Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak pečovat o vlasy, aby zůstaly i ve vyšším věku krásné a husté

původně vyšlo: Epocha 1911, autor neuveden.
Jsou pro vás vaše vlasy důležité? Článek z roku 1911 vám poradí, jak se o ně správně starat.


Pěstění vlasů.

Všimnem si trochu pozorněji insertů denních listů, kolik v nich najdem nabídek na různé vodičky, masti a tresti zamezující holohlavost a mající povzbuditi vlasy k novému růstu.

Inserty ty, které většinou těží z lehkověrnosti kupujícího obecenstva, ukazují svojí hojností na příznačný zjev, že totiž přibývá holohlavosti. Příčinou toho je, že nepestujem svůj vlas, jak je nutno. Celému svému zevnějšku věnujem náležitou péči, podrobujem se dokonce i složitým procedurám manikury a pedikury, ale na vlasy, zapomínáme.

A teprv tehdy, když se na temeni hlavy objevuje počátek pleše, sháníme se po prostředcích, které by nenáviděný nedostatek napravily. Obyčejně ovšem je už pozdě; vlasy vypadaly, a kde už v kůži není žádných vlasových kořínků, nevykouzlí havraní kštici ani nejdivotvornější balsám neb vodička.

Předčasnému vypadávání vlasů se dá zabrániti pravidelným jich pěstěním. Dnešní člověk, činí-li to vůbec, se obyčejně spokojuje s naprosto nedostatečným opláchnutím vlasů vodou při ranním mytí nebo zvlhčením jich nějakým přípravkem obsahujícím alkohol. Tato jednoduchá manipulace však naprosto nestačí pro hygienické ošetření vlasu.

Všimněm si vlasu blíže. Každý vlas sedí v kůži ve zvláštní prohlubině, podobné váčku. Na dně dutiny je vlasový kořínek, ze kterého roste stvol vlasu. Blíž ústí dutiny spatřujem tukovou žlázku, z níž tuk v ní vyrobený mastí vlas a činí jej poddajným a vláčným. Kůže lidského těla jest opatřena nesčetnými tukovými žlázkami, které neustále vyrábějí tuk a vypočujíce jej pokrývají kůži jemným mastným povlakem, ochranou před vnějšími vlivy.

Tohoto tuku produkují žlázky často více než je třeba, a my to brzy zpozorujeme hlavně na obličeji a na rukou, poněvač se na tukové vrstvičce chytá prach a špína. Proto se denně umýváme mýdlem, které tukovou vrstvu a s ní i ulpělý prach (špínu) rozpustí a odstraní.

Tukové žlázky na hlavě vyrábějí rovněž nadbytek tuku. Vlasy jsou pravým sběračem prachu. A poněvač si vlasy zřídka kdy myjem (tuková vrstvička tvořící se na hlavě uniká snadno naší pozornosti), roste neustále vrstva tuku a špíny, která dusí vlas a zbraňuje další pravidelný jeho vzrůst.

Časem pak tuková vrstvička uzavře otvor měchýřku úplně a vlas odumírá. Při česání odlupuje se vrstvička ta v podobě šupinek, lupů.

Tuková vrstvička snadno podléhá rozkladu; produkty tohoto rozkladu ohrožují vážně vegetační činnost vlasu a mohou samy býti příčinou vypadávání vlasů.

Největším nepřítelem vlasů jsou však bakterie, které se časem usadí v této tukové vrstvě, nacházejíce v ní znamenitou výživnou půdu. Jejich činnost spojená se zhoubným účinkem rozkladných produktů tukové vrstvy, ničí za krátko vlas.

Známe-li nyní příčiny vypadávání vlasů, můžeme snadno nalézti vhodný prostředek proti tomu. Stačí mýt si pravidelně hlavu vodou a mýdlem, které utvořenou vrstvu tukovou dokonale odstraní a které vlasu odejme přebytek tuku. Prostředek tento jest jednoduchý i laciný. Daleko účelnější ovšem bude, upotřebíme-li mýdlo, které současně i ničí bakterie usazené v tukové vrstvičce.

Jako znamenitá desinfikující přísada osvědčil se dehet. Mýdla dehtová, ať pevná či tekutá, mají však nepříjemný pronikavý zápach, jejž mnohý nesnese. Návštěvníci parních lázní dobře znají zákaz jich užívání. Nedávno teprv uvedeno do obchodu tekuté mýdlo dehtové zbavené úplně nepříjemného zápachu.

Nuže, starejme se tedy o vlasy včas, nešetřme mýdlem, a pleší ubude.zdroj historického článku:
Epocha 1911, autor neuveden.

datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. ledna 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Jak pečovat o vlasy, aby zůstaly i ve vyšším věku krásné a husté


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: