Jak by měly matky vychovávat své dcery, aneb všeho moc škodí

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně 1907, autor neuveden.
Jak správně vychovávat své děti? To je jedna z nejdůležitějších otázek celého lidského života. Zajímavý úhel pohledu, týkající se výchovy dívek, vám přiblíží článek z roku 1907.
Následující text pochází z roku 1907

Pilné matky — pohodlné dcery.

Paní Nekvapilová je vtělená chuť do práce, neznám nad ni pilnější a pracovitější paní. V její domácnosti se vše blýská a svítí. Ani prášku byste nikde nenašli.

A ke všemu nemá ani služky, udělá si všecko sama a jen ku konci týdne přijde vždy stará posluhovačka, aby vyčistila pokoje. Vždyť paní Nekvapilová jest ještě statná a nepotřebuje žádné pomoci; má také jen dvě dítky, párek hezkých štíhlých děvčátek.

„Nuže,“ myslí sobě milá čtenářka, „ta má asi podporu ve svých dcerách.“

Avšak, chyba lávky — tomu není tak.

Lidka a Hana mají tak mnoho práce, jest tudíž nemožno, aby pomáhaly ještě v domácnosti, ba jistě by podobnou domněnku odmítly. Cvičení na pianě a ve zpěvu, návštěvy, věnečky, starosti o úpravu toalet zaberou všechen jejich čas. Maminka by to vůbec ani netrpěla, aby si Liduška neb Hanička hrubou prací pošpinily a zohyzdily své něžné ručky.

Ostatně ona sama je dosud statná a síly k práci má dost. Ráno, když „děti“ ještě sladce dřímají, vycídí paní Nekvapilová vlastnoručně botky a střevíčky, i šaty, přišije šňůry a tkaničky, bez ustání jsou pilné její ruce v práci. Jistě, že nechce dcerušky vychovati k lenosti, ale nemůže si jinak pomoci, neboť musí býti celý den zaměstnána. Jest jí jen tenkráte dobře, vězí-li až po krk v práci.

Při tom však důkladně rozmazlila dcery. Na př. Liduška zůstane ráda o hodinu déle v posteli, vždyť jest maminka vzhůru a Hanička zase všecky rozpárané věci zanechá klidně svému osudu, vždyť maminka jí všecko spraví. Dříve zkoušely obě dívky sem tam, aby něco spravily, ale matka jim to vzala obyčejně z ruky se slovy: „Jen toho nech, jsi ještě nešikovná, já ti to sama zašiju.“ A tak se stalo, že dívky pak věřily samy, že jsou nešikovny ve věcech praktických a časem zpohodlněly a zlenivěly.

Rozumná matka nebude proto nikdy vykonávati práci, kterou dorostlá dcera zastati může.

Kdyby záplatování díry neb záplata a podobné nebylo bezvadně upraveno, nemusí se proto práce na sebe bráti, neboť cvik činí mistra à také matka musela se kdysi učiti. Dávejme proto našim dorůstajícím děvčatům příležitost, aby dřímající sílu a zručnost na sobě vyzkoušely a vypěstovaly.

Co je tu platna činnost matky sebe příkladnější, když dcery její tím trpí. Jak mohou se z Lidky a Hany státi samostatné ženy ? Jak budou se moci v životě protlouci a boj s ním podstoupiti? Jenom dívka, která vážné práci uvykla, může si dodati odvahy a podívati se osudu z příma do očí.

Takové Lidky a Hany naopak házejí při prvním větru flintu do žita — a je jich na světě velmi mnoho.

Kdo se však časně učí malé překážky přemáhati, ten nelekne se ani velkých. Z líné a pohodlí milující dívky se žena zdravých náhledů a sebevědomých cílů nikdy státi nemůže.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1907, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. února 2019


Diskuze k článku „Jak by měly matky vychovávat své dcery, aneb všeho moc škodí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.