Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Humor našich předků: proč se naši dědečkové ženili a babičky vdávaly?
původně vyšlo: Česká hospodyně 1907, autor neuveden.

Zajímá vás, jaký měli naši předci smysl pro humor a jak dokázali vtipkovat na téma svatby? Přesně to vám ukáže náš historický článek z roku 1907.


Proč se ženíme a vdáváme.

V jedné společnosti byla otázka tato proslovena a odpovědi následujícího druhu ji rozlušťovaly.

— „Poněvadž jest dobře, aby člověk nežil o samotě,“ pravil starý pán trochu biblického rázu.

— „Proto že si přec nemůžeme sami přišívati knoflíky ke košilím, když se utrhnou,“ pravil jiný, ukazuje při tom čisté manšety.

— „Proto že by nebylo malých rodin, které, pokud jsou malé, pronajmou aspoň nějaký pokoj v podnájem,“ pravil mladistvý nájemník.

— „Vždyť musíme mít přece nějakého úřadníka, který by nám naléval čaj.“

— „A proto že člověk není žádnou opicí. Arci žeť já vášnivě rád kouřím z čibuku a můj čibuk má dlouhý troubel, tak že při zapalování ani s nejdelším fidibusem nedosáhnu na tabák. Kdybych byl opicí, měl bych ruce, které by sáhaly až po paty, mohl bych si tedy sám zapáliti čibuk a nemusil bych se ženit; že ale nejsem opicí a chci přece kouřiti, proto se musím ženit.“

Na to počaly paničky: „Jste pánové přece velmi lehkomyslní, vdáváme se jednoduše proto, že přece musíme někoho míti, kdo by nám vychoval svoje děti.“ (Všeobecný smích).

„Já jsem se vdala, abych mohla sama choditi z domu,“ pravila paní s výtkou na manžela, s nímž se byla poněkud rozhorlila.

„A já, proto že mně ty ustavičné mušelínové šaty byly již fádní a pravé měšťanské děvče přece chodí v hedbáví až když se vdá,“ a při tom zašustila hedbávím.

„Já jsem se vdala jenom z přátelství,“ pravila starší matrona. „Jak a ne z lásky? Avšak zajisté z přátelství k svému muži ?“ — „Nikoliv, z přátelství k jedné kamarádce, která sobě zařídila magacín dětských šatů a kterou jsem jinak podporovati nemohla.“

— „A proč vy jste se vdala, madame ?“ otázáno se mladé paní, která byla známa svou prostotou. — „Já? Abych se vycvičila ve franštině.“ — „Je-li možná!“ — „Opravdu. Učitel můj mně pravil, že nejlépe se naučíme francouzské konversaci z románů „Paul de Cocka.“ — „Aha, co děvče nesměla jste je čísti?“ — „Ovšem, nyní ale co jsem vdána, pročtla jsem je všecky.“ — „Ve francouzské řeči?“ — „Ne, v překladu."původ historického článku:
Česká hospodyně 1907, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. ledna 2019Debata k článku 'Humor našich předků: proč se naši dědečkové ženili a babičky vdávaly?'

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.