je.

Mnoho je nucených vegetarianů, jež bída přinutila státi se vegetariany, ježto rostlinná strava je poměrně lacinější. Vegetariani vycházejí ze zásady, že člověk svým ústrojím určen je pro stravu rostlinnou a odvolávají se na původ člověka z opice. To snad mohlo platiti pro člověka prvotního, ač je jisto, že již v dávnověkosti lidé živili se masem a studia praehistorická ukazují, že rostlinná strava je pozdějšího data, neboť polní hospodářství svědčí již o vyšším stupni kultury. Ostatně jako každý živočich tak i člověk uzpůsobuje potravu podle poměrů v nichž žije.

Vegetariani tvrdí, že masitá strava škodí a tím získávají mnoho příznivců. Ovšem škodí, však jen přílišné a výlučné požívání masa. Nastává teď otázka je-li rostlinná strava pro člověka výhodnější? Rostlinná strava obsahuje sice bílkoviny, ale v malém množství a bílkoviny ty hůře se stravují než bílkoviny živočišné.

Abychom se nasytili rostlinnou stravou, musíme jí požiti mnohem více než živočišné. Nelze tedy výlučně vegetarianskou stravu pro obyčejnou potřebu doporučiti, jednak pro její přílišnou objemnost; dále proto, že na orgánech zažívacích vyžaduje větší práce a že se dostatečně nevyužitkuje.

Z hrachu na př. odchází ze 100 g bílkoviny až 33% nestrávené, kdežto v mase jen 3—4%. Není tedy rostlinná strava pro člověka výhodnější. Dobrou vlastnosti vegetářství je, že vede ku střídmosti, ač i bez tohoto můžeme býti střídmými. Někdo může namítati, že jsou mezi vegetariány lidé, kteří znamenitě vypadají. Ti ale děkují za to spíše své zděděné silné konstituci.

Těžko bylo by nalézti několik generací, jež výlučně vegetářsky žila. Vždyť již v nejútlejším mládí — kojenec — má vrozený pud po mléku. Pro člověka nemocného může míti vegetářská strava jakési výhody, neboť jsou choroby, při nichž několikanedělní výživa vegetarianská je velmi prospěšná. Jsou to zejména choroby nervové, zácpa, otylost, některé nemoci kožní a jiné. Myslí se tu ovšem strava mírných vegetarianů (bez masa, ale s mlékem, máslem, sýrem a vejci).

Jak patrno, nelze tedy doporučovati zdravému člověku ani přísnou dietu rostlinnou ani pouhou výživu masem. Jako všude i v této otázce osvědčujn se staré přísloví: střední cesta nejlepší. Smíšená strava je nejpohodlnější a jedinou správnou výživou člověka.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1907, autor MUDr. O. Kos.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. února 2019


Diskuze k článku „Názor lékařů před 100 lety: je vegetariánství zdravé?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.